torsdag, augusti 31, 2017

Smått och gott från höstens första kommunfullmäktige

Augusti månads kommunfullmäktige började redan klockan 13, med förhoppningen att kommunfullmäktige skulle kunna klara av en del motioner som blivit liggande länge. Och så blev det, flera stora diskussioner hanns med under mötet. Men vi började med att beslut om nya valdistrikt inför nästa års allmänna val. Valnämnden ser kontinuerligt över antalet valdistrikt i kommunen och har beslutat att redan nu skapa nya distrikt i bland annat Brunnshög och Råbylund, två av kommunens utbyggnadsområden. Ett valdistrikt ska ha max 1500 valberättigade för att undvika köer på valdagen. Kommunfullmäktige beslutade vidare om två av de fem vattenplanerna, en om sjöar och vattendrag och en om vattenförsörjning. De är mycket läsvärda, planen och sjöar och vattendrag kan användas för att planera utflykter till kommunens mindre kända vatten!

När det gäller de större diskussionerna hann kommunfullmäktige med att diskutera Vänstepartiets motion om att avskaffa individuell lönesättning i kommunen. Kommunen är, i egenskap av arbetsgivare, skyldig att arbeta med frågan om rättvisa löner, något som inte kan nås med hjälpa av individuella förhandlingar. En annan motion handlade om samhällsorientering för nyanlända, som Liberalerna motionerat om. Motionen slog dock in öppna dörrar då kommunen redan arbetar med detta, både i egen verksamhet och tillsammans med ideella föreningar. Sverigedemokraterna ville återinföra medborgarstämmorna i de olika stadsdelarna, men en majoritet i kommunfullmäktige ville fortsätta på det nu gällande dialogarbetet med olika former av medborgardialog i olika frågor. En motion från Feministiskt initiativ handlade om att kommunen inte längre skulle använda begreppet “tjänsteman” utan istället det könsneutrala “tjänsteperson”. Motionen fick väldigt lite stöd, även vi i vänsterpartiet menar att ordet tjänsteman är etablerat och inte bara syftar på män. En motion om obligatoriskt skolval blev avslagen, och samma öde fick en motion om att införa betyg i årskurs fyra. I den senare frågan finns inget intresse från rektorerna att göra ett sådant försök.

Nu är det ett år till valet och förhoppningsvis kommer debatterna i kommunfullmäktige präglas av valåret och bli både mer aktuella och mer intensiva ju närmare valet vi kommer!