torsdag, september 18, 2008

Fler barn i barngrupperna?Gårdagen avslutades med nämndsmöte i Barn- och skolnämnd Lund Öster. Jag var otroligt trött efter en lång dag, så jag var inte världens bästa nämndsledamot igår. Vi fick träffa tre nya biträdande rektorer, vilket verkade mycket bra. Den stora punkten på dagordningen var halvårsbokslutet. Ekonomerna tror att nämnden kommer att gå back 1,6 miljoner under 2008. Egentligen kan man säga att det är mycket mer. Skolan och förskolan går back 5 miljoner tillsammans, men resultatet räddas av att vi får in mer pengar än beräknad i förskoleavgifter eftersom det är fler barn i förskolan. Skolorna går back väldigt mycket eftersom det helt enkelt är färre elever, framförallt på högstadiet, än tidigare. Just när jag är klar lärare ska det självklart inträffa en dipp i antalet elever... Precis som tidigare rapporter har sagt, finns det inte tillräckligt med pengar för att hålla målet om 11 barn i småbarnsgrupperna (1-2 år) och 16 barn i storbarnsgrupperna (3-5 år). Förvaltningen skriver:

"Även här [förskoleverksamheten] har den direkta skolpengen minskat i
förhållande till barn- och skolnämnd Lund Östers barnpeng för 2007. Det är
främst till de yngsta barnen som pengen har minskat. 2008 års barnpeng räcker
inte till att uppfylla målet med små barngrupper (11 respektive 16 barn i
barngrupperna) med 2,75 årsarbetare per barngrupp. De flesta förskolor försöker
ta in fler barn för att gå budgeten att gå ihop."

Ytterligare kommentarer är egentligen överflödiga. Förskolan och skolan behöver mer pengar.