onsdag, juni 17, 2009

Budget-KF 2009, dag 2, 15.30Blev lite segt med bloggandet nu ett tag... Sedan sist har vi fått en ny minister, Tobias Krantz. Folkpartisten som sitter bredvid mig (med samma efternamn som den nya ministern!) såg lite surmulen ut vid beskedet.

Vi har diskuterat och klubbat skola. Skolan är en av de viktigaste politiska frågorna i Lunds kommun. Svårt att säga vad som är viktigast, skolan eller bostadsbyggandet. Debatten blev lugn, nästan lite avslagen. Skoldebatterna har varit hårda under hela mandatperioden. Nedskärningar, hopslagning av skolnämnder och byte av resursfördelningssystem till "direkt skolpeng" har varit stora debattfrågor som vi har haft mycket olika åsikter om mellan blocken. Men nu känns det som att vi inte orkar ta debatten en gång till, utan vi nöjer oss med att konstatera att oppositionen lägger betydligt mer pengar på skolan i Lund än vad majoriteten gör. Vänsterpartiet lägger mest pengar, totalt 39 miljoner extra på skolan. Till detta kommer ytterligare 32,3 miljoner kronor för de löneökningar som borgarna och sossarna inte lägger till. Lönerna kommer höjas runt 2 %, men majoriteten och sossarna budgeterar bara 1 %. Den resterande procenten måste alltså, när de nya högre lönerna som facken förhandlat fram med arebtsgivarna ska betalas ut, tas från verksamheten.
Vi har valt att lägga ut pengarna i klump till de två nämnderna, för att nämndspolitikerna sedan tillsammans med förvaltningarna ska få bestämma vart pengarna ska gå, utifrån sina fackkunskaper.