fredag, juni 17, 2011

Budget-KF 2011: Skola och utbildning


Nu går vi in på ett stort block: Skola och utbildning, där vi har utbildningsnämnden (gymnasieskolan och komvux) och de två barn- och skolnämnderna (BSN Lund Öster och BSN Lund Stad). Jag har lämnat skolpolitiken bakom mig, och vår man i talarstolen är Daniel Stolt.

Vi börjar med gymnasieskolan, och får ett likadant inlägg från den borgerliga majoriteten som så många gånger tidigare: "Lund är en jättebra stad att bo och verka i. Våra skolor är jättebra, nästan bäst i landet. Våra elever är jättebra, de vinner priser och är med i internationella tävlingar".

Må så vara. Lund har bra skolor, men det är inte relevant att hela tiden, som den borgerliga majoriteten, jämföra sig med andra kommuner. Vi måste satsa på vår verksamhet på det som vi vill - vi mäter oss mot oss själva, mot våra egna mål, inte mot andra kommuners verksamhet och deras mål! Lundaborna bruka tycka skola och utbildning är viktigt och är därför beredda att satsa på det, mer än i många andra kommuner. Det gör att vi drar till oss elever från andra kommuner, och på så sätt bidrar till att underminera gymnasieskolorna i grannkommunerna. Vi har "fritt sök" i Skåne, och det är inget som vi kan göra något åt. Effekten blir att Lunds skolor är fulla med elever, trots att vi nu har en generation av gymnasieungdomar som är relativt liten.

Vänsterpartiet lägger till en satsning i budgeten för att kompensera löne- och prisökningarna. Skolorna har en finansieringsmodell som bygger på att varje skola får en skolpeng, som rektor sedan fördelar. Vi gör därför inga (eller väldigt få) specifika satsningar i vår kommunfullmäktigebudget, de kommer senare i nämnderna.

Vänsterpartiets satsning på gymnasieskolorna är 12 miljoner mer än borgarnas och 55 miljoner mer på skolor och förskolor. Det är ganska många lärare. Utöver det delar vi ut det statsbidrag, på två miljoner, som skolorna får för att klara av de förändringar som sker utifrån nationella beslut: införande av lärarlegitimation, fler nationella prov och ny skollag. Den borgerliga majoriteten vill behålla dessa pengar centralt i kommunen (ett mycket underligt beslut, vi förstår verkligen inte varför!).