onsdag, juni 17, 2009

Budget-KF 2009, dag 2, 10.30Inom vård- och omsorgsnämnden är ett av de stora diskussionsämnena entreprenader. Inom äldreomsorgen har flera boenden privatiserats under mandatperioden. Vi protesterar självklart mot privatiseringarna, eftersom vi anser att kommunal verksamhet ska bedrivas av kommunen. Jag hade en intressant diskussion om detta igår, med en folkpartist, om det finns ett egenvärde i att bedriva verksamhet i kommunal regi. Jag menar att det finns det. Förutom det demokratiska inflytandet och möjligheten för folkvalda politiker att göra det vi ska: styra, både med verksamhetsmål och internbudgetar, ger den kommunala driften en stabilitet. Ett privat företag kan gå i konkurs (vi ser det på privata skolor lite då och då) och en ideell förening som är beroende av volontärer kan i perioder ha ont om "arbetskraft". Men den kommunala verksamheten måste vara öppen för olika typer av innehåll. Privatiseringar är inte lösningen för att få en "roligare" eller "mer engagerad" verksamhet. Igår diskuterade vi boenden för hemlösa, och folkpartisten menade att det fanns många som gärna ville hjälpa till ett par timmar i veckan på volontär grund, och att detta var lättare hos stadsmissionen än hos kommunen. Det borde vara möjligt att på något sätt delta i kommunens verksamhet för de som vill vara med och hjälpa till, utan att vi hamnar i en situation där verksamheten blir volontärbaserad enligt amerikansk modell. Självklart ska vi ha utbildad och fast anställd personal, det är den absoluta grunden för kommunal verksamhet. I förskolan ska det jobba förskollärare, i vården utbildad vårdpersonal och på boende för hemlösa personer som har den utbildning som krävs där (socionomer och vårdpersonal till exempel). Men kanske kan också utbildade volontärer bidra, med matlagning, promenader, social samvaro m.m. Att ta del av andra människors vardagsliv, som man inte vanligtvis möter i sitt eget liv, är väldigt nyttigt för att nå en bra förståelse för hur samhället fungerar.

Nu går vi in på skoldebatten.