torsdag, februari 26, 2009

Kommunfullmäktige februari - Veolias verksamhet på ockuperat områdeVi är nu inne på interpellationsdebatten. Den första interpellationen är från Demokratisk vänster och handlar om transportbolaget Veolias verksamhet på ockuperat område i Palestina. De menar att Lund borde framföra protester mot bolagets verksamhet på ockuperad mark, då det förmodligen inte går att bryta avtalet vi har med Veolia, samt att i kommande upphandlingar ställa krav på att Veolia inte är inblandat i verksamhet som stödjer brott mot internationell rätt.

Lunds kommun måste kunna ställa krav på etiska riktlinjer när det är upphandlingar! Det gäller både upphandling av närproducerad och ekologisk mat, och att företaget inte är inblandat i exempelvis verksamhet som bryter mot internationell rätt. Ordförande för tekniska nämnden säger också att vi eventuellt måste finslipa våra etiska riktlinjer vid upphandling.

Däremot tycker jag nog faktiskt att KF är fel arena för att föra en hyfsat allmän debatt om Palestina. Bojkott av Israel är en viktig fråga, och kan diskuteras på kommunal nivå. Däremot tycker jag att det kanske är lite olämpligt att ställa en interpellation om Veolias israeliska partnerbolags verksamhet i Palestina.

"På grund av att vi har en upphandling med Veolia har inte vi en relation med Palestina" säger moderata ordföranden i tekniska nämnden. Det tycker jag är synd. Det hade varit väldigt trevligt om Lund hade haft en relation med Palestina, t.ex. Betlehem (som har ett fint universitet) som vänort eller något annat trevligt.

Kommunfullmäktige februari - Kulturcentrum SkåneJag har nu, om ni inte redan har sett det!, twitter på min blogg. Jag twittrar alltså!

Dagens femte ärende handlar om Kulturcentrum Skåne. De vill inleda ett projekt tillsammans med Lunds kommun, "Kulturarena at Lund punkt se". Projektet kostar 500 000 kronor för kommunen, något som den borgerliga majoriteten vill avslå. Kultur- och fritidsnämnden var eniga om att be kommunstyrelsen om dessa pengar som tillägg till sin budget, eftersom de gillar projektet. Borgarna menar att kultur- och fritid redan har pengar att spendera på detta om de vill. Det kan tilläggas att vi får 40 minuter sedan beslutade att skära ner 2,5 miljoner på kultur- och fritidsnämnden...

Kulturcentrum Skåne arbetar med konstnärlig verksamhet för personer med eller utan utvecklingsstörning. De ger utbildning på eftergymnasial nivå och bedriver även öppen verksamhet och skapar på så sätt en bra mötesplats med kulturinriktning. Det är mycket synd att borgarna inte vill stödja detta projekt i dess inledande fas just nu.

Kommunfullmäktige februari - nedskärningarVi är nu inne på dagens stora fråga, den om "omfördelning" och "justering" av budget - på vanligt språk: nedskärningar. Jag skrev ett inlägg om detta i lördags.

Borgarna drar ner 63 miljoner på kommunal verksamhet, eftersom finanskrisen gör att kommunen går back. 30 miljoner av dessa är minskat underhåll av fastigheter, vilket betyder att kommunens fastigheter riskerar att förfalla mer än nödvändigt under året. Resterande 30 miljoner handlar om nedskärningar på kommunens olika nämnder. Grund- och förskolan slipper den enprocentiga nedskärningen som alla andra nämnder tvingas till nu.

Sossarna kräver en återställningen av skatten till den nivå som fanns när svmp lämnade över till borgarna, vilket vi har gjort hela tiden. Det känns bra att sossarna är med oss på det nu. Dock är sossarna beredda att acceptera de 30 miljonerna som servicenämnden ska dra ner på fastighetsunderhåll, vilket ju är dumt.

Läs sydsvenskans artikel

Kommunfullmäktige - massor med gäster!
Idag sitter det jättemånga gäster, förmodligen är de flesta elever, på åhörarläktaren!

"Lund - idéernas stad"Kommunfullmäktige

Handlingarna till dagens möte
Titta på mötet via webbtv

Det är möte igen. Eftersom vi har en otroligt kort dagordning, börjar vi med en timmes presentation av den nya översiktsplanen (ÖPL). Den gäller för hela kommunen och ger övergripnade riktlinjer för hur Lund ska utvecklas i framtiden, och var vi ska bygga. Arbetet fungerar så att vi politiker ger riktlinjer för hur planen ska se ut, sedan arbetar tjänstemännen med den, den går ut på remiss och slutligen antas i kommunfullmäktige.

Den nuvarande planen skrevs 1998, och har klubbats två gånger sedan dess. ÖPL måste tas upp varje mandatperiod och klubbas igen, detta har alltså skett två gånger. Nu tyckte vi att planen behövde skrivas om helt och hållet.

Den politiskt tillsatta styrgruppen utvärderade nyligen ÖPL 98. Det ledde till nya direktiv för arbetet med planen, bland annat hållbart byggande, förtätning, bostäder längs med kollektivtrafiksstråken, ca 700 bostäder om året, ESS och MAX IV (flashiga saker för naturvetenskap) ska finnas med i planen - även om det inte är beslutat än att dessa kommer till Lund.

Viktiga stora frågeställningar handlar såklart bland annat om miljö och minskade utsläpp av växsthusgaser (85% av idag), att Lund ska vara en tillväxtmotor i kommunen, att resandet ska öka och att handelns strukturer ska ses över för att minska transporterna.

Det påpekas att det finns motsättningar mellan utveckling av östra delen av kommunen och mindre utsläpp av växthusgaser, och mellan levande cetrum och extern handel. Den senare frågan är ju ur (mitt) politiskt perspektiv lätt - lägg ner stora delar av den externa handeln. Stadsdelscentra lyfts fram om en viktig fråga, dels för att minska transporterna och dels för att staden ska växa ihop och bli tätare.

ÖPL tas fram i tre olika alternativ, för att vi ska kunna ta ställning till vad som vi tycker passar. Alla planerna säger att det ska byggas 28 000 bostäder de närmaste 40 åren. Alla har också med utbyggd kollektivtrafik, ESS och MAX IV och utbygnad av byarna.

De tre alternativen
1. Tar upp ökad regional utveckling, med fokus på östra kommundelarna.
2. Fokuserar mycket på området Brunnshög, precis i utkanten av stan i öster.
3. Mycket utbyggnad i tätorten Lund

För övrigt sitter det väldigt många skolelever på läktaren idag, vilket är jättekul. Bland annat min kursare Alex med sin klass, eftersom vi nu är ute på praktik!

tisdag, februari 24, 2009

Årets händelse?Först tänkte jag skriva ett halvlångt inlägg om monarkin, men så hittade jag det här, och det säger allt om dagens händelser.

lördag, februari 21, 2009

Rejäla nedskärningar i Lund (igen)Idag gick jag upp tidigt, för att vänja mig vid tidiga morgontimmar när praktiken drar igång igen i nästa vecka. En kopp te och torsdagens KF-handlingar stod först på programmet. Nästa KF har en rekordkort dagordning, sju ärenden, varav tre riktiga beslutsärenden och två interpellationer. Vi hade en diskussion via mejl i demokratiberedningen om mötet skulle ställas in, men vi kom överens om att istället inleda med en presentation av översiktsplanen, som nu är färdigskriven och påväg ut på samråd och remiss.

Men det kommer inte att bli ett kort möte. Punkt nummer tre heter nämligen "Justering av budget 2009 - omfördelning". Omfördelning är ett ord som ofta ger positiva associationer - ta från de rika och ge till de fattiga. Men på torsdag kommer det att bli allt annat än positiv stämning.

Borgarnas skattesäkningar under mandatperioden, totalt 40 öre, har lett till en procentiga nedskärningar flera gånger 0m. När borgarna sedan bestämde sig för att offentlig sektor i Lund inte klarar fler skattesänkningar, trodde vi att var lungt nu. Men icke. Sedan kom nämligen finanskris och begynnande lågkonjunktur.

Istället för att gasa sig ur en uppförsbacke bestämmer sig borgarna för att bromsa. 63,8 miljoner ska enligt kommunstyrelsens förslag sparas in på kommunal verksamhet. Av dessa är 30 miljoner "ökat vinstkrav" på servicenämnden, vilket betyder minskat underhåll av kommunala fastigheter. Det är kapitalförstöring av stora mått. Resterande 33,8 miljoner är enprocentiga neddragningar på kommunens nämnder, alla förutom barn- och skolnämnderna. Allt detta sker på innevarande budgetår, det är alltså pengar som nämnderna redan har fått och planerat verksamhet för - inte minskningar i ej fastställda budgetar som tidigare! Total galenskap.

Vi lär återkomma i detta ärende.

fredag, februari 20, 2009

Riv och bygg bytt!Jag kan ingenting om juridik, men borde inte tvångsförvaltning vara lämpligt för de fastigheter i Malmö som är i så dåligt skick att ingen människa borde få bo där? Riv och bygg nytt (i MKBs regi) - och se sedan till att ta hand om de nya fastigheterna!

torsdag, februari 19, 2009

Tema: renhållning och avfallSenaste måndagsmötet i Vänsterpartiet Lund hade tema renhållning och avfall. Daniel, som sitter i renhållningsstyrelsen, inledde en diskussion som kom att pågå under hela timmen som är avsatt för temadiskussioner. Det var brett och lite spretigt, men stundtals även konkret och konstruktivt, precis så som diskussionerna blir när kommunpolitiker får hyfsat fritt spelrum!

Mindre sopor 2009?
Fram till 2008 noterades en ökning av mängden sopor i kommunen. I högkonjunkturer blir det mer sopor, eftersom det handlas och konsumeras mer, medan det i lågkonjunktur (som vi är i nu) inte slängs och köps lika mycket nytt --> mindre sopor. Avfall är konjunkturbaserat!

Matavfall och biogas
En stor diskussion just nu är om insamling av matavfall som sedan ska omvandlas till biogas. Det har pågått försöksprojekt runt om i kommunen, och under 2009 ska detta vara fullt utbyggt. Alla har fått/ska få nya soptunnor med fyra fack, vilket tyvärr tar lite mer plats hemma hos folk/i hyreshusens soprum.
Som det ser ut nu måste matavfallet tyvärr fraktas till Malmö för att malas och sedan till Kristianstad för att rötas, vilket ger onödiga transporter. En sådan anläggning borde kunna byggas i eller i närheten av Lund (i Lunds energis regi), även om kostnaden för en sådan uppstiger till någonstans i närheten av en miljard.

Sysav
Lund ingår i ett samarbete med flera kommuner i sydvästra Skåne, om gemensam hantering av avfall och återvinning. Vi är av många anledningar kritiska till detta, bland annat för att det ger Lund väldigt lite inflytande, för att de ofta använder studentbemanningsföretag på sina anläggningar och för att de är negativt inställda till insamling av biologiskt avfall.

Arbetsmiljö
Renhållningsbranchen är väldigt mansdominerad. Under 2008 anställdes en ny kvinna av renhållningsverket, det finns nu fyra kvinnor, av lite färre än 100 anställda. De flesta kvinnor jobbar på kontoret, och har därför högre lön än männen (!). Mansdominansen har resulterat i problem med diverse affischer och planscher på arbetsplatserna, något som renhållningsstyrelsen har arbetat hårt med att bekämpa.
Vi diskuterade även behovet av skyddsutrustning för de som arbetar med soptömning, vilket har blivit extra aktuellt när matavfall ska hanteras, något som kan bli ganska äckligt. Gatstenarna i centrum är ett stort arbetsmiljöproblem, och för något år sedan lades turerna om så ingen endast behövde studsa runt inne i centrum hela dagarna.

Renhållning i offentliga miljöer
En populär politisk diskussion är städningen i stan. Vi konstaterade att det har blivit lite sämre med det i Lund, och identifierade gratistidningarna och snabbmatställena som bovar i dramat*. I och med lågkonjunkturen kommer det kanske att läsas ännu mer gratistidningar, och därmed riskerar gator och torg att fyllas av ännu fler färdiglästa, sönderrivna och av regn halvt upplösta tidningssidor.

I mina anteckningar, som ligger till grund för detta blogginlägg står "--> en viss moralism". Jag inte har någon aning om vad jag syftade på när jag skrev det. Kanske handlade det om nedskräpning på stan - att vi i den frågan kunde tillåta oss att till viss del bli moralister. Annars är moralism något man ska hålla sig borta från. Men man kan nog faktiskt anklaga folk för att vara lata när det gäller just nedskräpning i stan. Det finns en hel del soptunnor runt om i Lund - använd dem!

söndag, februari 15, 2009

Det röda Helsingborg


Årets fjärde årsmöte är avklarat, Ung Vänster Helsingborgs, inklusive årsmötestårta och allt. Helsingborg är en underbar stad, vilket jag vill illustrera med foton.

Elskåp på GA-torgÅrsmötestårta. Den snyggaste.ÅrsmötesförhandlingarUng Vänster Helsingborgs lokalDet bästa politiska reportaget någonsin

Borgarna i Lund: Jobba utan lön!Vi har borgerligt styre i landet, Skåne och i Lund. Det går inte en dag utan att man märker konsekvenserna. Sjukskrivna och arbetslösa blir utförsäkrade och hänvisade till försörjningsstöd. Neddragningar i landstingen gör att sjukhusen går back så mycket att patientsäkerheten blir lidande.

I Lund ska nämnderna, alla utom barn- och skolnämnderna (förskola och grundskola) spara ytterligare en procent, även om borgarna tagit sitt förnuft till fånga och inte sänker skatten mer. 40 öre och flera omgångar av enprocentiga nedskärningar får uppenbarligen räcka.

Ett klassiskt sätt att spara in pengar är att vädja till människors goda eller dåliga samveten och uppmana till frivilligt arbete i offentlig sektor. Lunds starka kvinna, Tove Klette, menade i Skånska dagbladet för några veckor sedan, som svar på frågan om hur omsorgen ska lösas när pengarna inte riktigt räcker till, att äldrevården behöver mer frivilligarbetare:

Hur ska omsorgen lösas då?
– Fler behöver engagera sig ideellt. Det finns många människor som är
beredda till det. Vi har en stor grupp 40-talister som går i pension och som
vill fortsätta göra en samhällsinsats. Carema har ett projekt för ungdomar som
är ute och musicerar hos gamla i omsorgen. Insatser mot ensamheten bland äldre
blir viktigare. Jag tror att fler frivilliga vill göra en insats där.Tove Klettes lösning är alltså att fler ska engagera sig ideellt. Sänkta skatter, enprocentiga nedskärningar flera gånger om, lägre personaltäthet i både förskolan och omsorgen – och personal som jobbar frivilligt utan betalning. Perfekt lösning.

Det ideella arbetet har även fått genomslag i Kultur- och fritidsnämnden där ungdomscaféet Wickmanska nu drivs av enbart oavlönade ungdomar (med tre administratörer som stöd).

När det handlar om föreningslivet är ideellt arbete bra och nödvändigt. I föreningar organiserar vi oss för våra egna rättigheter och intressen, oavsett om det handlar om basket, handarbete eller politik. Vi arbetar tillsammans i föreningen, var och en efter bästa förmåga, och hjälps åt som en del av vår fritid. Det ideella föreningsarbetet ger värdefulla kunskaper, erfarenheter och självklart glädje, nya vänner och ett rikare socialt liv.

När det handlar om offentlig sektor är ideellt arbete en dålig idé. Vården och skolan, precis som parkskötsel, Wickmanska, bygglovsbeviljandet och skolmatsalarna ska skötas av människor som är anställda (med allt vad det innebär), har lön och korrekt utbildning. Det är en självklarhet. Vidare argument är överflödiga – de som arbetar ska vara anställda och ha lön. Punkt. Att skära ner i omsorgen och släta över med argumentet att det finns ungdomar eller pensionärer med ledig tid som gärna vill hjälpa till, är patetiskt. Framförallt i tider av lågkonjunktur och ökande arbetslös är det idiotiskt av kommunen att kräva gratis arbetskraft.

Det finns bara ett sätt att avsluta det här inlägget: Skärpning!*

* Ja, jag snodde den sista meningen från ett riksdagsanförande av G. Fridolin (mp). Denna slutreplik finns i en liten film om riksdagen som jag har visat för elever två gånger denna vecka. Då handlade det om folkpartiets språktest.

lördag, februari 14, 2009

Det där med solidaritetNyligen drogs Kristina Axén Olins (m)* privatliv ytterligare ett varv i medierna. Hon berättade om fler avhopp från politiska poster, och om hur hård och kall den politiska världen kan vara, eller kanske till och med är. Den artikel som skrevs om henne för två år sedan berörde mig djupt. Den finns nedsparad i min dator som en påminnelse**.

Att politiken kan vara hård och kall är hundra procent sanning. Det gäller inte bara regeringskansliet eller Stockholms stadshus, utan alla nivåer och alla partier. För många år sedan hade jag långa diskussioner om det destruktiva i ungdomsförbunden med en vän som varit aktiv någonstans i det andra blocket. Vi hade samma erfarenheter trots milsvida skillnader i åsikter och arbetssätt.

Som politiker spenderar man en mycket stor del av fritiden på möten som ibland känns som totalt slöseri med tid. Vi konkurrerar om politiska poster och räknar in folk i för och emot. Klyftan mellan parlamentariker och utomparlamentariker blir djupare och förståelsen för varandras verksamhet minskar. Helt plötsligt känner man sig för "fin" för att ge sig ut på långa kalla promenader mitt i nätterna. Solidariteten mellan parlamentariker i olika partier blir istället större och socialisationen in i den parlamentariska världen ökar (jag fick för övrigt en fråga om detta senast förra helgen på ÖGs nation i stil med "du och borgarna verkar ha så trevligt på kommunfullmäktige").

I julas publicerades en mycket bra artikel i tidningen Flamman, som tangerar detta ämne. Den handlade om den minskade solidaritetet inom vänstern, mellan oss som är aktiva tillsammans och delar samma världssyn (dessutom med en mycket intressant koppling till kyrkan). Igenkänningsfaktorn var hög och det hela ledde till mycket eftertanke. Det är något som jag ska fundera över nu när jag har blivit invald i vänsterpartiet Lunds styrelse igen.

*Jag vägrar använda de nya skrivreglerna för partibeteckningar, det är fult med stora bokstäver
** Nej, jag är inte påväg att bränna ut mig, nej, jag har inte för mycket att göra, ja, jag vet var jag har mina egna väggar.

lördag, februari 07, 2009

Daniel Stolt ny ordförande i Vänsterpartiet Lund!

Detta är inlägg nr 300 i bloggen!


Idag valdes Daniel Stolt till ny ordförande för Vänsterpartiet Lund. Det gör mig mycket glad, och jag tycker att det är ett otroligt bra beslut. Verkligen stort grattis till Daniel!VSF Lund på Smålands nations röda hälsningsgille i veckan

Nu är det årsmötessäsong. För några helger sedan var det Ung Vänster Skånes årskonferens (där jag satt i presidiet), i måndags var det årsmöte för Ung Vänster Lund (där jag var avgående revisor), idag var det årsmöte för vänsterpartiet Lund (där jag nu gjort comeback i styrelsen) och imorgon har VSF Lund årsmöte (där jag avgår som kassör). Tidigare har jag alltid gillat årsmötessäsongen, även om det är stressigt, men nu tycker jag att årsmöten mest är långtråkiga. Det hör nog lite ihop med det senaste årets minskade politiska aktivitet från min sida. Idag var jag verkligen inte kader. Stannade bara på årsmötet i två timmar för att sedan engagera mig i Teologkårens novischdag. Man kan inte vara grym kader och fantastisk aktivist hela tiden.