torsdag, januari 21, 2016

En femte gymnasieskola i Lund ökar segregationen i Skåne

Utbildningsnämnden i Lund har beslutat att beställa en ny, femte, gymnasieskola, och nyligen har även möjliga platser där en ny skola kan byggas presenterats för kommunpolitikerna. För oss i Vänsterpartiet är det tydligt att Lunds gymnasieskolor är välfungerande och inte minst mycket populära. Trots detta tror vi att det är en dålig idé att bygga ytterligare en gymnasieskola i Lund.
Lunds kommun ingår sedam 2009 i samarbetet Fritt sök vilket innebär att elever boende i hela Skåne och västra Blekinge kan söka gymnasium i vilken kommun de vill i detta område. Fritt sök har lett till att allt fler skånska ungdomar får möjlighet att studera vid gymnasieskolorna i Lund, vilket resulterat i nedläggning av flera välfungerande gymnasieutbildningar i andra kommuner, som Eslöv och Landskrona.
Att bygga en femte gymnasieskola i Lund skulle spä på den negativa utveckling som bidrar till ökad ojämlikhet i regionen. Eftersom antagning till gymnasiet sker genom grundskolebetyg, får de mest populära skolorna extremt höga intagningspoäng. Lunds skolor lockar till sig elever med höga betyg från andra kommuner, och därmed ökar segregeringen mellan gymnasieskolorna i Skåne. I takt med nedskärningar söker sig också allt fler lärare till Lund. Snart går det kanske inte att arbeta som gymnasielärare på andra orter än Malmö och Lund?
När elever med toppbetyg samlas på ett fåtal skolor skapas där en grogrund för betygshets och stress. Detta ser vi redan tydliga tecken på i elevundersökningarna i Lunds kommunala gymnasieskolor. Den ökande stressen och kraven på prestation är inte särskilt gynnsam för eleverna, snarare verkar den hämmande och leder i förlängningen till ohälsa.
Det är idag inte ovanligt att ungdomar från Simrishamn, Bromölla och Höganäs läser på gymnasier i Lund, med pendling på minst tre timmar tur och retur varje dag. En så lång dagspendling minskar möjligheten för återhämtning och fritidsaktiviteter och ökar risken för frånvaro. Gymnasielärare vittnar om att elever som har lång resa till skolan just har högre frånvaro.
Lunds kommun brottas idag med dålig ekonomi, en stor låneskuld samt akuta renoveringsbehov av skollokaler. I detta läge är en ny gymnasieskola som kostar flera hundra miljoner kronor mycket svår att motivera. Lunds investeringspengar behövs till andra, mer akuta, behov.
Lund har under lång tid tagit emot elever från kranskommuner som inte har några egna gymnasieskolor. Dessutom har elever som sökt speciella program även tidigare kunnat söka till skolor utanför sin hemkommun. Vi anser att dessa möjligheter är gynnsamma för Skånes ungdomar men vi tror däremot inte att det är i längden gynnsamt att öka segregeringen mellan ”bra” och ”dåliga” skolor eller att dränera mindre kommuner på gymnasieungdomar och lärarjobb. Vänsterpartiet menar att Skåne mår bäst av att ha bra gymnasieutbildning på många orter. God utbildning måste alltid finnas tillgängligt så nära eleven som möjligt. Skolan ska eftersträva mångfald och motverka stress och betygshets. Så lyfter vi alla elever!
Helena Falk (v) Lund, utbildningsnämnden
Pontus Kjellström (v) Lund, servicenämnden

onsdag, januari 20, 2016

Lunds kommun bör inte åka till Almedalsveckan i Visby!

(reservation i kommunstyrelsen 2016-01-13) 

Under flera år har Lunds kommun deltagit i “politikerveckan” Almedalen i Visby. Seminarielokaler, resa och boende för politiker och tjänstemän är en dyr affär för kommunen, och Vänsterpartiet menar att Almedalenpengarna borde läggas på satsningar på välfärden istället.

Lunds kommun har en förkärlek för att synas, höras och mingla på stora möten och mässor. Under devisen “syns vi inte finns vi inte” har kommunen varit representerad på Almedalen under flera år. Fortfarande är syftet oklart och utvärderingar tunna.

Almedalen är sommarens stora begivenhet för politiker, journalister, näringsliv och organisationer. Att kommunens topp-politiker ska få tillfälle att lära sig mer och skapa kontakter är ett av argumenten för att åka. Vänsterpartiet menar att det inte ska vara skattebetalarna som ska betala för att politikerna ska kunna lära sig mer och träffa ministrar och partikamrater.

Kostnaden för deltagandet i Almedalen ökar varje år. Sedan 2011 har resans budget fördubblats, och det hela kostar nu 700 000 kronor. Almedalsresan är en av få verksamheter i Lund som får en ökad budget, medan skola, äldreomsorg och miljöarbete får göra nedskärningar.

Under december har Lunds kommun beslutat att åka både till Almedalen i Visby och fastighetsmässan Mipim i Cannes även 2016. Att lägga totalt en miljon på denna typ av mässor och mingelmöten är slöseri med skattepengar och Lunds kommun borde verkligen avstå denna typ av resor. De politiker som tycker att en mässa är en bra fortbildning bör betala detta på egen hand. Vänsterpartiet har därför självklart röstat nej till Lunds kommuns deltagande.  

Lund bör inte åka till fastighetsmässan Mipim i Cannes

(reservation i kommunstyrelsen 2015-12-02, snygg layoutad version här)  

De senaste tio åren har Lunds kommun skickat en delegation till fastighetsmässan Mipim i Cannes. Vänsterpartiet menar att Lunds kommun bör avstå denna resa och istället använda pengarna till att utveckla och förbättra kommunens arbete inom andra delar av stadsplaneringsområdet.  

Lunds kommuns resa till fastighetsmässan Mipim i Cannes beräknas kosta 300 000 kronor 2016. Det är en halvering från tidigare år, vilket ju är ett steg i rätt riktning. Vänsterpartiet menar dock att vi istället borde använda pengarna för att utveckla och göra Lund bättre, till exempel på miljöarbetet inom stadsplaneringen så att vi får en mer miljövänlig stad och förbättrar våra möjligheter att nå kommunens miljö- och klimatmål.

Resan till fastighetsmässan Mipim i Cannes anses vara viktigt för att kommunen ska synas bland fastighets- och byggbolag. Resan är kostsam, syftet är ännu oklart och utvärderingarna kortfattade. Vänsterpartiet menar att kommunen istället för att åka till Cannes bör ha kontakt med relevanta fastighets- och byggbolag på hemmaplan eller genom billigare och mer lokala konferenser.

Vi välkomnar att även Liberalerna och FörnyaLund nu instämmer i förslaget att kommunen ska avstå deltagandet på Mipim i Cannes och hoppas på fler diskussioner om hur vi minskar kostnaderna för mässor och mingel framöver!