fredag, augusti 19, 2011

Utflykt med kommunfullmäktige: Framtidens Lund

Idag åker kommunfullmäktige på utflykt! Vi gör det lite då och då, ambitionen är att KF varje år ska ha en utbildningsdag. Ofta handlar det om att tillsammans få en bild av var våra stora utbyggnadsområden är och hur de ser ut/kommer se ut. Så idag åker vi buss runt i kommunen, efter en inledande föredragning på stadsbyggnadskontoret. Bussresan går sedan Brunnshög-Revinge-Flyinge-Södra Sandby (busstationen)-Dalby (Påskagänget)-Linero/Råby (Norränga).

Stadsarkitekten börjar med att visa en karta över Kunskapsstråket, det område som all planering i Lund idag kretsar kring. Kunskapsstråket går från stationen och de kringliggande universitetsområdena (Paradisområdet, UB, universitetshuset), via sjukhusområdet, LTH och Ideon, till det nya området som kommer byggas kring ESS. Stadsarkitekten går igenom område för område, och när dragningen är klar är varje plätt längs med stråket rosamarkerad. Det finns alltså planer för ombyggnad på varenda kvarter längs hela Kunskapsstråket (Lund C, sjukhusområdet, universitetets campusplan längs Sölvegatan, Ideon, Solbjer, Brunnshög och ESS). När allt detta byggs behövs ju även kommunal service, framförallt skolor och förskolor.

I planerna finns YTTERLIGARE en motorvägsavfart, på Ideon. Detta protesterar vi högljutt emot. Det har nyligen byggts en motorvägsavfart, det finns numera fyra avfarter till Lund på E22:an. Vi var emot den senaste, och vill absolut inte ha en till!

Utöver allt detta planeras en tävling kring Lund C, där man vill ta tag i de två stora parkeringarna som finns och kanske ska byggas bort, butikerna längs Bangatan och nybyggnationer på Västra stationstorget. Och såklart massor med mer saker inom själva staden Lund. Om man tittar på planerna ser det bra ut, men spaden måste i marken och bostäderna måste börja byggas (och bli klara!) så snart som möjligt.