tisdag, augusti 30, 2011

What have you done for MalmöLund today?

Vad: Stormöte med kommunstyrelserna i Lund och Malmö, inom projekt för tätare samarbete mellan städerna
Var: Biskopshuset, Lunds universitets representationslokaler
Hur: Inledande lunch, giveaway i form av USB-minne och powerpoint, följt av forskare från KTH.

Kommunstyrelserna i Lund och Malmö har börjat samarbeta, för gemensam utveckling av vår region. Samarbetet följs av forskare på KTH i Stockholm, som forskar om stadsutveckling.

Näringslivsgruppen har varit i Barcelona, där de bland annat har sett en häftig anläggning liknande vårt Maxlab. Alla var dock ense om att vår är bättre. Näringslivsgruppen vill ta tillvara effekterna av en stark och växande region, där MalmöLund har en regional ledarroll. Vi har de bästa förutsättningarna för näringslivets hållbara utveckling och är internationellt konkurrenskraftig, menar de. Kanske en gemensam näringslivsdag i MalmöLund-regionen 2012 och gemensam hantering av etableringsfrågor? Det senare är intressant, med eventuella samarbeten kring skolor för barn till inresande forskare till exempel. I diskussionen nämns att Lund och Malmö inte borde konkurrera om företag, eftersom en etablering i Malmö sannolikt också gynnar Lund och tvärtom.

Fysisk planering- och infrastrukturgruppen har varit i Tyskland, i Mannheim och Ludwigshafen, som ligger på varsin sida om en motorväg (i två olika gamla delstater), och i en "metropolregion" (Rhein-Neckar), 156 kommuner i tre delstater, halva Skånes yta, dubbelt så många invånare. Lärdomarna är att stadsutveckling kräver regionalt samarbete, framförallt för kollektivtrafiken, som sin tur knyter ihop regionen ännu mer och kräver samarbete över delstatsgränserna. Den fysiska planeringen sker därför inom reglerade ramar. Arbetsgruppen menar därför att MalmöLund borde fungera mer som "Twin Cities", som stöder hållbar rörlighet både för människor och varor (även cykel!). "Tid är den vara som stiger högst i värde", säger föredragande från Malmö. Gruppen har kontaktat Burlöv och Staffanstorp, som tar emot med öppna armar. Kombinationen Burlöv/Staffanstorp, bostäder och lärosäten/studenter låter väldigt positivt tycker jag!

Arbetsgruppen utbildning- och arbetsmarknad har varit i Rotterdam, en stad med 12 % arbetslöshet, men med stora samarbeten med företag och arbetsplatser i staden. Där har de bland annat arbete med växter och parkarbete för personer som har varit arbetslösa länge (dock för lägstalön, vilket ju är dåligt). I växthusen växer växter som sedan säljs vidare eller används av staden. Lunds moderater tyckte om det de såg. Vänsterpartiet har motionerat om något liknande i Lund, då röstade moderaterna mot. Gräset är grönare på andra sidan, uppenbarligen... Arbetsgruppen menar även att skillnaderna mellan Malmö och Lund är en resurs. Jag håller helt med, våra städer är olika och vi som bor här väljer att göra olika saker i de olika städerna, och så ska det vara!

Besöksnäring- och evenemangsgruppen har inte varit ute och rest än, de ska till Lille i september. Gruppen vill att staten ska se evenemang som en del av exportindustrin och framhäver nya forskningsanläggningar och kongress- och arena-anläggningar som möjliga utvecklingar av besöksnäringen i MalmöLund. Vi är ju inte jättepositiva till nya stora anläggningar, men det är samtidigt positivt med besökare och stora evenemang som förläggs i regionen (sålänge resandet sker på ett hållbart sätt!). Dock har Lunds stad snart inget vandarhem (efter det att Tåget försvinner pga byggnationer)... Illmar Reepalu undrar hur det hade gått om Malmö och Lund tillsammans hade sökt kulturhuvudstad 2014, inte bara Lund? Forskarna från KTH lyfter fram stadsmiljöerna (arkitektur och kultur, t.ex.) som en viktig del av konferensupplevelsen, och att locka tillbaka konferensdeltagarna på semester senare!

KTH-forskarna avslutar med att visa på förutsättningar och problem. Två problem de lyfter upp är vem som ska ta ansvar för Öresundsintegrationen, som de uppfattar inte riktigt fungerar som man vill, och att kollektivtrafiken inte möter varken efterfrågan eller behovet! Bostadsbyggandet lyfts också upp som ett problem för regionen, som Malmö och Lund tillsammans måste ta ett stort ansvar för.