måndag, april 30, 2012

Torgmöte med blåsorkester!

Det är långhelg, men vi gör lite politik (eller politikliknande verksamhet) varje dag. I lördags hade jag äran att få vara med på torgmöte med den rödgröna blåsorkesterna Röda Kapellet. Upplägget för ett sånt torgmöte är att vara en politisk konferencier. Kapellet spelar, och däremellan finns plats för politiska appeller om än det ena och än det andra. Och såklart introduktion av de stycken som spelas.I mina appeller tog jag upp bland annat vikten av ett starkt föreningsliv i Lund...

Föreningslivet är en av grunderna för den starka lokala demokrati vi har i Sverige. Det är där vi har lärt oss att arbeta tillsammans med andra, argumentera och respektera andras åsikter och viljor. Samtidigt som vi är många som har fantastiska minnen och våra bästa vänner från just föreningslivet. Att satsa pengar på föreningslivet är därför en viktig om än inte så stor budgetpost i den kommunala ekonomin. Vi har nyligen börjat med arbetet med Lunds kommuns budget, ett arbete som inte är helt lätt eftersom budgeten inte går ihop. Det är stora minussiffror på många håll och kanter. Ett område som då riskerar att naggas i kanten är just bidragen till föreningslivet: till teaterföreningar, ungdomsorganisationer och miljöorganisationer.

... om lokal demokrati och medborgarinflytande...

I Lund har vi börjat med medborgarkontor i byarna utanför stan, men vi har ännu inget liknande inne i Lund. Förhoppningsvis kan vi bygga något liknande även inne i Lund, för att underlätta för lundaborna i kontakten med både politiker och kommunen. På så sätt blir demokratin starkare eftersom alla känner att de blir lyssnade på och får möjlighet att framföra sina åsikter och diskutera dessa med oss som sitter i kommunfullmäktige.

...  om borgarnas skattesäkningar (efter Kapellet spelat Peps "Falsk matematik").

Vi har haft borgerligt styre i Lund i 6 år nu. Det första borgarna gjorde var att sänka skatten, och totalt har skatten sänkts 40 öre sedan dess. Varje lundabo har därmed tjänat runt 80 kronor i månaden – pengar som inte ens räcker till ett biobesök eller en lunch. För de allra flesta lundabor är inet detta särskilt mycket pengar. För hela lund och oss alla tillsammans är det dock en hel del. Lund har genom skattesänkningarna gått miste om 80 miljoner kronor. Det är många många miljoner som vi inte kan använda för att stärka skolan, vården, omsorgen och parkunderhållet i Lund idag – eftersom en borgerliga majoriteten har bestämt sig för att ta bort de pengarna!

fredag, april 27, 2012

Demokrati och dialog på utflykt i Frederiksberg


Idag var det utflykt! Lunds kommuns demokratiberedning åkte under ledning av kommunfullmäktiges eminenta ordförande (m) på studiebesök till Frederiksberg, en kommun mitt i, omgiven av, Köpenhamn. 

Frederiksberg har ungefär lika många invånare som Lund, men på en betydligt mindre yta. Dessutom finns likheter i stor närvaro av högre utbildning och campus för både Copenhagen Business School och Köpenhamns universitet. Syftet med resan var att inhämta idéer och inspireras när det gäller medborgarinflytande och demokratiska arbetssätt. Demokratiberedning arbetar med kommunfullmäktiges arbetsordning, interna demokratiska arbetssätt och kommunfullmäktiges dialog med medborgarna, exempelvis webbsändningarna och medborgarförslag.

Frederiksbergs kommun fungerar helt annorlunda mot Lund när det gäller den politiska och administrativa strukturen. Man har en beslutande församling (”kommunalbestyrelsen”) på 25 (!) ledamöter, till skillnad mot Lunds 65 ledamöter i kommunfullmäktige (och totalt 300 politiker räknat med alla nämnder och styrelser)! Frederiksberg har dessutom endast en heltidspolitiker (borgmästaren), mot våra fem heltidskommunalråd i Lund.

Besöket i Frederiksberg hade flera intressanta punkter som verkligen gav inspiration och eftertanke:

Endast kommunala möten på måndagar
I Frederiksbergs kommun har man kommunala möten endast på måndagar. Visserligen har de betydligt färre politiker och därmed större möjlighet att samordna mötena till en viss dag. De 25 politikerna i kommunstyrelsen sitter alla i olika ”udvalg” (motsvarande utskott/nämnder). Var tredje måndag är det kommunstyrelse, och de två övriga måndagarna udvalgs-möten. Det betyder att politikerna resten av veckans dagar har möjlighet att träffa medborgarna! I Lund har vi tvärtom, måndagar är vår mötesfria dag, resten av veckans dagar är det möten (dock inte så ofta på fredagarna...).

Möjlighet för medborgarna att ställa frågor på ”kommunstyrelsens” möten
Vem som helst i Frederiksberg kan ställa en fråga till politikerna i kommunstyrelsen, med borgmästaren som främsta företrädare. Det kan man göra i Lund också, i form av medborgarförslag. Skillnaden är att i Frederiksberg får medborgarna även ställa sin fråga muntligt, alltså tala i det beslutande organet utan att vara ledamot själv, med en talartid på 6 minuter. Så får man definitivt inte göra i Lund, hos oss är det endast skriftliga frågor från medborgarna, utan möjlighet till följdfrågor.

Medborgarservice i Rådhuset
I bottenplan på det fantastiskt stora och fina rådhuset i Frederiksberg finns ett stort medborgarkontor. Dit kan folk komma för att ställa alla möjliga frågor och få hjälp med massor med olika saker. Allt på ett och samma ställe. Visserligen har de danska kommunerna ett mycket större ansvar än de svenska, bland annat utfärdar Frederiksbergs kommun körkort samt ger råd om deklaration och skatt, vilket svenska kommuner inte gör. Men medborgarkontoret vi besökte var definitivt en förebild. Lund har precis börjat bygga en ny förvaltningsbyggnad, Kristallen, och alla blev mycket inspirerade att ha ett liknande medborgarkontor i bottenplan där.

torsdag, april 26, 2012

KF april: Minussiffror på grund av skattesänkningar

April månads kommunfullmäktige är igång. Vi börjar med årsredovisningen för 2011. Lunds kommun gick minus 17 miljoner under 2011. Minusresultatet resulterade i nedskärningar på alla nämnder i kommunen i början av 2012 - på den budgeten som de redan hade fått och börjat jobba på. Kommunstyrelsens ordförande (m) pratade lite om alla de fina framgångar vi har i Lund, med ESS i spetsen såklart. Och sedan inte så mycket mer. Ett av de socialdemokraternas kommunalråd håller med om framgångarna - men pekar också på de nedskärningar som har skett i Lund sedan borgarna vann valet 2006 och sänkte skatten. Det är resultatet av dessa skattesänkningar som vi ser nu när vi arbetar med budgeten inför 2013 och framåt. Lund saknar idag minst 85 miljoner kronor i den kommunala verksamheten, pengar som behövs för att gemensamt finansiera välfärden och skolan, vården, gatuunderhållet, parkerna och arbetet mot hemlösheten.

Varje parti har ett inledande anförande om årsredovisningen. De borgerliga partierna tycker att allt är fint och gulligt. Folkpartiet berättade bland annat om hur fint det är i Lund och hur duktiga vi är, genom att hänvisa till Lärarförbundets årliga skolranking och att många ungdomar vill gå i gymnasiet i Lund. Synd då att budgeten för 2013 visar på stora neddragningar på antalet lärare och därmed större klasser både i förskola och skola. Centerpartiet är nöjd över att vi har så många miljöbilar och en bra upphandlingsavdelning. Samtidigt är vi påväg mot en ny motorvägsavfart - inte ett särskilt miljövänlig utveckling! 

måndag, april 23, 2012

Pengarna i kommunen: budget 2013

Lunds kommun börjar idag på allvar med arbetet för att ta fram budgeten för år 2013.

Processen är lång. Kommunstyrelsen ger nämnderna ramar att räkna på i februari ("om ni får så här mycket pengar, vad kan ni göra då?"), nu i april har nämnderna räknat på vad de kan göra för de pengar som kommunstyrelsens beslutade om. Nämnderna presenterar sedan sina uträkningar för kommunstyrelsens arbetsutskott. Varje nämnd får audiens hos "kommunledningens" nio politiker, och går igenom sin budget. Kommunstyrelsen har sedan möjlighet att göra om sina budgetramar (ge mer pengar, eller dra in...), och sedan fattar kommunfullmäktige beslut om budgeten för 2013 i juni. Efter sommaren gör nämnderna sina "internbudgetar", utifrån beslutet i juni - hur mycket pengar de kan lägga på olika delar av sin verksamhet.

Den kommande veckan får vi i kommunstyrelsens arbetsutskott träffa alla nämnderna. Varje nämnd får 45 minuter att presentera hela sin budget. Det blir mycket siffror samt en snabb och effektiv genomgång av verksamheten. Intensivt, minst sagt, otroligt intressant och fruktansvärt lärorikt!

Idag, måndag, träffar vi socialnämnden, miljönämnden och renhållningsstyrelsen. Tre helt skilda verksamheter. En riktig kalldusch att inleda budgetarbetet med genomgång av socialnämndens budget och verksamhet...