onsdag, augusti 19, 2009

insändare och pressmeddelarePressmeddelande

Vänsterpartiet vill se dialog istället för konfrontation

Fritidshemmet Romano Trajo på Norra Fäladen har blivit utrymt. Kommunen valde att gå i konfrontation mot fritidshemmets ungdomar och övriga engagerade boende på Norra Fäladen och skickade dit polisen.

- Vänsterpartiet anser att kommunen måste börja föra dialog med engagerade kommuninvånare. När barn och ungdomar protesterar mot nedläggningen av sitt fritidshem måste politikerna från majoriteten vara beredda att försvara sina beslut och träffa ungdomarna, inte skicka polisen på dem, säger Daniel Stolt, ordförande för (v) Lund.

Vi har sett hur lundaborna protesterar mot nedskärningar, skattesänkningar och bostadsbrist flera gånger det senaste året. Många gånger har den borgerliga majoriteten har valt en konfrontationslinje, och varje gång har det slutat i kaos och våld.

- Genom att skicka polisen på ungdomar spär den borgerliga majoriteten politikerföraktet i samhället och visar att engagemang i sitt närområde inte leder till förändring. Även politikerna från majoriteten måste våga sig ut i verkligheten och diskutera med ungdomar, ansikte mot ansikte, menar Hanna Gunnarsson (v), ledamot av kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet menar att Romano Trajo bedrev en bra och uppskattad verksamhet och att den borde starta igen. Nedläggningen var en effekt av den direkta skolpengen och skattesänkningarna, en politik som vänsterpartiet vill förändra. Den borgerliga majoriteten vill inte diskutera sakfrågan, utan anklagar istället oppositionens företrädare för att vara kriminella.

- Vänsterpartiet stödjer inte olaglig verksamhet. Vi vill ha en saklig politisk diskussion och tar alltid avstånd från meningslös skadegörelse. Att protesterna vid Romano Trajo slutade i ett stort polisingripande är beklagligt och riskerar att provocera istället för att leda till konstruktiva lösningar, menar Daniel Stolt (v).

Insändare

Svar till Mats Helmfrid, Skånskan 19/8 2009

Mats Helmfrid (m) anklagar i en insändare Vänsterpartiet för att stödja olaglig verksamhet och frågar om Vänsterpartiet driver nätverket ”Lundabor mot nedskärningar”.

Fritidshemmet Romano Trajo bedrev fram till det att det lades ner, en mycket bra och uppskattad verksamhet. Många ungdomar på Norra Fäladen kom dit för att bland annat få hjälp med läxor och för att få en meningsfull fritid. Den direktaskolpengen och borgerlighetens skattesänkningar tvingade Romano Trajo att lägga ner.

Protester är en grundläggande rättighet. När vanliga lundabor organiserar sig mot den borgerliga majoritetens skattesänkningar och nedskärningar har de all rätt att göra det, så långt håller vi med Helmfrid. Men vad Helmfrid inte nämner är att vi som politiker också måste ta till oss medborgarnas åsikter och ta tillvara det engagemang som finns. Det är vår plikt att möta medborgarna och föra en dialog om fattade beslut, även om vi möter protester från meningsmotståndare. Men istället för att diskutera med ungdomarna på Romano Trajo, skickar borgerligheten dit polisen. Vad säger detta till de ungdomar som har engagerat sig i något de tror på? Tror borgerligheten att ungdomarna känner sig lyssnade på och tagna på allvar? Tyvärr är svaret förmodligen nej.

Helmfrid anklagar Vänsterpartiet för att stödja olagligheter. Vi vill lugna Helmfrid genom att tydligt säga att Vänsterpartiet inte stödjer olaglig verksamhet. Vi i Vänsterpartiet vill ha en saklig politisk diskussion och tar alltid avstånd från skadegörelse och andra olagliga metoder. Vänsterpartiet driver inte heller nätverket Lundabor mot nedskärningar. Det drivs, som namnet antyder, av vanliga lundabor som protesterar mot borgerlighetens nedskärningar. Många av de sakfrågor som nätverket tar upp, bland annat sänkta bussbiljettpriser och byggandet av fler bostäder, är frågor som också Vänsterpartiet arbetar för. Med dessa svar hoppas vi att Helmfrid kan sova gott om natten och vi i vänsterpartiet ser fram emot sakliga debatter i framtiden!

Hanna Gunnarsson (v) kommunfullmäktigeledamot
Daniel Stolt (v) ordförande Vänsterpartiet Lund