torsdag, juni 16, 2011

Budget-KF 2011: demokratisk vänster (dv)


Demokratisk vänster, Lunds lokala kommunala rödgröna parti, har inte presenterat en egen budget, då de inte har en ordinarie plats i kommunstyrelsen. De meddelar nu att de väljer att lägga sig nära vänsterpartiets budgetförslag, då detta är lite tydligare än (s) och (mp), menar de. Dv vill, precis som vi, bygga ett solidariskt och hållbart samhälle.

Demokratisk vänster bildades inför valet 2006. En av profilfrågorna har alltid varit just hemlösheten i Lund, något som de verkligen har lyckats lyfta på dagordningen. Tidigare var hemlösheten något som snurrade förbi i en notis någonstans varje år när socialförvaltningen räknade antalet hemlösa. Nu är det en levande politisk fråga, med debatter, redaktionella artiklar i sydsvenskan, intresseföreningar och politiska förslag. Borgarna vill inte gå med på oppositionens vilja att satsa på programmet "bostad först", som förespråkas av forskare inom socialt arbete, och som innebär att den hemlöse först och främst får en bostad, för att sedan kunna arbeta med andra problem: missbruk, sjukdom, utbildning eller arbetslöshet. Dv vill att de involverade nämnderna (framförallt socialnämnden, men även tekniska och byggnadsnämnden) ska ta ett nytt mål för verksamheten, om att man ska arbeta för att nå individuella lösningar för Lunds hemlösa.

Det är just nu 8 personer på talarlistan efter dv, som är sista inlägget i den första omgången i den allmänpolitiska debatten. Talartiden är fem minuter. Lunchen är 12.30. Hinner vi?