lördag, november 24, 2018

Näsåker och Urkult: En oas av kärlek och gemenskap!

Nämforsen, Ångermanälven, en lördagsmorgon i slutet av november

Den lilla byn Näsåker, i Ådalen vid Ångermanälven, är vit av frost den här helgen. Träden tyngs av frostiga grenar, gräset och buskarna har ett tjockt lager av vit taggig frost och flaggorna i flaggstängerna längs vägen förbi kyrkan är helt isiga. Vi har samlats för att utvärdera sommarens Urkult-festival.

Näsåker är en fantastisk plats. Denna lilla by vid Ångermanälven, där de många hällristningarna vid älven visar på en mångtusenårig historia av möten mellan människor. "Tusentals år senare tänds åter eldarna" är orden i slutet av eldnatten som inviger Urkult. Den första helgen i augusti hålls Urkult-festivalen här med kärlek, respekt, gemenskap, barfotahippisar, folk- och världsmusik och vegetarisk mat. Nästa år är det tjugofemårsjubileum.

Jag kom hit första gången för åtta år sedan, hitlockad av en kursare på lärarutbildningen som själv hade varit engagerad i festivalen sedan barnsben. Jag var skeptisk och fnissade mig igenom min första Urkultshelg. Så många människor med konstiga kläder och frisyrer... Men ganska snart kom även jag att förstå Urkults storhet: Den helt fantastiska känslan av att alla får vara som de vill, glada, hjälpsamma och snälla mot varandra.

Att organisera möten i form av rundor var något jag hade lärt mig att rynka på näsan åt. I min värld var det dagordning, talarlista, yrkanden och beslut som gällde. Men på Urkult fattar vi beslut under rundor. Varje morgon klockan 9 under festivalveckan får alla som är ansvariga för ett område berätta vad som är pågång och vad de behöver hjälpa med, och så gör vi alla festivalen tillsammans. Allt går att lösa och det mesta gör vi själva. Egenmålade skyltar, närodlade råvaror, transporter med cykelbud.

Runda under Urkults utvärderingsmöte

Jag är så otroligt glad över att jag hamnade i Urkult. Det är så väldigt roligt och härligt att komma hit två helger och en vecka om året för att planera, genomföra och utvärdera festivalen med helt fantastiska underbara människor. Ett verkligt andningshål och plats att samla energi. Jag rekommenderar alla att komma hit och uppleva Urkult!

Festplatsen och Stora scenen under Urkult 2018

torsdag, september 06, 2018

En liten dikt om Vänsterpartiet

På kvällens debatt på AF-borgen, arrangerad av studentkårerna, ombads deltagarna att avsluta debatten med ett rim om sitt parti. Jag hade först tänkt att bara sjunga snapsvisan Vaktmästaren och professorn (från karnevalsfilmen 2002), men mina partikamrater hjälpte till med denna fantastiska dikt om Vänsterpartiet.

Klyftorna växer mellan fattiga och rika
Trots att vi som människor är lika

Vänsterpartiet vill istället omfördela
Så att din bakgrund och vem du är – ingen roll ska få spela.

I vänsterns lund byggs ett samhälle för alla,
Vår solidaritet kan få murar att falla,

Tillsammans är vi starka, tillsammans kan vi allt,
Att dela på kakan ger glädje tusenfalt!

Och för att miljön inte ska skapa mer panik
Driver Vänsterpartiet Sverige bästa miljöpolitik

Kanske höjer vi skatten en tia
För ingen är fri förrän alla är fria

Håller du me?
Rösta på V!


(Skriven med gemensamma krafter av Vänsterpartiet Skånes politiska sekreterare och gruppledare, undertecknad har inte bidragit pga oförmåga att rimma) 

Lund behöver inte fler heltidspolitiker!

Inför varje val har de politiska partierna förhandlingar om framförallt arvoden och politisk organisation. Det här året har förhandlingarna varit intensiva, under 13 möten har partierna gått igenom hela policydokumentet om arvoden. Vänsterpartiets ställningstagande sammanfattas i några punkter:

1. Sänk kommunalrådens löner Vänsterpartiet vill sänka kommunalrådens löner med 15000 kronor, till ett grundarvode på 41 000 kr i månaden. Det påverkar därefter alla arvoden då de räknas i procent av kommunalrådens löner. Vänsterpartiet anser att politikers arvoden och ersättningar inte ska vara höga, att vara politiker är ett förtroendeuppdrag som vi som har uppdrag inte ska bli rika på. Vi vill också ta bort de ekonomiska tillägg kommunalråden har när de är ordförande/vice i kommunstyrelsen eller nämnder. Kommunalråd ska ha en (1) lön, inget mer.

Internt i Vänsterpartier har vi ju partiskatt, som gör att heltidspolitiker för Vänsterpartiet aldrig tjänar mer än 28000 kronor (efter skatt) varje månad. Det är i sig fortfarande en ganska hög lön. Partiskatten uppgår till flera miljoner på en mandatperiod och används för att finansiera det politiska arbetet, framförallt valrörelsen. Partiskatten betalas även in lokalt, som 20 % på alla arvoden.

2. Inga fler kommunalråd
Vänsterpartiet vill inte utöka antalet kommunalråd (heltidspolitiker) i Lunds kommun. Dagens fem heltidspolitiker räcker. Vi vill inte att fler politiker ska få höga löner och fina titlar. Förslaget från S, M, Mp och L är sju kommunalråd.

3. En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer
Vänsterpartiet vill att en kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, så att de båda är kommunalråd men med 50 % av arvodet. En kommunalrådspost ska kunna delas mellan två personer från samma parti, eller mellan två personer från olika partier. Vi är framförallt besvikna över att de större partierna inte ger de mindre partierna möjlighet att dela på dessa uppdrag

4. Inga fler politiska sekreterare
Vänsterpartiet är emot att antalet politiska ökar. Vi vill inte att den politiska organisationen runt kommunalråden växer.

5. Inga nämndsmöten på dagtid, men korta ner kvällsmötena 
Vänsterpartiet vill inte ha kommunfullmäktige eller nämndsmöten på dagtid. Även om det finns lagstadgad rätt att ta ledigt för politiska uppdrag menar vi att det är många som i praktiken inte har möjlighet till det. Den som är borta från sin arbetsplats ger dessutom arbetskamraterna mer att göra. Lund är en studentstad och studenter har svårt att vara borta från föreläsningar och seminarier på dagtid. Vänsterpartiet menar däremot att vi har alldeles för långa möten i Lund och vi vill gärna se en sluttid på kommunfullmäktige vid kl 21, istället för idag vid 22.30. Kommunfullmäktige bör också ha inbokade reservtider från början, så att bordlagda ärenden hinns med i rimlig tid.

6. Maxtiden för arvode på långa möten
Vänsterpartiet vill inte förlänga maxtiden för arvoden på långa möten till 5,5 arvodestimmar från 3,5 timmar. Förlängningen av maxtiden riskerar ge politiker högre arvoden, vilket vi är motståndare till.

7. Samma arvoden i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder
Kommunens helägda bolag (LKF, LKP, Arenan) ska ha samma politikerarvoden som i kommunens nämnder. Det betyder att Vänsterpartiet vill ta bort bolagens helårsarvoden och bara ge politikerna mötesarvoden. Ordförande och vice ordförande ska ha arvoden som motsvarar nämndernas presidialers.

torsdag, augusti 30, 2018

Tre vänster-krav för ett mer jämlikt Lund!

Söndagen den 9 september är det val. För vänsterpartiet handlar det här valet om jämlikhet, om ett samhälle för alla, inte bara för de rikaste. Lund är en stad med många möjligheter, men också en stad där nedskärningar har gjort att ojämlikheten har ökat. Vänsterpartiet i Lund går till val på att stoppa nedskärningar och satsa mer resurser till välfärden. Vi ser att vi behöver göra tre viktiga förändringar för ett mer jämlikt Lund:

1. Satsa på skolan 
Skolan är kommunens viktigaste verksamhet. Det är i skolan vi lägger grunden för ett jämlikt samhälle, genom att ge varje barn en bra start i livet och möjlighet för barn med olika bakgrund att träffas och lära känna varandra. Nedskärningar har gjorts inom hela skolsystemet, från förskolan till vuxenutbildningen nästan varje år de senaste tolv åren. En procent nedskärning på förskolan och grundskolans budget är 40 miljoner kronor. En jämlik skola är en skola där inga familjer känner sig tvingade att lägga egna pengar på läxhjälp för att det inte tror att deras barn får rätt stöd i skolan.

2. Fixa färdtjänsten
Färdtjänsten i Lund fungerar inte, och har inte gjort det på länge. När färdtjänsten inte fungerar riskerar resenärerna missa möten, kulturevenemang eller träffar med familj och vänner. Kommunen, med S och Mp i spetsen, envisas med att fortsätta försöka upphandla färdtjänsten, trots att vi vet att det inte går. Vänsterpartiet menar att den upphandlingskarusell som kommunen nu är inne i ska avbrytas och att inga fler upphandlingar ska göras. Istället vill vi ha en kommunal beställningscentral som tar emot beställningarna och certifierade förare som får rimligt betalt för de resor de kör. Ett jämlikt samhälle kan aldrig förlita sig på att resenärerna kan beställa taxiresor för egna pengar när kommunens färdtjänst fallerar.

3. Öppna fler bibliotek
Biblioteken har en framträdande plats i Sveriges demokrati och stor betydelse för ett starkt kunskapssamhälle. På biblioteken kan lundaborna träffas, läsa helt nya böcke, ta del av ny kunskap, diskutera och umgås. Allt helt gratis! I ett jämlikt samhälle behöver inte alla köpa nya dyra böcker utan kan låna dessa helt gratis, precis hur många böcker man vill. Vänsterpartiet vill att biblioteken på Nöbbelöv och Järnåkra öppnas igen.

Vi behöver ditt stöd för att göra Lund mer jämlikt och kunna satsa på välfärden, och vi hoppas därför på din röst den 9 september.

onsdag, augusti 22, 2018

Vänsterpartiets miljöexpert: Läget är allvarligt men det går att förändra!

Idag hade vi besök av Vänsterpartiets riksdagsledamot Jens Holm, miljöpolitisk talesperson och ledamot i miljöutskottet. Det blev en bra och intressant diskussion om Vänsterpartiets miljöpolitik och vad som måste göras. Budskapet var hoppfullt: Även om läget är allvarligt och vi är påväg mot en ogästvänlig planet, går det att förändra om vi börjar fatta rätt beslut nu.

En miljöpolitik för vänstern bygger på att de folkvalda politikerna måste styra samhället i en mer hållbar riktning, med tydliga och modiga beslut som inte väjer för vinstintressen och kortsiktigt tänkande.

Några av de konkreta förslagen på hur vi ställer om samhället, ur ett vänsterperspektiv:


  • En statlig grön investeringsbank startas för att leda klimatomställningen. En sådan bank gör det möjligt att investera stora summor pengar i nya energikällor och kollektivtrafik, utanför den vanliga statsbudgeten. 
  • Avskaffa statliga subventioner på miljöskadliga verksamheter som flyg, reseavdrag som gynnar bilåkande och köttkonsumtion.
  • Ge de statliga AP-fonderna, som har hand om pensionerna, ett konkret uppdrag att divestera, sälja av och göra sig av med, sina investeringar i miljöskadlig verksamhet. AP-fonden har idag stora summor pengar i oljeföretag. 
  • Minska den privata konsumtionen, istället bör våra gemensamma resurser satsas på att stärka välfärden. Skattesänkningar som gör att människor köper nya saker eller åker på semester med flyg är direkt skadliga för miljön. En arbetstidsförkortning där produktivitetsökningen byts ut mot fritid och inte konsumtion kan däremot vara bra för miljön (och människorna!)
  • Minska flygandet och subventionerna till flyget drastiskt! Flygskatt är bra och flyget bör ha samma momsregler som tåget (idag gynnas flyget med låg eller obefintlig moms). Staten, regioner och kommuner stoppar in stora summor pengar i subventioner till flygplatser. Detta måste såklart sluta. 
  • Styr myndigheterna och de statliga bolagen tydligare. Myndigheter som Trafikverket måste få tydliga krav på hållbarhet och omställning, och Försvarsmakten måste sluta stoppa vindkraft på rutin. 
  • Sluta bygga och planera för att underlätta för bilen och planera istället städerna för cykel och gångtrafikanter. Nya motorvägsavfarter och parkeringshus riskerar att ge ökad biltrafik. Istället bör vi skapa fler bilfria zoner och ta bort parkeringsplatser från stadskärnan. 

tisdag, augusti 21, 2018

Slutspurten i valrörelsen är igång!


Nu är valstugan på Stortorget i Lund äntligen igång! I måndags morse lyfte vid den på plats (mellan valen bor den i en partikamrats trädgård) och nu är alla partierna på plats på Stortorget. Alla partier utom Vänsterpartiet och Piratpartiet har hyrt in gråa anonyma byggbodar, men vi i Vänsterpartiet har som vanligt vår specialbyggda fina valstuga. Den är i korsvirkesstil, vit med svarta detaljer med massor av röda fanor på och runt. En riktig färgklick på Stortorget!

Det är otroligt roligt att stå i valstugan! Många personer kommer fram och ställer frågor och vill ha material, framförallt har många intresserade ungdomar kommit fram till vår stuga. Väljarna går ofta runt bland alla stugorna och plockar med sig material för att läsa och jämföra hemma. Flera har sagt att det är extra svårt att hitta "rätt" parti i år, det politiska läget är ju minst sagt svajigt...

Om två och en halv vecka är det val, och imorgon börjar förtidsröstningen. Vi i Vänsterpartiet har valkampanjat hela våren, framförallt gentemot studenter som är lite svåra att nå nu när universitetsterminen inte har börjat än. När valstugorna nu är på plats är det bara att öka takten fram till valdagen 9 september!

Nu behöver vi i Vänsterpartiet ditt stöd för att göra samhället mer jämlikt, solidariskt och hållbart!

lördag, augusti 18, 2018

"Varför är du vänsterpartist, Hanna?"

På en mycket trevlig debatt i Torna Hällestad idag fick vi som representerade partierna en inledande fråga om varför vi var engagerade i vårt parti. Att få inleda debatten med att prata mer ideologiska frågor var väldigt fint, och detta är (i lite mer utvecklad form) vad jag svarade.

Jag gick med i Vänsterpartiet i valrörelsen 2002. Det var en turbulent tid i världen, med militär upprustning och hårda ord från världens politiska ledare. Det var tydligt att krig och konflikter var att vänta. När USA och Storbritannien började bomba Irak 2003 hade jag flyttat till Lund för att studera och efter en fredsdemonstration på Stortorget bildade några kamrater “Studenter för fred”. Vi var många som mådde dåligt över att se bilder i medierna på hur bomber släpptes över oskyldiga civila. Drömmen om fred på jorden kändes långt borta, och vi vet idag hur stor förödelse det senaste ett och ett halv decenniets krig och konflikter har orsakat. För mig är protesterna mot krig och förtryck, och det grundläggande kravet på fred och frihet för alla människor, kärnan i vänsterns budskap om rättvisa och solidaritet.

Att gå med i ett feministiskt parti var en självklarhet för mig. Trots att jag är uppvuxen i en familj med åsikter på vänsterkanten var det tydligt för mig att jag och min bror inte förväntades kunna göra samma saker. För mig var det självklart att jag som tjej skulle kunna göra allt, utan begränsningar. När jag blev medlem i Vänsterpartiet och Ung Vänster var min dröm att få bli instruktör i feministiskt självförsvar, något jag också blev några år senare. Att få åka runt i skolor och på fritidsgårdar och se tjejer hitta sin inre styrka var väldigt häftigt. Rättvisa och lika möjlighet oavsett resurser och bakgrund har varit viktigt för mig så länge jag kan minnas.

Innan jag gick med i Vänsterpartiet och Ung Vänster kontaktade jag även andra politiska ungdomsförbund. Det blev snabbt klart för mig att det var hos Ung Vänster och Vänsterpartiet som den mest radikala och självklara vänsterpolitiken finns. Att inte behöva kompromissa med mina grundläggande politiska åsikter är viktigt för mig. Vi i Vänsterpartiet tonar aldrig ner våra krav eller vår kritik för att få maktpositioner eller bli omtyckta av näringslivet. Vi säger och gör alltid det vi tror på.

Ett mer rättvist, jämlikt och solidariskt samhälle bygger vi tillsammans. Jag trivs väldigt bra i det medlemsstyrda föreningslivet, och är aktiv i flera olika föreningar utanför politiken. Ett tryggt samhälle är ett samhälle där vi lär känna varandra och fattar beslut tillsammans, i det lilla och i det stora. Tillsammans håller vi de mörka och odemokratiska krafterna borta.

Tycker du också att jämlikhet och solidaritet är det finaste som finns? Då är just idag en passande dag för att bli medlem i Vänsterpartiet. Bli medlem här. 

söndag, juli 01, 2018

Almedalen i år igen: Politisk semester (på egen bekostad)!

Nu är jag påväg till Almedalen igen! Politikerveckan i Visby firar femtio år i år, och antalet seminarier och programpunkter är, igen, fler än någonsin - över 4000. Jag åker för åttonde året i rad, alltid på egen bekostad. Lunds kommun skickar alla nio politikerna i kommunstyrelses arbetsutskott, två politiska sekreterare och några tjänstemän. Hela alltet kostar 700 000 kronor. Vänsterpartiet är emot att kommunen ska delta, och därför har jag under alla år valt att åka till Almedalen på egen bekostnad. Jag betalar resa, boende och allt annat själv. Vi politiker har ganska höga löner, och våra partier får partistöd för att bekosta bland annat utbildningar för politiker.

Jag åker till Almedalen för att det är så väldigt roligt! Om man är intresserad av samhällsfrågor, ur ett väldigt brett perspektiv, är Visby den här veckan ett himmelrike. Det hålls seminarier om precis allt. Föreningar, företag, myndigheter och såklart de politiska partierna är på plats och debatterar, diskuterar, försöker påverka och knyter nya kontakter. För de flesta är det jobb, ofta sista jobbveckan innan semestern, och många flyr Visby när deras sista programpunkter är klara.

Men för mig är det semester. En aktiv, underhållande och lärorik semester. Jag har inga måsten och inga krav under hela veckan, utan kan göra precis det jag vill. Och även om jag går på seminarier från morgon till sen kväll (dagen börjar alltid med ett frukostseminarium runt kl 8 och slutar ofta med Nikodemussamtalet i domkyrkan kl 22.30) så blir det inte stressigt. Jag väljer ju helt själv vad jag ska göra! När man börjar bli trött fram emot torsdagen så minskar också antalet programpunkter och det finns tid för glass i hamnen eller en vilostund i Almedalsparken. Ofta springer man dessutom på vänner och bekanta i vimlet. 

Jag ser Almedalen som en fantastisk demokrati- och folkbildningsfestival. Ministrar, partiledare, ambassadörer, journalister och representanter från alla delar av samhället är på plats. Man får möjlighet att lyssna på, och kanske även prata med, "kändisar" som man annars bara ser på tv eller hör på radio. Alla stora medier är plats med massor av liveinspelningar. Överallt i hela Visby står seminarietält, på innergårdar och parkeringsplatser, varenda restaurang och båt blir en föreläsningssal. På fredagen hålls dessutom en lokalpolitisk Gotlandsdebatt - en av mina höjdpunkter under veckan! 

Självklart finns det problem med Almedalsveckan. Det är dyrt att delta, boende och lokaler för seminarier blir bara dyrare. Det framhålls faktiskt som ett generellt problem nu, även för de företag som har stora budgetar för veckan. Gotland ligger långt bort, det tar tid att ta sig dit. Det är fortfarande ett stort fokus på alkohol, även om detta har minskat dramatiskt under de åtta är jag har besökt veckan (första året var helt galet när det gällde alkohol, innan kommunen strukturerade upp). Ett stort problem är att många kvälls-programpunkter kräver inbjudan, vilket gör det svårare att delta som privatperson.

Men det går att göra sitt deltagande billigt. Jag och mina vänner bor på campingen två kilometer norr om Visby. Vissa år i stuga, andra år i tält. I år blir det tält. Mitt boende kostar totalt 2000 kronor, 300 kronor per natt. En stor del av maten äter vi på seminarier, gratis frukost och lunch är aldrig svår att hitta. Middag är svårare, men några dagar äter vi på olika mingel (de kräver dock anmälan, men går att googla fram). De dagar vi inte hittar mingel-middag finns det billigare restauranger om man går ut utanför ringmuren, eller så köper vi en engångsgrill och grillar på stranden eller campingen. 

Och bäst av allt: På lördag blir det sedvanlig Gotlandsutflykt! Detta året förhoppningsvis till Östergarnsholm. 

lördag, juni 16, 2018

Härlig LundaPride!

Idag hölls Lunds årliga prideparad LundaPride. 3400 personer gick i paraden (enligt Sydsvenskan), trots att studenternas termin är slut och Lund har gått ner lite i tempo. Paraden var färgglad, högljudd och väldigt härlig! Det är fint att se att så många olika organisationer deltar och visar att deras arbetsplatser eller föreningar är öppna och välkomnande, även om vi vet att det är mycket kvar att göra för att stärka HBTQ-personers rättigheter. Extra roligt att se flera politiska partier, både till höger och vänster, i paraden och att både moderaterna och liberalerna kom med stora delegationer. Det var glada miner trots att vi stred mot varandra på budget-kommunfullmäktige för några dagar sedan. Lund är en bra stad att bo i!onsdag, juni 13, 2018

Inledningsanförande budget-kommunfullmäktige 2018: En feministisk vänsterpolitik för jämlikhet!

Inledningsanförande (v) - Hanna Gunnarsson, gruppledare.
Kommunfullmäktiges budgetmöte 2018-06-13

Kära lundabor och kommunfullmäktige!

Vänsterpartiet kommer idag att lägga fram en budget i Lunds kommun som bygger på att stärka välfärden och att förbättra arbetsmiljön för kommunens anställda, framförallt för alla som jobbar inom omsorgen där arbetsbelastningen idag är väldigt hög. En stor del av de som jobbar inom omsorgen är kvinnor. Vänsterpartiets budget är en stark feministiskt budget som omfördelar resurser och utjämnar klyftor i samhället.

Vänsterpartiets budget innehåller rejäla satsningar på välfärden, på det som är grunden i kommunens arbete. Vår budget ger möjligheten att anställa fler i skolan och omsorgen, ge mer tid för varje enskilt barn och äldre, att höja löner, förbättra arbetsmiljön eller sänka arbetstiden. Sådant som gör att välfärden blir starkare och kommunen anställda får en bättre vardag. Vi vet att det behövs, vi ser det i den lundensiska verkligheten varje dag.

I Vänsterpartiets budget finns flera viktiga feministiska satsningar, framförallt att förbättra arbetsmiljön för de anställda, oftast kvinnor, inom äldreomsorgen. Vi går från ord till handling med tre viktiga förbättringar. Den första är att avskaffa de ofrivilliga delade turerna i kommunen. Kommunfullmäktige har redan sagt ja till att avskaffa de delade turerna genom att bifalla en motion från Vänsterpartiet. Den andra är att sänka arbetstiden inom delar av äldreomsorgen till 6 timmar. Detta har provats med goda resultat runt om i landet, i både offentlig och privat verksamhet. Vi tror att detta är framtiden och Vänsterpartiet vill att Lund sällar sig till kommuner som provar detta. Den tredje satsningen är på att jämställa lönerna. Det finns ett lönegap mellan yrken som domineras av kvinnor respektive män med likartad utbildningsnivå. Vi måste aktivt satsa på löneökningar inom de branscher som har lägst löner idag. Dessa arbetsplatser domineras av kvinnor.

För oss i Vänsterpartiet har mandatperiodens slagord varit: Stoppa nedskärningarna i välfärden. I tolv år har vi sett nedskärningar i skolan, äldreomsorgen och det sociala arbetet, en procent på de flesta nämnder varje år, med något litet undantag här och där. Tolv år. Det är två borgerliga mandatperioder och en som har styrts av S och Mp. För Vänsterpartiet är det en omöjlighet att stödja en nedskärningspolitik, oavsett från vilka partier den kommer. I årets budget finns 93 miljoner (!) i dolda nedskärningar, sådana nedskärningar som ligger kvar i nämndernas ramar från förra året. Det räcker inte med att lägga tillbaka delar av nedskärningarna som strösslade satsningar, hur bra de än låter, som S och Mp har gjort. Att först göra generella nedskärningar på nämnderna och sedan lägga tillbaka pengar som namngivna “satsningar”, innebär fortfarande att nämnden måste skära ner, eller i bästa fall står kvar på samma plats och stampar. Vi behöver stoppa nedskärningarna och göra satsningar på välfärden istället. Det går att lägga fram förslag på förändringar och, håll i er, det går att göra satsningar på välfärden om man bara vill.

Vänsterpartiets budget i Lunds kommun är en budget för jämlikhet. En jämlik kommun är en plats där skolan har tillräckligt mycket resurser för att kunna garantera att alla elever når sin fulla potential i skola och har en lugn och utvecklande skoldag, och där alla lärare hinner med sina arbetsuppgifter utan att behöva känna sig stressade. En jämlik äldreomsorg ger varje äldre lundabo ges möjlighet att delta i samhället och utveckla sina intressen på det sätt de vill, och en vardag där de känner sig trygga och nöjda med den hjälp de får. Ett socialt arbete som baseras på jämlikhet garanterar en egen bostad för alla människor och det stöd de behöver för att leva ett värdigt liv. För att Lunds kommun ska vara en jämlik kommun måste nedskärningarna stoppas och riktiga satsningar kunna göras på välfärden.
Vänsterpartiet protesterar å det bestämdaste mot alla försök att ta ut mer pengar ur våra kommunala bolag. De borgerliga partierna har även i år med ett stort extra vinstuttag från vårt kommunala bostadsbolag LKF. LKFs överskott är pengar som kommer direkt från hyresgästernas hyresinbetalningar, och ska gå till renoveringar och upprustningar i LKFs områden. Att ta ut mer pengar ur vårt kommunala bolag är en dubbelbeskattning av oss som bor i hyresrätt. Ett extra vinstuttag drabbar hyresgästerna och gör kommunen mindre jämlik.

Vi i Vänsterpartiet ser nu fram emot fortsättningen på valrörelsen! Att sitta inomhus i två dagar för budgetmöte blir en liten paus från alla möten där ut. Vi är redan igång med att prata om jämlikhet och feminism med lundabor på gator, torg och i bostadsområden. Det är alltid lika roligt och vi är otroligt glada över att möta så många engagerade lundabor. Fortsätt höra av er med krav och funderingar, ställ frågor och jämför de olika svaren ni får, så att ni hittar den politik som ni håller med om mest.

Kommunpolitiken handlar om det som ligger allra närmast människor. Det är i kommunpolitiken som vi kan se de största skillnaderna mellan de politiska partierna och de ideologiska skiljelinjerna i samhället. Det spelar roll vilka partier man röstar på och vilka partier som styr. Vänsterpartiet är i opposition i Lunds kommunpolitik. Vi lägger en egen budget och vi lägger den budget som har det tydligaste vänsteralternativet i Lunds politik. Vi vill att kommunens verksamheter ska styras av lundaborna tillsammans, utan vinstintressen för privata företag och där resurser fördelas efter behov, inte efter plånbokens storlek eller till den som skriker högst.

Lund är en fantastisk stad. Vår stad ska genomsyras av feminism och antirasism, och till och med socialism. Men detta gör vi inte på en dag och inte heller med en enda kommunal budget. Från vänsterpartiets sida lovar vi att vi i alla sammanhang ska arbeta för en starkare välfärd, mer makt och inflytande för lundaborna och en hållbar politik på alla plan - helt enkelt mer vänsterpolitik, varje dag och överallt.

tisdag, maj 01, 2018

Tal på första maj 2018

Tal på första maj 2018 i Trelleborg och Lund

Mitt namn är Hanna Gunnarsson och jag har fått äran att stå som första person på Vänsterpartiets riksdagslista för södra Skåne, kommunerna från Trelleborg och Ystad till Sjöbo och Kävlinge. Jag bor i Revingeby utanför Lund, där jag även står på Vänsterpartiets kommunlista.

På den här dagen, arbetarrörelsens stora kamp- och festdag, när vi samlas tillsammans med vänner och kamrater, är jag stolt över att vara vänsterpartist. Jag är vänsterpartist för att ordet "tillsammans" är det finaste ordet som finns. 

Att göra saker tillsammans, i det stora och lilla, på arbetsplatser, i bostadsområdena och i kulturlivet är en av grunderna för oss som tror på solidaritet. Tillsammans lägger vi förslag på förändringar, fattar beslut och försvarar våra vunna segrar. Vi litar på varandra, delar med oss efter förmåga och får hjälp efter behov. Vi ska kunna luta oss tillbaka och känna oss säkra och trygga med att vi tillsammans planerar för den bästa skolan, vården och pensionssystemet för oss alla. Vi formar tillsammans vår gemensamma framtid.

Kamrater och vänner! Jag tänker ofta på de många av mina vänner och bekanta som gör otroliga insatser genom att lägga ner sin tid och sina egna resurser på att hjälpa sina medmänniskor. Som öppnar sina hem, deltar i aktiviteter och på mötesplatser, med läxläsning och ger råd och stöd om hur samhället fungerar. Medmänniskor som lever tillsammans eller nära de personer som drabbas av regeringens inhumana flyktingpolitik. Medmänniskor vars insatser räddar liv, som ser till samhällets mest utsatta och som lever efter devisen att så som jag vill att människor ska göra för mig det ska jag också göra för andra. Den flyktingpolitik, med gränskontroller och utvisningar, som vi har sett de senaste åren är något som jag faktiskt inte trodde att vi skulle få se från en regering som består av socialdemokraterna och miljöpartiet. Att vi är besvikna på regeringens politik är bara förnamnet. Sverige behöver en ny flyktingpolitik, baserad på medmänsklighet och solidaritet!

Kamrater och vänner - vi måste alltid höja blicken! Det vi som är politiker gör i kommunfullmäktige och regionfullmäktige är viktigt, de beslut vi slåss för förändrar människors liv, gör vardagen lättare och samhället mer jämlikt. Men vi måste höja blicken. Vi som kommer från Skånes kuststäder har en stolt historia. I min födelsestad Helsingborg står två minnesstenar lutade mot Rådhuset, resta som tack från danska och norska flyktingar som flydde från nazisterna. När vi säger aldrig igen menar vi det verkligen. Men Sverige blir ett allt mer stängt land. De där murarna som vi aldrig skulle bygga upp fanns helt plötsligt igen i Öresund, när socialdemokraterna och miljöpartiet införde gränskontroller. Vi måste riva murarna som hindrar flyktingar att komma till Sverige, vi ska ta emot dem som behöver vår hjälp. Det är vårt ansvar och en del av vår solidaritet.

Idag på 1 maj tänker jag också på mina vänner i Ådalen, längs Ångermanälvens stränder ner mot Höga Kusten. En av mina bästa vänner kommer från Ådalen och jag är på besök där ofta. Ådalen är mest förknippat med demonstrationerna den 14 maj 1931, till stöd för de strejkande arbetarna vid Marmaverken. När demonstrationen hade kommit till Lunde blev den beskjuten av militären. Fem personer dog. Idag är staden Sollefteå i Ådalen förknippat med en annan politisk kamp, den där befolkningen, inte bara i Sollefteå utan i hela Västernorrland, ockuperar sitt sjukhus. När BB-avdelningen på Sollefteå sjukhus lades ner flyttade Sollefteåborna in i sjukhusets entré. Sedan januari 2017, i nästan ett och ett halvt år, har det under hela dygnet funnits ockupanter på plats för att lugnt och fredligt protestera mot nedläggningen och sätta fokus på behovet av en bra och säker vård för alla, oavsett var i landet vi bor. Ådalens kvinnors kamp för att inte behöva åka flera mil på slingriga vägar när de ska föda barn är en feministisk kamp för jämlikhet, trygghet och en säker vård för alla. Det är en kamp som vi också måste föra här.

Kamrater och vänner! Politiskt arbete sker både genom aktivism och i parlamenten. Vänsterpartiet har under den senaste mandatperioden förhandlat med regeringen om många viktiga saker som ger verklig förändring i många människors liv. Vi har höjt studiebidraget för studenter på universitet och högskolor, sett till att simskola för sexåringar blir avgiftsfritt, i sommar får ungdomar möjlighet att resa utan kostnad i kollektivtrafiken, vi har höjt underhållsstödet för ensamstående föräldrar, gett mer pengar till kvinnojourerna. Totalt uppgår de satsningar som Vänsterpartiet fått igenom i regeringens budget till många många miljarder.

Allt detta är satsningar på jämlikhet, satsningar som jämnar ut skillnader och klassklyftor, som flyttar resurser och makt från de som har i överflöd till de som har svårt att få vardagen att gå ihop. Konkreta exempel på när vi tar från de rika och ger till de fattiga, ger till de som har behov från de som har resurser i överflöd. En stark vänster krävs för att göra omfördelningar, för en ekonomi för alla - inte bara för de rika.

Samtidigt som vi har förhandlat dessa reformer, är vi ett parti som står självständigt. I Vänsterpartiet står vi för våra ideal och våra visioner och står fast vid dessa även när vi blir valda till politiska poster och uppdrag - något som man knappast kan säga om de två partier som idag utgör regeringen. Det är sorgligt att se hur visioner försvinner när viljan att greppa makten tar över. Som vänsterpartister driver vi alltid vänsterpolitik!

Idag, på första maj, tänker jag inte bara på de politiska satsningarna och reformerna som vänsterpartiet arbetar för varje dag, utan på hur vi som socialister, feminister och antirasister i vår vardag, i det lilla, hela tiden arbetar för ett bättre samhälle. Alla stora förändringar börjar med att vi tillsammans gör det vi kan här och nu för att förändra samhället. Arbetet för en bättre värld, en fredligare, hållbarare, jämlikare och rättvisare värld, börjar med att vi gör saker tillsammans, fattar beslut genom att alla får vara med, att vi tar hand om varandra och ser det bästa i våra medmänniskor runt omkring oss. Det är bara så vi kan få riktig jämlikhet.

I höst är det allmänna val. Vänsterpartiet går till val för ökad jämlikhet, för ett samhälle för alla - inte bara för några få. Vi söker ert förtroende att få fortsätta arbetet med att stärka välfärden, motarbeta nedskärningar och göra satsningar och reformer som gör vardagen och livet bättre för pensionärer med låga inkomster, kvinnor som sliter i välfärden och barn som växer upp i otrygghet. Det är bara med vänsterpolitik vi kan göra riktig förändring, det är bara genom Vänsterpartiet i kommunen, regionen och riksdagen som jämlikhet och rättvisa skapas.

Kamrater och vänner! Jag hoppas och önskar att ni alla som är här idag är med och arbetar för en stark vänster i valrörelsen i sommar och i höst. Prata med era vänner och arbetskamrater, delta i diskussioner och uppmuntra alla runt omkring er att gå och rösta och rösta på vänstern. Om ni vill och kan, hjälp till och dela flygblad eller stå i valstugan och om ni känner att det som vi i vänstern säger och gör är rätt - bli medlemmar i Vänsterpartiet. Bara genom en stark vänster kan jämlikhet och rättvisa skapas.

Tack så mycket för att ni har lyssnat, jag hoppas att ni får en fortsatt fin första maj-kväll!