onsdag, augusti 31, 2011

Bygg på försvarets mark!

Revingeby, där jag bor sedan ett och ett halvt år tillbaka, omges på två sidor av Försvarsmaktens mark. Lunds kommun har, som alla vet, stor bostadsbrist. Även Försvarsmakten och Södra Skånska regementet P7 känner av detta, men sälja mark vill de inte: "svar: nej, vill vi inte bygga på vår egen mark", blev svaret på den frågan. Detta resulterade i en insändare, och en artikel i Skånska Dagbladet. Notera Fortifikationsverkets ganska fantastiska uttalande: "Vi säljer inte, vi köper". Alltså, svar: nej, Försvarsmakten vill inte vara med och bidra med lösningar på bostadsbristen i Lund, inte ens med en liten liten bit mark... Ett typiskt exempel på NIMBY (not in my backyard)-problematik!

Alla måste bidra till byggandet, även militären!

En fredag i mitten av augusti åkte kommunfullmäktige på utflykt. I två bussar åkte vi till utbyggnadsområden runt om i staden Lund, framförallt österut, i Södra Sandby och Dalby. Lunchen intogs på P7 Revingehed. Vi fick se de vanliga fotona på stora fordon och personer i gröna kläder (tillika en oöverstiglig mängd förkortningar). Men döm av vår förvåning när avslutningen kom: ”Försvarsmakten behöver bostäder”, lät det från talarstolen, ”vi måste erbjuda våra nya anställda soldater bostäder utanför regementet”.

Lund är en stad med stor bostadsbrist. Det är inte bara studenter som känner av detta, utan även flyktingar och hemlösa, och uppenbarligen nu också soldaterna på Revingehed! Vi i den politiska oppositionen tackar för att vi nu har fått en ny allierad som också påpekar behovet av att bygga bostäder, helst hyresrätter med låg hyra.

Men, vänta lite nu. Försvarsmakten? De äger ju en massa mark, eller hur? Jag bor i Revingeby, någon kilometer från P7, och nästan all mark jag ser när jag tittar ut på morgonen ägs av Försvarsmakten. Det är många kilometer av öppen mark, där de fina korna brukar beta. I förslaget till översiktsplan som kommunfullmäktige beslutade om 2010 fanns ett markerat utbyggnadsområde precis väster om byn, på mark som ägs av Försvarsmakten. Det är på många sätt ett idealiskt område: samtidigt som Lunds kommun får fler bostäder växer Revingeby lite och vår service i form av skola och förskola behålls, och kanske till och med en ny busstur?

Men Försvarsmakten vägrar sälja. Inte en enda liten bit mark vill de bygga bostäder på, trots av byn, kommunen och Försvarsmakten själva gärna skulle vilja se lite fler bostäder. Det är dags att inse att alla måste hjälpa till för att öka bostadsbyggandet i Lund, så Försvarsmakten, kom till förhandlingsbordet och sälj en bit mark för fler bostäder!

Hanna Gunnarsson
(v) och Revingeby-bo