fredag, april 27, 2012

Demokrati och dialog på utflykt i Frederiksberg


Idag var det utflykt! Lunds kommuns demokratiberedning åkte under ledning av kommunfullmäktiges eminenta ordförande (m) på studiebesök till Frederiksberg, en kommun mitt i, omgiven av, Köpenhamn. 

Frederiksberg har ungefär lika många invånare som Lund, men på en betydligt mindre yta. Dessutom finns likheter i stor närvaro av högre utbildning och campus för både Copenhagen Business School och Köpenhamns universitet. Syftet med resan var att inhämta idéer och inspireras när det gäller medborgarinflytande och demokratiska arbetssätt. Demokratiberedning arbetar med kommunfullmäktiges arbetsordning, interna demokratiska arbetssätt och kommunfullmäktiges dialog med medborgarna, exempelvis webbsändningarna och medborgarförslag.

Frederiksbergs kommun fungerar helt annorlunda mot Lund när det gäller den politiska och administrativa strukturen. Man har en beslutande församling (”kommunalbestyrelsen”) på 25 (!) ledamöter, till skillnad mot Lunds 65 ledamöter i kommunfullmäktige (och totalt 300 politiker räknat med alla nämnder och styrelser)! Frederiksberg har dessutom endast en heltidspolitiker (borgmästaren), mot våra fem heltidskommunalråd i Lund.

Besöket i Frederiksberg hade flera intressanta punkter som verkligen gav inspiration och eftertanke:

Endast kommunala möten på måndagar
I Frederiksbergs kommun har man kommunala möten endast på måndagar. Visserligen har de betydligt färre politiker och därmed större möjlighet att samordna mötena till en viss dag. De 25 politikerna i kommunstyrelsen sitter alla i olika ”udvalg” (motsvarande utskott/nämnder). Var tredje måndag är det kommunstyrelse, och de två övriga måndagarna udvalgs-möten. Det betyder att politikerna resten av veckans dagar har möjlighet att träffa medborgarna! I Lund har vi tvärtom, måndagar är vår mötesfria dag, resten av veckans dagar är det möten (dock inte så ofta på fredagarna...).

Möjlighet för medborgarna att ställa frågor på ”kommunstyrelsens” möten
Vem som helst i Frederiksberg kan ställa en fråga till politikerna i kommunstyrelsen, med borgmästaren som främsta företrädare. Det kan man göra i Lund också, i form av medborgarförslag. Skillnaden är att i Frederiksberg får medborgarna även ställa sin fråga muntligt, alltså tala i det beslutande organet utan att vara ledamot själv, med en talartid på 6 minuter. Så får man definitivt inte göra i Lund, hos oss är det endast skriftliga frågor från medborgarna, utan möjlighet till följdfrågor.

Medborgarservice i Rådhuset
I bottenplan på det fantastiskt stora och fina rådhuset i Frederiksberg finns ett stort medborgarkontor. Dit kan folk komma för att ställa alla möjliga frågor och få hjälp med massor med olika saker. Allt på ett och samma ställe. Visserligen har de danska kommunerna ett mycket större ansvar än de svenska, bland annat utfärdar Frederiksbergs kommun körkort samt ger råd om deklaration och skatt, vilket svenska kommuner inte gör. Men medborgarkontoret vi besökte var definitivt en förebild. Lund har precis börjat bygga en ny förvaltningsbyggnad, Kristallen, och alla blev mycket inspirerade att ha ett liknande medborgarkontor i bottenplan där.