måndag, april 23, 2012

Pengarna i kommunen: budget 2013

Lunds kommun börjar idag på allvar med arbetet för att ta fram budgeten för år 2013.

Processen är lång. Kommunstyrelsen ger nämnderna ramar att räkna på i februari ("om ni får så här mycket pengar, vad kan ni göra då?"), nu i april har nämnderna räknat på vad de kan göra för de pengar som kommunstyrelsens beslutade om. Nämnderna presenterar sedan sina uträkningar för kommunstyrelsens arbetsutskott. Varje nämnd får audiens hos "kommunledningens" nio politiker, och går igenom sin budget. Kommunstyrelsen har sedan möjlighet att göra om sina budgetramar (ge mer pengar, eller dra in...), och sedan fattar kommunfullmäktige beslut om budgeten för 2013 i juni. Efter sommaren gör nämnderna sina "internbudgetar", utifrån beslutet i juni - hur mycket pengar de kan lägga på olika delar av sin verksamhet.

Den kommande veckan får vi i kommunstyrelsens arbetsutskott träffa alla nämnderna. Varje nämnd får 45 minuter att presentera hela sin budget. Det blir mycket siffror samt en snabb och effektiv genomgång av verksamheten. Intensivt, minst sagt, otroligt intressant och fruktansvärt lärorikt!

Idag, måndag, träffar vi socialnämnden, miljönämnden och renhållningsstyrelsen. Tre helt skilda verksamheter. En riktig kalldusch att inleda budgetarbetet med genomgång av socialnämndens budget och verksamhet...