torsdag, augusti 28, 2008

Augusti-KF, del 6Vi är nu inne på motionsbehandling. Listan på motioner är lång, men mötet är snart slut, så vi kommer att behöva bordlägga en hel del motioner igen. Den första motionen som vi behandlar är för socialdemokraterna med rubriken "Skapa enhetliga regler för politisk information på Lunds skolor". Sossarna vill helt enkelt att vi ska anta riktlinjer för politiska organisationers besök på skolorna (inte bara partier, utan även exempelvis Djurens Rätt). Motionärerna har visat på att man får olika besked om vad som gäller när man kontaktar olika skolor, och att de helt enkelt har olika principer för detta. Majoriten anser att detta redan finns i lagar och riktlinjer från skolverket, och att skolorna ska informeras om detta. Det räcker inte, riktlinjer som är gemensamma för hela kommunen behövs, men så lär det inte bli...

Augusti-KF, del 5 - mest tjat

En gång om året reviderar vi Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet. Det är ett viktigt program, eftersom det pekar ut vilka områden vi kan/ska bygga på i framtiden och ungefär vad vi ska bygga. Det blir alltid mycket diskussion, även om detaljerna slås fast i kommande detaljplaner. I denna revidering har det inte tillkommit något viktigt alls. Det är EXAKT samma diskussioner som förra gången vi diskuterade MBP:n. Vi i vänsterpartiet för således fram samma synpunkter som förra gången, att stryka den nya motorvägsavfarten vid Råby. Vi kommer att fortsätta protestera mot denna fram tills dess att de har börjat gräva. Det pratas kolonilotter, eller om det är odlingslotter - debattörerna är lite oeniga om vad det är egentligen de pratar om, och vad som ska hända med dessa och när.


Det har faktiskt utvecklat sig till ett riktigt tråkigt möte. Fp-Oskar till vänster om mig tror att det handlar om att vi är mitt i mandatperioden, och att diskussionerna ska få lite mer substans när vi närmar oss valet. Förhoppningsvis.Tills dess fortsätter de eviga diskussionerna om att vi behöver fler bostäder och att borgarna bygger färre bostäder än vad vi gjorde, vilket borgarna protesterar emot och skyller på att det var vi som tog detaljplanerna. En sådan debatt kan pågå i 20 minuter. Och det är bara gubbar i talarstolen. Kanske borde man gå upp och hålla en brandtal om kolonilotter.

Augusti-KF, del 4Efter en interpellationsdebatt om kraftvärmeverket i Örtofta, som Lunds Energi äger. Det ska byggas om och priset har sedan beslutet togs för några år sedan stigit från utlovade 1 miljard till 2,5 miljarder.

Nu diskuteras en fråga från en s-ledamot till en fp-ledamot angående Attendo Care, som vann upphandlingen av 6 äldreboenden i kommunen för några månader sedan. Nyligen visade det sig att Attendo Care inte hade sina tillstånd klara från länsstyrelsen, för att ta över verksamheten från 1 september. Kommunen har därför fått bygga upp en beredskap för att gå in och rädda verksamheten om det privata företagen inte har sina papper klara. Från den borgerliga majoriteten redovisas nu att tillstånden är i sin ordning. Det kvarstår dock en obehaglig känsla av att de privata företag som ska ta över ansvaret för en del av kommunens vård och omsorg på grund av tillståndsproblem kan lämna verksamheten vind för våg. Kommunen måste, precis som när det gäller privata skolor, ha en ständig beredskap att på bara ett par timmars varsel kunna gå in och rädda en verksamhet. Galet. Det äldreboende som hittills varit det enda som drivits i privat regi i Lund, Nibblegården, är för övrigt det äldreboende med flest antal anmälningar om missförhållanden i kommunen.

Augusti-KF, del 3Plaskdammar och trädsponsring

Vi diskuterar plaskdammar. Det egentliga ärendet är "GNP:n", "Åtgärdsprogram för grönstruktur och parkvård". Det är ett program som beskriver alla planerade projekt som har med gröna saker att göra, parker och annat. Tekniska nämnden ansvarar för det gröna, och verkar ha lagt mycket tid på att diskutera plaskdammar. Detta är dammar som är mycket grunda och lämpliga för barn att plaska i (varför man skulle vilja låta sina barn göra det är för mig en gåta, men Lund har ju inget hav så det är kanske därför). Dessa plaskdammar har för smutsigt vatten och behöver reningsanläggningar som är dyra. Dock kom tekniska fram till att de ville ha sådana och det är ingen som protesterar egentligen.

I GNP:n finns också en skrivning om trädsponsring. Vi i vänsterpartiet har valt att gå med på det efter en lång diskussion, men jag är mycket skeptisk. I förslaget står "För att finansiera en del nyplantering föreslås ett koncept för sponsring och miljökompensation tas fram och administreras". Nita (v) argumenterade på ett väldigt bra sätt i talarstolen. I den rådande situationen, med almsjukans stora härjningar i staden där många träd varit tvungna att huggas ner (hela alléer har tagits bort som den längs med Trollebergsvägen, och alla de stora fina träden längs med Tunavägen). Vi behöver plantera fler träd, men träd är mycket dyra. Ska vi då tillåta Ericsson eller Astra Zeneca att köpa träd till oss? Hur skulle det då kunna gå till? Ska vi tillåta dem att ha en ceremoni vid planeringen, där chefen/den som sponsrar får visa hur duktig hon eller han är på att ta hand om miljön? Ska de få sätta upp en liten skylt "Det här trädet sponsras av Ericsson"? Ska de få välja vilken sorts träd och var det ska planteras? Jag är skeptisk till att släppa in privata företag för att finanisera vår gemensamma välfärd, som parker och träd faktiskt måste anses ingå i.

Augusti-KF, del 2

Det går ganska snabbt idag, men nu har vi påbörjat detta mötes stora ärende: "Fördjupning av översiktsplanen för Linero-Norränga-Stora Råby". Vi ska bygga en helt ny stadsdel på åkrarna på båda sidor om Dalbyvägen bortanför Gastelyckan, som en förlängning på Linero (som redan finns). Det rör sig totalt om 2300 nya bostäder. Det är jättehäftigt att sitta och bläddra i papper med ritningar och bilder över områden som bara än så länge är på det allra första planeringsstadiet. Jag försöker se framför sig hur en helt ny stadsdel på det som nu bara är åkrar, skulle kunna se ut om 20 år. Vi är för planen, även om det såklart går att ha mycket synpunkter på vägdragningar och hushöjder. Men sådant får vi tillfälle att återkomma till mer i detalj senare. Centerpartiet utmärker sig i en annars stor politisk enighet. Centern vill nämligen inte bygga öster om den gamla sockengränsen mellan Stora Råby och Hardeberga. Ja, ni läste rätt, den gamla sockengränsen, tillika kommungränsen fram till sammanslagningen 1974. Det hela är mycket underhållande. Sockengränsen utmärks på kartorna i våra handlingar, och centern stryker alla områden öster om den. Där vill de ha kvar den goda åkermarken. Kulturhistoria i all ära, men vi har inte länge socknar, och Lund är ingen småstad. Lund behöver fler bostäder, och därför vill vi ha den nya stadsdelen i sydöstra Lund.

Augusti-KF, del 1Dagens kommunfullmäktige börjar med en presentation av projekt Kulturhuvudstad 2014. Lund ansöker, tillsammans med några andra svenska städer (Umeå - "Nordic Light", Gävle - "Kulturell allemansrätt", Uppsala - "Metafor", Norrköping - har en osäker politisk majoritet än så länge), att få bli EU:s kulturhuvudstad (Sverige och Lettland ska ha en kulturhuvudstad var 2014). Vårt tema är "Den femte friheten" (EU har som ni vet fyra friheter sedan tidigare). Denna femte frihet ska ge oss en gemensam kulturell spelplan - "Playground Europe". Se Lunds 2014-hemsida. Som en del av ansökningshandlingarna kommer det att tryckas en 200-sidig bok som presenterar Lunds vision. Jag är skeptisk, men det kan säkert bli skoj.

Enligt kultur- och fritidschefen ska det kulturella värdet för EU och Europa som Lund presenterar komplettera EU och göra befolkningen mer intresserad. Nu inleds alltså "jakten på den femte friheten" (låter som en dålig äventyrsfilm, men det är faktiskt en officiell slogan). Lund ska vara ett öppet laboratorium för kultur, hela Skåne presenteras som en annorlunda storstad och Öresundsregionen som ett EU i miniatyr. 2014 ska denna "Playground Europe" fyllas med innehåll av Europas befolkning. Lund är "de många små scenernas stad", kanske Shakespeare i Dalby stenbrott, föreslår kultur- och fritidschefen. Det finns även planer på ett nytt kulturhus.

I september tar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslut. En enig kultur- och fritidsnämnd har ställt sig bakom ansökan. I december träffar Lund juryn, och i januari 2010 utses vinnaren. Om vi vinner inbjuds då olika kulturfolk att fylla spelplanen med innehåll.

Från vår sida handlar det om 75 miljoner under fem år, staten beräknas bidra med 170 miljoner, EU med 15 och sedan näringslivet med en del.

Stadshallens sessionssal har renoverats under sommaren. Borden och golvet har slipats, det är nytt ljus och, det bästa av allt, elluttag under bordsskivorna! (Gissa vem som föreslog det i demokratiberedningen...)

Politisk show...

I want you to ask yourselves: Were you in this campaign just for me? Or were you in it for that young Marine and others like him? Were you in it for that mom struggling with cancer while raising her kids? Were you in it for that boy and his mom surviving on the minimum wage? Were you in it for all the people in this country who feel invisible? (Läs hela Clintons tal)


Jag skulle kunna ge ganska mycket för att vara på Demokraternas konvent i Denver just nu. Tänkt att stå där mitt i folkhavet och lyssna på Hillary Clintons och Barack Obamas tal live. Uppleva denna politiska show. Istället får jag hålla mig till godo med kommunfullmäktige i Lund ikväll. Det är också en politisk show, dock kanske inte lika färgsprakande...

onsdag, augusti 27, 2008

Vårdnadsbidrag i Lund? Nej tack!I dagens sydsvenskan diskuterades frågan om vårdnadsbidrag i Lund. På vårt budgetmöte i juni startade kommunfullmäktige en utredning av frågan (läs blogginlägget), och nu verkar kd vilja skynda på utvecklingen. Kd vill införa vårdnadsbidraget (3000 kronor för att ta hand om sina barn hemma alternativt låta någon annan ta hand om ens barn hemma) i januari nästa år, medan moderaterna vill vänta. Folkpartiet är splittrade och vill precis som centern veta vad det kostar. 20-30 personer förväntas söka bidrag. Det hela är ju såklart galet, och ett införande flyttar oss många år tillbaka i tiden. Lunds förskolor är bland landets bästa. Det är idiotiskt att ta pengar från skola och förskola och istället ge dem till högavlönade familjer (för det är bara sådana som kan klara sig med att ena föräldern stannar hemma för 3000 kr i månaden). Självklart säger vi nej till hemmafrubidrag i Lund (och hemmamanbidrag också för den delen)!

"Mina barn och andras ungar"Det regnar ute. Dagar som denna är den bästa sysselsättningen att sitta inne, dricka te och lyssna på P1. Nyligen satte jag teet i halsen och gapade en lång stund när jag lyssnade på ett reportage i Studio Ett. Det handlade om en stockholmsförort där föräldrar i villaområden och föräldrar i höghusområden inte vill ha sina barn i samma skola. De intervjuade föräldrarna menade att de svenska barnen (främst från villaområdet men även från höghusområdet) skulle lära sig "riktig svenska", inte svenska med brytning som talades i skolan i höghusområdet. En förälder menade, på största allvar, att integration inte kan börja med "försvarslösa barn" utan måste börja "någon annanstans". Otroligt. Man blir ju mörkrädd mitt på ljusa dagen.

Vidare intervjuades Pia Sundhage, förbundskapten för USAs fotbollslandslag, som vägrade åka till Vita Huset för att träffa Bush. Det hedrar henne. Jag trodde att det skulle komma vassa politiska kommentarer, men tyvärr slingrade hon sig lite och var klok och pragmatisk istället.

fredag, augusti 22, 2008

E-postadresser åt alla!Dagens underhållning stod kommunfullmäktiges Demokratiberedning för. Om man dömer efter gruppens namn kan man kanske tro att det är vi som upprätthåller demokratin i Lund. Så är det kanske inte riktigt.
Vi pysslar mest med sånt som måste göras men som ingen annan gör. Som att se till att alla politiker får mejladresser som slutar på @lund.se (vilket i sig är en demokratifråga då det kanske blir lättare för folk att kontakta oss), att följa utvecklingen med byte av golv, lampor och installation av eluttag i fullmäktigesalen (inte lika viktigt för demokratin i stort men underlättar för oss ledamöter), se till att fullmäktiges möten sänds på nätet (en riktigt demokratifråga!) och bestämma ramarna för fullmäktiges demokratidag om en månad.
Idag fick vi se resultaten från den enkät fullmäktigeledamöterna gjorde innan sommaren. Den kartlägger vilka vi är, vad vi tycker om våra uppdrag och hur vi bedömer effektiviteten i medborgarnas olika sätt att kontakta oss, med mera. På ett sätt är det ju intressant att analysera, men samtidigt kommer det ju inte fram något som man inte redan visste eller kunde fundera ut själv. Åldersgruppen 40-49 år är mycket överrepresenterade om man jämför med folket i stort och min åldersgrupp, 20-29 år, är mycket underrepresenterad (Lund har visserligen en onormalt stor befolkning i den åldern).

En viktig sak framkom när vi såg statistik på hur lång tid ledamöterna suttit i fullmäktige. Bland män är det relativt jämnt mellan grupperna som sitter sin första, andra och tredje mandatperiod. Bland kvinnorna sitter 50 % sin första period. Det är anmärkningsvärt och kan analyseras massor. Det kan förklara den skeva könsstatistiken bland talarna på mötena. De som sitter sin första period kanske inte lika gärna går upp i talarstolen, och om det är så många kvinnor så bordet det påverka statistiken. Vilket ju är ett problem. Mer analyser kommer på kommunfullmäktiges demokratidag!

onsdag, augusti 20, 2008

Arbetsro > kunskapsmålIkväll utspelade sig höstens första nämndsmöte i Barn- och skolnämnd Lund Öster. Dagordningen var inget att jubla över, ganska tråkig om man, med all respekt, får säga så. Barngrupperna redovisades som vanligt, precis som om- och nybyggnadsprojekten i östra kommundelarna. Vidare detaljplaner för en del av Torna Hällestad och kvarteret Åbrodden i Genarp. Den senare är viktig för oss då den innebär en ut- och ombyggnad av Häckebergaskolan, vilket är nödvändigt. Vi fick även en (ganska tråkig - varför läser folk upp det som de skrivit på powerpointen ordagrant?) presentation av resultatet av ett antal enkäter som delats ut bland föräldrar och personal. Föräldrar fick svara på sådant som om deras barn trivs i skolan, om det finns mobbing, hur information mellan hem och skola funkar, med mera. De fick även värdera hur viktiga de tyckte dessa frågor var. 98 % av föräldrarna tyckte att arbetsro i skolan var en mycket viktig/viktig fråga (inte helt oväntat) och 78 % av samma föräldrar tyckte att det var mycket viktigt/viktigt att eleverna känner till sina kunskapsmål. Detta fick borgarna att rynka ögonbrynen, humma lite och ifrågasätta. Hur kunde det komma sig att de så välutbildade föräldrarna i Lund inte värderade kunskapsmålen högre än så?, verkade de fråga sig. För mig är det en självklarhet. För barn i grundskolan, åldrarna 7-15 år, är det viktigare att ha arbetsro i skolan än vid varje givet tillfälle vet hur duktiga de är i olika ämnen och vad de måste göra för att bli duktigare. Men ibland verkar det som att kunskapsmålen lever sina egna liv, högt svävandes med vingar av glänsande guld. Kvar på golvet sitter vi andra, vi som värderar arbetsro, och är djupt försjunkna i sådant som verkligen intresserar oss utan att fundera på om vi är bättre eller sämre än våra klasskamrater.

V, fildelning och upphovsrättDet händer att jag funderar över vad som händer utanför kommungränsen också, ibland till och med över sånt som händer långt borta i Stockholm. Vänsterpartiet har nyligen startat en blogg för att utreda hur partiet ska ställa sig i fildelningsfrågan: "V, fildelning och upphovsrätt". Jag gissar att det kommer att vara väl värt att följa händelseutvecklingen där.

onsdag, augusti 13, 2008

Bygg fler små och billiga hyresrätter!Jag hoppas att det inte är nyhetstorka, utan att medier (sydsvenskan, svt samt Sveriges Förenade Studentkårer) politiker och övriga samhället nu har fått upp ögonen för bostadsbristen. Idag har medierna belyst bristen på studentbostäder, samt det låga studiemedlet. Lunds kommunstyrelseordförande Helmfrid (m) löser problemet med att hyra hela vandrarhemmet Tåget samt "letar efter andra lämpliga lokaler", i en intervju i Rapport. Det har tidigare pratats om att studenter utan bostad ska kunna inhysas i skolsalar, idrottshallar m.m. Skitsnack. Enda lösningen är att bygga fler små och billiga hyresrätter, för alla människor, inte bara studenter. Och höj studiemedlet!