torsdag, juli 06, 2017

Almedalen 2017 dag 5 - torsdag

Vi närmar oss slutet, Almedalsveckan är snart över. Under eftermiddagen började de stora tälten tömmas och plockas ner, de små står någon dag till. Vi som är kvar går in i en andra andning och stressnivån sjunker rejält. 

Såhär var torsdagen: 

1) "Kris i språkfrågan?" Schweiziska ambassaden ordnade tillsammans med Uppsala universitet en diskussion om språkundervisningens ställning. Många intressanta trådar och frågeställningar. 
2) "Den politiska kulturen i Sverige och Finland - vad skiljer oss åt och vad förenar oss?" Spännande samtal om Sverige och Finland, bland annat om att Finland har ett väldigt starkt personvalssystem som gör att ledamöterna inte så enkelt kan "ta ledigt" från riksdagen för att vara på annan plats om det behövs. Arrangerat av Hanaholmen, finskt-svenskt kultur och utbildningscentrum.
3) "Mind the gap - how to obtain audience trust in a shifting media landscape", arrangerat av Sveriges Radio. En kanadensisk och en amerikansk journalist om falska nyheter, och vikten av att förstå dessa för att kunna bemöta dem, att samma falska nyheter dyker upp på många olika hemsidor samt sttd e som producerar falska nyheter tjänar massor med pengar. Sveriges radio bjöd sedan på lunch! 
4) "Granskning av den mediatränade politikern". SVTs Uppdrag granskning-redaktion spelade upp några intervju-situationer där politiker/företagare inte riktigt klarat av intervjusituationen. 
5) "Nätet, makten och yttrandefriheten - vad är politikens och juridikens ansvar", med bland annat demokratiministerb hos Sveriges radio. Inte så mycket nytt egentligen, men väldigt viktigt att prata om näthatet. En jurist rekommenderade alla som blir utsatta för näthat att aldrig svara i affekt. 
6) "Kyrkovalet 2017 - vad har politiken där att göra?" Almedalens sämsta debatt, på G som i Gud, arrangerat av tidningen Dagen. Socialdemokraternas kyrko-gruppledare klarade sig väldigt bra, men blev hårt attackerad av Frimodig kyrka. Diskussion om organisation, inte sakfrågor. 
7) "Behövs lokala banker med samhällsengagemang?". Sparbankerna bjöd in till mingel (för alla men krävde anmälan) och diskussion om de lokala bankernas betydelse för utveckling på landsbygden.
8) Ebba Busch-Thors tal i Almedalen. 
9) Nikodemussamtalet i domkyrkan, med kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg. Fint, intressant och plats för reflektion, som vanligt. Fjärde nattvarden den här veckan.