tisdag, juni 16, 2009

Budget-KF 2009, dag 1, 21.00Efter middagen har vi klarat av miljönämnden. Det är den nämnden som har minst budget, endast 11 miljoner. Miljönämnden håller inte, som man kanske kan tro, på med koldioxidutsläpp och energieffektivitet, utan med olika former av mätningar av exempelvis luft, vatten, restauranger och festivalbodar. Mätningarna betalas av de företag och förvaltningar som enligt lag är skyldiga att utföra dessa. Miljönämdnen har också fått en enprocentig nedskärning, en liten på 112 000 kronor. Vi lägger tillbaka den i vår budget, och utökar, tillsammans med resten av oppositionen nämndens budget med 600 000, det som de behöver för att upprätthålla nivån i den verksamhet som de enligt lag måste utföra.

Nu diskuterar vi kultur- och fritidsnämnden. Moderaten som föredrog punkten menade att det är en "tuff budgetsituation". Kultur- och fritid är en av de nämnder som har fått ta hårdast smällar under de borgerliga nedskärningarna och skattesänkningarna, då den har hand om få lagstadgade verksamhet och ibland betraktas som lite "lyxig". Vi lägger först och främst tillbaka ramreduceringarna, som i det här fallet uppgår till 2,5 miljoner, samt den reducering borgarna gör genom att skjuta Folkparken och Mötesplats Klostergården på framtiden. Vi lägger även till satsningar på framförallt ungdomar: sänkta taxor i kulturskolan (500 000), ökning av föreningsbidragen (2 miljoner), sänkt simtaxa (300 000) och gratis simundervisning under skoltid (en miljon).

Lund satsar hårt på att få utmärkelsen Kulturhuvudstad 2014. Beslutet fattas i september så nu börjar slutspurten. I debatten har flera gånger framförst från oppositionens sida att det är underligt att det görs så stora besparingar på kultur och fritid när kommunen satsar på att ro i hamn detta stora projekt!