torsdag, mars 27, 2008

Kommunfullmäktige, mars - del 5: Äntligen motioner

Lunds kommunfullmäktige är kända för att prata mycket. När man pratar mycket blir ärenden bordlagda för att man inte hinner med (vi har 22.30 som sluttid). Sedan november har väldigt många motioner bordlagts. Idag har vi 6 bordlagda motioner. Vi har länge väntat på att få igång voteringsanläggningen för att effektivisera mötena. Detta sammanträde är det första då den funkar, och vi har faktiskt sett att mötet har blivit effektivare! Det går helt enkelt snabbare att rösta och det verkar som att färre personer sätter upp sig på talarlistan när man tydligt ser på skärmen hur många som redan står uppsatta. Det betyder att vi idag kan behandla motioner!

Den första har redan avslagits, en motion från Demokratisk vänster: "Bättre lekplatser för alla barn - gör lekplatserna tillgängliga och användbara för barn med funktionshinder". I Lund finns planer på en lekplats för barn med funktionshinder, där man kan leka med rullstol. Dv vill att fler ska byggas. Det gäller inte bara barn med funktionshinder, utan även barn vars föräldrar är exempelvis rullstolsbundna. Med ombyggda lekplatser kan dessa föräldrar vara mer aktiva i leken med barnen. Alla är eniga om att kunskapen finns och att man har koll på vilka lekplatser som behöver upprustas, det som behövs är pengar. Men det är inte borgarna redo att tillsätta nu. Så den blev besvarad med just detta, att kunskapen finns. Vi vill bifalla motionen för att på så sätt få fram pengar.

Den andra handlar om hemlöshet, också den från demokratisk vänster: "Åtgärder för att på kort och lång sikt motverka hemlöshet i Lunds kommun". Borgarna menar att man tänker på kort och lång sikt och arbetar med att åtgärda, så den blir också besvarad med just detta: "vi jobbar på det". Vi vill bifalla motionen eftersom vi tycker att man inte jobbar hårt nog. Men socialnämnden ska ha lite cred för att man den senaste tiden har jobbat med att lösa problemen med hemlöshet.

För övrigt får vi idag lägga till följande, under avdelning "humor":
"Ännu en motion från dv för att visa att man existerar, i sin korta bubbla i historien innan man försvinner igen".
(sagt av en av de mer främlingsfientliga ledamöterna)