torsdag, januari 21, 2016

En femte gymnasieskola i Lund ökar segregationen i Skåne

Utbildningsnämnden i Lund har beslutat att beställa en ny, femte, gymnasieskola, och nyligen har även möjliga platser där en ny skola kan byggas presenterats för kommunpolitikerna. För oss i Vänsterpartiet är det tydligt att Lunds gymnasieskolor är välfungerande och inte minst mycket populära. Trots detta tror vi att det är en dålig idé att bygga ytterligare en gymnasieskola i Lund.
Lunds kommun ingår sedam 2009 i samarbetet Fritt sök vilket innebär att elever boende i hela Skåne och västra Blekinge kan söka gymnasium i vilken kommun de vill i detta område. Fritt sök har lett till att allt fler skånska ungdomar får möjlighet att studera vid gymnasieskolorna i Lund, vilket resulterat i nedläggning av flera välfungerande gymnasieutbildningar i andra kommuner, som Eslöv och Landskrona.
Att bygga en femte gymnasieskola i Lund skulle spä på den negativa utveckling som bidrar till ökad ojämlikhet i regionen. Eftersom antagning till gymnasiet sker genom grundskolebetyg, får de mest populära skolorna extremt höga intagningspoäng. Lunds skolor lockar till sig elever med höga betyg från andra kommuner, och därmed ökar segregeringen mellan gymnasieskolorna i Skåne. I takt med nedskärningar söker sig också allt fler lärare till Lund. Snart går det kanske inte att arbeta som gymnasielärare på andra orter än Malmö och Lund?
När elever med toppbetyg samlas på ett fåtal skolor skapas där en grogrund för betygshets och stress. Detta ser vi redan tydliga tecken på i elevundersökningarna i Lunds kommunala gymnasieskolor. Den ökande stressen och kraven på prestation är inte särskilt gynnsam för eleverna, snarare verkar den hämmande och leder i förlängningen till ohälsa.
Det är idag inte ovanligt att ungdomar från Simrishamn, Bromölla och Höganäs läser på gymnasier i Lund, med pendling på minst tre timmar tur och retur varje dag. En så lång dagspendling minskar möjligheten för återhämtning och fritidsaktiviteter och ökar risken för frånvaro. Gymnasielärare vittnar om att elever som har lång resa till skolan just har högre frånvaro.
Lunds kommun brottas idag med dålig ekonomi, en stor låneskuld samt akuta renoveringsbehov av skollokaler. I detta läge är en ny gymnasieskola som kostar flera hundra miljoner kronor mycket svår att motivera. Lunds investeringspengar behövs till andra, mer akuta, behov.
Lund har under lång tid tagit emot elever från kranskommuner som inte har några egna gymnasieskolor. Dessutom har elever som sökt speciella program även tidigare kunnat söka till skolor utanför sin hemkommun. Vi anser att dessa möjligheter är gynnsamma för Skånes ungdomar men vi tror däremot inte att det är i längden gynnsamt att öka segregeringen mellan ”bra” och ”dåliga” skolor eller att dränera mindre kommuner på gymnasieungdomar och lärarjobb. Vänsterpartiet menar att Skåne mår bäst av att ha bra gymnasieutbildning på många orter. God utbildning måste alltid finnas tillgängligt så nära eleven som möjligt. Skolan ska eftersträva mångfald och motverka stress och betygshets. Så lyfter vi alla elever!
Helena Falk (v) Lund, utbildningsnämnden
Pontus Kjellström (v) Lund, servicenämnden