måndag, april 30, 2012

Torgmöte med blåsorkester!

Det är långhelg, men vi gör lite politik (eller politikliknande verksamhet) varje dag. I lördags hade jag äran att få vara med på torgmöte med den rödgröna blåsorkesterna Röda Kapellet. Upplägget för ett sånt torgmöte är att vara en politisk konferencier. Kapellet spelar, och däremellan finns plats för politiska appeller om än det ena och än det andra. Och såklart introduktion av de stycken som spelas.I mina appeller tog jag upp bland annat vikten av ett starkt föreningsliv i Lund...

Föreningslivet är en av grunderna för den starka lokala demokrati vi har i Sverige. Det är där vi har lärt oss att arbeta tillsammans med andra, argumentera och respektera andras åsikter och viljor. Samtidigt som vi är många som har fantastiska minnen och våra bästa vänner från just föreningslivet. Att satsa pengar på föreningslivet är därför en viktig om än inte så stor budgetpost i den kommunala ekonomin. Vi har nyligen börjat med arbetet med Lunds kommuns budget, ett arbete som inte är helt lätt eftersom budgeten inte går ihop. Det är stora minussiffror på många håll och kanter. Ett område som då riskerar att naggas i kanten är just bidragen till föreningslivet: till teaterföreningar, ungdomsorganisationer och miljöorganisationer.

... om lokal demokrati och medborgarinflytande...

I Lund har vi börjat med medborgarkontor i byarna utanför stan, men vi har ännu inget liknande inne i Lund. Förhoppningsvis kan vi bygga något liknande även inne i Lund, för att underlätta för lundaborna i kontakten med både politiker och kommunen. På så sätt blir demokratin starkare eftersom alla känner att de blir lyssnade på och får möjlighet att framföra sina åsikter och diskutera dessa med oss som sitter i kommunfullmäktige.

...  om borgarnas skattesäkningar (efter Kapellet spelat Peps "Falsk matematik").

Vi har haft borgerligt styre i Lund i 6 år nu. Det första borgarna gjorde var att sänka skatten, och totalt har skatten sänkts 40 öre sedan dess. Varje lundabo har därmed tjänat runt 80 kronor i månaden – pengar som inte ens räcker till ett biobesök eller en lunch. För de allra flesta lundabor är inet detta särskilt mycket pengar. För hela lund och oss alla tillsammans är det dock en hel del. Lund har genom skattesänkningarna gått miste om 80 miljoner kronor. Det är många många miljoner som vi inte kan använda för att stärka skolan, vården, omsorgen och parkunderhållet i Lund idag – eftersom en borgerliga majoriteten har bestämt sig för att ta bort de pengarna!