tisdag, augusti 18, 2009

Romano Trajo behövs!

pressmeddelande 2008-08-18

”Romano Trajo behövs!”

Efter ockupationen av fritidsgården Romano Trajo är det uppenbart att
verksamheten verkligen behövs och har varit saknad. Det menar Vänsterpartiet,
som redan från början varit emot stängningen av fritidsgården.

-Romano Trajos verksamhet erbjöd meningsfulla aktiviteter för barn och
ungdomar på Norra Fäladen, inte bara för de som var inskrivna på fritidsgården,
säger Hanna Gunnarsson, kommunfullmäktige ledamot (V), som tillsammans med
Daniel Stolt, ordförande för Vänsterpartiet i Lund besökte Romano Trajo under
måndagskvällen.

-Det stora antalet barn och ungdomar som var där när fritidsgården var
ockuperad visade tydligt att verksamheten behövs och har varit saknad. Det är
tydligt att det var fel av den borgerliga majoriteten att stänga Romano Trajo,
säger Daniel Stolt.

Det agerande som den borgerliga majoriteten i Barn och Skolnämnd Stad,
med ordförande Lars Hansson (FP) i spetsen visade prov på under ockupationen har
väckt mycket bestörtning, både hos oppositionspolitiker och hos de boende i
området.

- Lars Hansson besökte inte Romano Trajo en enda gång under ockupationen,
istället skickade han polisen för att stänga barnens fritidsgård. Det är oerhört
fegt att inte ens våga komma och prata med de som drabbas av kommunens
nedskärningar, säger Daniel Stolt.

Vänsterpartiet har sedan tidigare lämnat in en interpellation till
kommunfullmäktige angående stängningen av Romano Trajo, som troligen kommer att
behandlas under kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag i nästa
vecka.

- Vill den borgerliga majoriteten inte svara för sig hos de som drabbas av
nedskärningarna får de göra det i kommunfullmäktige istället. Där kan de inte
gömma sig bakom polisen, säger Hanna Gunnarsson.