torsdag, december 20, 2012

December-KF: Sommarkort till barn i behov av stöd!

Hela oppositionen, vänsterpartiet, socialdemokraterna, miljöpartiet och demokratisk vänster, har tillsammans lagt en motion om att sommarkort ska kunna ges gratis till barn i familjer som får försörjningsstöd (efter ansökan). Idag finns ett speciellt fritidsstöd och ett speciellt internet-stöd att stöka inom försörjningsstödet, för att underlätta för barn i familjer med ekonomiska svårigheter. Vi i oppositionen föreslog i en motion att även sommarkort ska läggas till det stöd som nu redan finns att söka.

Försörjningsstöd är en svår fråga. Det är ett ekonomiskt stöd som ingen egentligen vill ha, istället strävar man efter egen försörjnings såklart. Vägen till att få försörjningsstöd är också lång och hård. Ens egen och familjens ekonomi och ägodelar granskas i detalj, innan försörjningsstöd beviljas. När försörjningsstöd väl har beslutats är det upp till den enskilde att planera och genomföra sina inköp av olika saker som behövs. Det ger en möjlighet att ändå bestämma själv vad man vill ha och behöver, även om ramarna är mycket snäva, vilket ger en viktig frihet och självständighet.

Vi har ändå valt att lägga en motion med de andra rödgröna partierna som pekar ut just sommarkortet med fria resor på tåg och bussar i Skåne under sommaren, som något vi anser bör finnas för familjer i behov av stöd. Ett sommarkort ger inte bara en chans för ungdomarna att få minnen att berätta om när de kommer tillbaka till skolan, utan har även andra positiva effekter. Ungdomarna kan få åka på utflykter och se historiska och nutida viktiga platser som de kanske tidigare bara har läst om, de får en chans att genom friluftsliv lära känna skog och mark, att öva sin simkunnighet och vattenvana, och inte minst (för de äldre ungdomarna) lära sig att klara sig själv och resa runt på egen hand under några timmar. Dessa positiva effekter tycker vi räcker för en satsning på ungefär 200 000 kr, enligt socialförvaltningens beräkningar.

Men borgarna tyckte inte så. De räknar gärna upp alla bra saker som händer i Lund på sommaren, men utanför Lund verkar det inte vara nödvändigt att ta sig. Synd. Vi tror att det hade kunnat vara en riktigt bra grej.

December-KF: Klimatfrågor och feminism

Kommunfullmäktige har rullat på ytterligare några timmar. Vi har hunnit behandla tre motioner. De första två handlade om klimatfrågor på olika sätt: Att främja cykeltrafik samt biogasproduktion. Det var två ganska yviga motioner med från början väldigt många att-satser, som kokades ner i kommunstyrelsen till några per motion. De blev avslagna av den borgerliga majoriteten båda två, med motivering att det som lyftes fram redan finns. Det är delvis sant, men samtidigt är det synd att ytterligare ansträngningar inte kan göras på klimatområdet.

Vi i vänsterpartiet stödde alla förslagen, utom ett förslag om att det kommunala parkeringsbolaget ska ta över parkeringsansvaret även när det gäller cykelparkeringen. Motiveringen var att flytta fokus från bilar i parkeringsbolaget till cyklar, men vi vill inte flytta verksamhet från kommunen, där det finns mycket insyn och styrning av demokratiskt valda politiker, till ett bolag, med mycket mindre insyn. De andra förslagen var bra och viktiga saker om att även samla in matavfall i fler kommunala verksamheter och att plantera buskar och träd för att skapa lä runt cykelbanor.

Nu diskuterar vi en motion om stöd till våldsutsatta papperslösa kvinnor, en grupp som är speciellt utsatt eftersom de många gånger inte vågar kontakta myndigheter i rädsla att bli utvisade ur Sverige. Motionen vill att kommunen ska fatta ett beslut om att en persons "legala status" (om man har ett uppehållstillstånd/medborgarskap eller inte) inte ska vara av betydelse för en person som söker hjälp och stöd när det exempelvis handlar om våld eller i hemmet. Socialnämndens moderata ordförande menar att detta redan görs, enligt praxis tar inte socialförvaltningen någon hänsyn till en persons legala status när denna söker hjälp, och vill därför "besvara" motionen med att inga förändringar behöver göras. Det är väldigt synd. Ett principbeslut i frågan hade varit ett väldigt bra sätt för Lunds kommun att ta ställning för alla människors rätt till hjälp och stöd i krissituationer, och hade varit något att luta sig tillbaka mot inför kommande svåra beslut som socialförvaltningen fattar varje dag.

December-KF: Stärka barns rättigheter

Lunds kommun har äntligen tagit fram en ny strategi för att stärka barns rättigheter! FN:s barnkonvention är sedan flera år tillbaka svensk lag. I barnkonventionen finns en viktig princip om att alla beslut ska vara i enlighet med barnets bästa (artikel 3). Lunds kommun beslutade för tio år sedan att  barnkonsekvensanalyser ska göras inför varje kommunalt beslut som påverkar barn. Vissa delar av kommunen har varit väldigt bra på att i sina beslutsunderlag som vi politiker får och där analysera beslutets effekter för barn. Den första nämnd jag satt i, Barn- och skolnämnd Lund Öster, har ett par tjänstemän som är fantastiskt bra på detta. Andra förvaltningar har varit otroligt dåliga på barnkonsekvensanalyser, och nästan systematiskt obstruerat och slentrianmässigt tramsat i frågan.

Nu har Lunds kommun äntligen, efter påtryckningar och upp-prioritering äntligen tagit fram en ny strategi för att stärka barns rättigheter. Strategin innehåller en bra bakgrundsbeskrivning om vad barnkonventionen säger, hur barns levnadsvillkor ser ut i Lunds kommun och hur och varför man ska arbeta med att stärka barns rättigheter. Strategin tar upp åtgärder på olika områden (t.ex. barns integritet och barns rätt att uttrycka sina åsikter) och visar på goda exempel inom Lunds kommun. En checklista har skrivits, där tjänstemän lätt ska kunna fylla i och skicka med till politiker för beslut, och en barnrättskommitté ska bildas.

För att få ett bra arbeta med att säkerställa att alla beslut föregås av en bra barnkonsekvensanalys och verkligen utgår från barnets bästa, krävs utbildning, engagemang och kontinuerlig utveckling. Vi politiker ansvarar nu för att våra förvaltningar och tjänstemän får utbildning i barnkonventionens grunder och syften, och får kontinuerligt stöd i hur de ska kunna göra bra barnkonsekvenser. Vi måste lyfta fram de tjänstemän som har god kunskap om barnrättsfrågor sedan tidigare och uppmuntra de som vill att vidareutbilda sig. Det är de tjänstemän med mest engagemang i frågorna som ska utgöra den barnrätskommitté som kommunen nu ska bilda.

Jag ser väldigt mycket fram emot att se den nya barn-checklistan användas i verkligheten!

Liveblogg: December-kommunfullmäktige i Lund

Det är kommunfullmäktige igen, "jippi" upprepar jag för mig själv för att hålla mig vaken, så här dagen före sista arbetsdagen innan några lediga juldagar. På dagordningen står motioner som rör skola (barnomsorgstaxan) och klimatfrågor (främjandet av cykelåkande) bland annat.

Mötet började med att Lunds kommuns/LKF:s stadsbyggnadspris delades ut. Årets vinnare är arkitekt Kjell Adamsson på Fojab, som gjort en mycket snygg och genomtänkt utbyggnad av ett vanligt radhus på Väster i Lund. Utbyggnaden innebar att en liten huskropp har byggts till till det ursprungliga huset, byggt på så sätt att den kan hyras ut eller användas som "generationsboende" (äldre förälder eller yngre tonåring får lite egen plats). I nomineringen pratades det om att utbyggnaden är en liten förtätning, och om tillbyggnaden används till uthyrning innebär det ju att ytterligare en bostad (ex. en studentbostad) har skapats!

Jag tänkte försöka live-blogga lite igen. Det var mycket längesedan sist, så längesedan att twitter har tagit över livebloggandets fördel. Men, twitter är bara 140 tecken, så vi kör lite parallellt och ser hur det går! Twittrar gör jag såklart på @gunnarssonhanna och #lundpol


söndag, december 16, 2012

Musikhjälpen: Tillsammans-heten för oss framåt, uppåt, vidare!

Jag har varit helt fast i Musikhjälpen under helgen. Mina arbetskamrater är stora fans och det har snurrat på jobbet hela veckan, och nu under helgen har jag verkligen inte kunnat slita mig. Tre så fantastiska programledare, som hela tiden håller igång, säger roliga saker och på ett otroligt fint sätt tar emot de människor som kommer på besök, ringer in eller hänger utanför buren. Man vill ju vara med varje sekund.


Man kan verkligen diskutera välgörenhet och privata bidrag till olika saker. Det finns fördelar och nackdelar och man kommer nog till olika slutsatser om man ser det ur ett pragmatiskt eller ett politiskt perspektiv. Jag tillhör de politiska rörelser som hellre ser gemensam finansiering av stöd till människor och grupper genom skattemedel, som betalas utifrån ekonomisk förmåga, men jag faller pladask för den insamling som Musikhjälpen genom Radiohjälpen gör den här veckan varje år sedan fem år tillbaka. Helt pladask.

Visserligen handlar det om pengar. Syftet är att dra in så mycket pengar som möjligt, och varje miljon (!) firas med jubel. 20 miljoner är en helt sanslös summa. Det är pengarna som är grunden i det hela, jakten på mer och mer och mer... Bössor med pengar nog att föda hela familjer i flera månader lämnas in till buren.

Men det är ändå inte pengarna som i slutändan står i centrum. I centrum står tillsammans-heten. Det faktum att vi alla är med gör saker tillsammans. Att alla kan bidra, med något litet eller något stort, med pengar eller arbetskraft. Och framförallt med sin vilja, sina känslor och sin glädje. Det är det som gör att jag älskar Musikhjälpen.

De tre programledarna jublar lika mycket över femtio insamlade kronor som 15 000. Barn som lämnar sina julklappspengar möts med glädjetårar och Tareq Taylors 600 000 insamlade kronor får samtliga att bryta ihop så att de måste spela en extra låt för att samla sig. Alla som har varit och samlat in pengar möts med lika mycket glädje, tacksamhet och jubel. Peppen från buren sprider sig, och känslan att alla kan vara med och att vi blir starkare om vi gör saker tillsammans når hela vägen genom livesändningen in i mitt vardagsrum. Glädjen i buren, hos alla de människor som med olika påhitt och initiativ gör rolig saker för att på sitt sätt bidra: Åker skidor, lagar mat, fixar cyklar, klipper hår, tatuerar... Allt detta tillsammans! Och jag älskar verkligen när folk tar av sin egen tid för att arbeta gratis för en gemensam sak. Det är något av det finaste som finns.

Vi är många som känner igen oss i glädjen att få vara med och kämpa för något, sätta mål och genomföra uppgifter, och vi som har varit ledare inom ideella föreningar (jag tänker framförallt på min tid på kåren) vet hur viktigt det är att peppa - visa att varje liten insats spelar roll, och att alla kan bidra på sitt sätt! Om du är bra på att fixa cyklar, sjunga hejaramsor eller dra ihop after-work-pubar - gör då det! Och kom ihåg känslan av att vi är många, som sprider glädje, kraft och kärlek. Inte bara för pengarna (i det här fallet), utan för att känslan att vara med och göra saker tillsammans! Kodjo, Gina och Jason - kram på er!

"Det tåls att sägas igen: vi är så himla glada att ni är med och bidrar! Vi gör detta tillsammans"