torsdag, juni 16, 2011

Budget-KF 2011: (s)


Socialdemokraternas kommunalråd Anders Almgren är orolig. Han ser riktningen i de 6 budgetar den borgerliga majoriteten har lagt under sin tid vid makten i Lund. Lund har alla förutsättningar, menar Almgren, många fler fördelar än många andra kommuner, och en stark tradition av bra kommunal service. Kommunen har därför ett ansvar att ta tillvara detta, och inte sjunka ner till "rikssnittet". Vi ska fortsätta hålla en högre nivå än vad rikssnittet bland landets kommuner är! Annars blir vi passiva, och "backar oss in i framtiden".

Socialdemokraterna vill att vattendelarna inom politiken ska synas under budgetdebatten. Den borgerliga budgeten gynnar vissa grupper i samhället, medan andra grupper får det sämre. Det går inte längre att förvänta sig att vi om tio år har det bättre än vi har det idag.

Socialdemokraterna vill därför stärka den kommunala servicen, och utgå från de problem som finns i vardagen. Borgarnas skattesänkningar de senaste 6 åren har tagit bort 90 miljoner ur den kommunala budgeten, och gett medborgarna 60 kronor mer i plånboken, enligt Almgren. Socialdemokraterna vill återställa skatten till 2006 års nivå, en höjning med 40 öre per hundralapp.

Socialdemokraterna vill satsa på fyra områden:
- investering i kunskap. Lund konkurrerar med kunskap och kompetens!
- förbättrad kommunal service. Mantrat har varit "lite billigare", men borde vara "mycket bättre"!
- hållbar samhällsutveckling. Möta tillväxten genom att bygga bostäder!
- sociala investeringar. Det som skapar mervärdet i människans liv: kultur, fritid och föreningsstöd.

Den stora satsningen, berättar Almgren, är den satsning oppositionen (s, v, mp och dv) gör på att kompensera för löneökningarna. Borgarna ger inte förvaltningarna tillräckligt mycket pengar för att kunnat täcka löneökningarna, och vi riskerar därför att inte kunna anställa fler för att förstärka den kommunala välfärden.