tisdag, juni 20, 2017

Nedskärningsbudgeten blev beslutad i kommunfullmäktige

Det årliga budgetmötet var som vanligt två dagar långt och hölls som vanligt mitt i studentveckan. När försommaren är som finast sitter kommunfullmäktige inomhus och debatterar siffror. Det var i det stora hela socialdemokraternas och miljöpartiets budget som gick igenom i kommunfullmäktige, förutom på kultur- och fritidsnämnden där den borgerliga budgeten vann. Alla Lunds kommuns nämnder, utom just kultur- och fritidsnämnden, kommer tvingas göra nedskärningar nästa år.

Precis som tidigare år fanns ett stort antal budgetförslag på bordet, totalt sju stycken. S och Mp la fram en gemensam budget som kommunens styrande partier och M, C och KD samarbetar. Övriga partier la helt egna förslag.

Budgetarna kan sammanfattas med ett enda ord: “nedskärningar”. Det var bara Vänsterpartiets och Feministiskt initiativs budget som innehåller satsningar på välfärden, men även de borgerliga partierna har en del specifika satsningar på olika hjärtefrågor.

Den socialdemokratiska och miljöpartistiska budgeten var tyvärr en besvikelse. Från början fanns inte en enda satsning, de enda ökningarna var kostnader som vi redan visste att vi skulle ha (ett dyrare färdtjänstavtal, ökning av undersöterskornas löner, finansiering av nästa års riksdagsval). Nedskärningar var det genomgående temat hos S och Mp. Varje nämnd ska göra besparingar. S-Mp-budgeten var väldigt lik de budgetar som borgarna la under sin senaste mandatperiod: Nedskärningar på en eller två procent, och inga särskilda satsningar. En passiv, tråkig och sorglig budget.

De få satsningar som kom in i budgeten var 3,6 miljoner för fortbildning på lärare och en satsning på ökat arbete mot hedersrelaterat våld, båda satsningarna efter samarbete S-Mp-L. Den borgerliga budgeten gick igenom på kultur- och fritidsnämnden, vilket betyder att nämnden får ett generell ökning på 3,3 miljoner.

Generella nedskärningar nämnd för nämnd:
Kommunkontoret (med mera): 4 miljoner kronor
Byggnadsnämnden: 496 000 kronor
Tekniska nämnden: 3,6 miljoner kronor
Socialnämnden: 4,4 miljoner kronor
Miljönämnden: 281 000 kronor
Vård- och omsorgsnämnden: 28 miljoner kronor
Utbildningsnämnden: 5,3 miljoner kronor
Barn- och skolnämnden: 37 miljoner kronor

Kultur- och fritidsnämnden kommer inte behöva göra någon nedskärning. Kommunfullmäktige beslutade också att tillsätta pengar för att införa en “check” för musikundervisning, något som ska genomföras av kultur- och fritidsnämnden.

Vänsterpartiets budget
Vänsterpartiets budget innehåller däremot stora satsningar på välfärden: 40 miljoner extra till vård och omsorg (äldreomsorgen m.m.) och 35 miljoner extra till skolan, från förskolan till vuxenutbildningen. I vänsterpartiets budget finns dessutom viktiga feministiska satsningar på jämställda löner, avskaffa delade turer och prova 6 timmars arbetsdag i äldreomsorgen. Vi stryker kommunens deltagande på Almedalen och fastighetsmässan Mipim, avskaffar kommunens kostnader för alla internfakturor, ger extra resurser till byggnadsnämnden och tekniska nämnden för planering och underhåll samt lägger nästan 15 miljoner på kultur- och fritid för att sänka avgifter och ge fler ungdomar möjlighet att utöva kultur och idrott.

Vänsterpartiets budget finns att läsa i sin helhet, och i sammanfattning, här: http://www.lundavanstern.se/inlagg/vansterpartiets-budget-for-aren-2018-2020/

Vänsterpartiets inledningsanförande finns att läsa här: http://hannagunnarsson.blogspot.se/2017/06/inledningsanforande-i-budgetdebatten.html