torsdag, mars 26, 2009

Kommunfullmäktige, mars: Bilar bilar bilarSom sagt, det blev en väldigt diskussion om planärendena. Nu har vi diskuterat ärende två, ett nytt livsmedelsköpcentrum strax utanför stan. Det har pratats bilar, cyklar, regionala perspektiv och en massa annat i en timme. Många gubbar i talarstolen, som det alltid är när det handlar om planärenden. Bara två gubbar kvar nu, visserligen två bra gubbar. Tre. Det tillkom precis en.

Det ska påpekas att det klart och tydligt i planärendet om livsmedelsbutiken står att det gör det svårare att nå upp till målen i "Lundaeko" om koldioxidutsläpp. Det är helt sanslöst att man idag, när vi vet så mycket om effekterna av koldioxidutsläpp och miljöförstöring, låter en plan som uttryckligen inte hjälper till att arbeta för en bra miljö i Lund antas!