torsdag, december 14, 2017

Kommunstyrelsen i december: Jämställda löner, Almedalen/Mipim, Personalcyklar och LKFs borttappade vinstutdelningEfter kommunstyrelsens möte i december blev det fem Vänsterparti-reservationer som förklaringar när vi inte höll med om de beslut som kommunstyrelsen fattade.

Jämställ lönerna i Lund på riktigt! 
Enligt lagen måste kommunen göra lönekartläggningar för att ta reda på om lönerna i kommunen är jämställda, eller om det finns problem i lönesättningen i kommunen. Jämställda löner är en av Vänsterpartiets viktigaste frågor, och vi är inte nöjda med den lönekartläggning som kommunen har gjort. Vi anser att den visar att lönerna i kommunen är ojämställda och att kommunen måste ta krafttag för att jämställa lönerna. 

Läs hela reservationen här: http://www.lundavanstern.se/wp-content/uploads/2016/04/Reservation-v-KS-2017-12-06-%C3%8424-L%C3%B6nekartl%C3%A4ggning-2017-.pdf


Kommunen ska inte åka till politikerveckan i Visby (Almedalen) och fastighetsmässan i Cannes (Mipim)
Under flera år har Lunds kommun deltagit på Almedalen (politikerveckan i Visby) och på Mipim (fastighetsmässa i Cannes). Detta kostar upp emot en miljon om året och Vänsterpartiet menar att kommunen inte bör vara på plats varken på Almedalen eller Mipim.
Läs hela reservationen här:
http://www.lundavanstern.se/wp-content/uploads/2016/04/Reservation-v-KS-2017-12-06-%C3%8411-KS-internbudget.pdf

Ge kommunens personal rabatt på cyklar!Ett förslag om förmånscyklar för kommunens anställda hade lagts fram till kommunstyrelsen. Det betyder att personalen skulle kunna köpa en cykel med så kallat "bruttolöneavdrag", att det dras en summa från lönen varje månad. Vänsterpartiet ville istället införa personalrabatt, ett enklare system för både de anställda och kommunen.
Läs hela reservationen här: http://www.lundavanstern.se/wp-content/uploads/2016/04/Reservation-v-KS-2017-12-06-%C3%8432-Cykelrabatt-f%C3%B6r-anst%C3%A4llda.pdf 

Vad hände med den ökade vinstutdelningen från LKF? 
För något år sedan beslutade kommunfullmäktige att ta ut mer vinster från vårt kommunala bostadsbolag LKF. Vi i Vänsterpartiet protesterade mot detta tillsammans med hyresgästföreningen. LKFs överskott ska gå till renoveringar och förbättringar av LKFs hus, inte till kommunens egen kassa. Vi ville veta vad pengarna har gått till, men vi fick inga klara svar.

Läs hela reservationen här: http://www.lundavanstern.se/wp-content/uploads/2016/04/Reservation-v-KS-2017-12-06-%C3%8434-LKF-vinstutdelning.pdf

Stoppa nedskärningarna i gymnasieskolan och på komvux! 

Utbildningsnämnden, som har hand om gymnasieskolan och komvux, hade skrivit till kommunstyrelsen för att slippa göra nedskärningar nästa år. Vänsterpartiet röstade självklart nej till nedskärningarna, men de andra partierna höll tyvärr inte med.

Läs hela reservationen här: http://www.lundavanstern.se/wp-content/uploads/2016/04/Reservation-v-KS-2017-12-06-%C3%8419-Utbildningsn%C3%A4mndens-budget.pdf