torsdag, september 24, 2009

KF sept 09: Mindre pengar till nämnderna, igenDet är kommunfullmäktige. Datorn är uppställd, inloggad på facebook och twitter och blogger och allting. Noterar att folkpartisten bredvid också facebookar, medan sd-aren till höger bara kör e-post än så länge. En moderat bakom snörvlar och prasslar med en påse, en folkpartist snett bakom till vänster har gips om foten och har fått egen mikrofon för att slippa gå upp i talarstolen. Hon har ingen dator. Miljöpartisten snett framför läser aftonbladet.se och moderaten lite längre bort sydsvenskan.se. Hoppas att ni med denna miljöbeskrivning gör att ni upplever det som om ni själva vore på plats, mitt i hetluften.

Dagens första ärende handlar om nämndernas budget ("Personalkostnader 2009-2010 - revidering utifrån sänkta premier och avtalsförsäkringar")*. Det hela handlar om att kommunens försäkringsbolag har beslutat att sänka premierna för 2009 och 2010. Det betyder att nämnderna som har försäkringar för alla sina anställda, får pengar över. Dessa pengar skulle nämnderna kunna använda för att anställa fler personer, och på så sätt förbättra verksamheten och dra sitt strå till stacken för att minska arbetslösheten och därmed mildra krisen. Men, vad gör den borgerliga majoriteten? Jo, pengarna ska behålla pengarna centralt i kommunen och inte använda dem i verksamhet. För skolorna innebär det sänkta skolpengar, det vill säga, de pengar som de trodde att de skulle få får de inte, och den verksamhet de trodde att de kunde genomföra kommer nu antingen inte genomföras eller gå med minus. Var ligger logiken i detta?

De fristående skolorna får ingen nedskärning eller tillbakabetalning, som de kommunala skolorna. Borgarna menar att de fristående skolorna har fått sina skolpengar beslutade för en gångs skull redan tidigare och att detta beslut inte kan ändras, vilket socialdemokraterna efter samtal med SKL har visat inte är korrekt argumentation. Skolpengen blir med detta alltså inte längre "direkt" och lika** för elever i olika skolor, utan elever i fristående skolor får mer pengar än elever i kommunala!


* Ärenden har ofta alldeles för tråkiga och långa namn. Det hela borde heta "Nedskärningar". Då hade det varit lättare för väljarna att se vad det hela handlar om!
** med lika grund- och tilläggsresurser.