tisdag, juni 16, 2009

Budget-KF 2009, dag 1, 08.40Årets höjdpunkt är här! Budgetkommunfullmäktige. Under två dagar ska vi anta kommunens budget som uppgår till 4 miljarder (6 miljarder om man räknar hela omsättningen). Vi kommer att inleda med en allmän budgetdebatt, sedan ta nämnd för nämnd för att avsluta med skattesatsen. Förra året gick budgetmötet ganska "fort", vi behövde inte sitta till 22.30 andra dagen. Vi får se hur det går den här gången.

Om man vill ladda upp genom att läsa inlägg från förra årets budget-KF, finns de under rubriken "budget 09". Till exempel här.

Vår budget går i korta drag, precis som förra året, ut på att återställa den skattesänkning som borgarna genomfört under mandatperioden. Det innebär en återställning på 40 öre, som ger oss 77 miljoner extra i budgeten. En stor del av dessa pengar, 39 miljoner, läggs på skolan, men de två andra stora och viktiga nämnderna, vård och omsorg samt socialnämnden, får en rejäl höjning i vår budget jämfört med borgarnas. Det är glädjande att se att socialdemokraterna även detta år följer med oss på att återställa hela skattesänkningen, vilket borgar för ett gott samarbete efter valet.
Lund, precis som resten av världen, befinner sig mitt i en ekonomisk kris. Vi i vänsterpartiet menar att det vettigaste sättet för offentlig sektor att bemöta en ekonomisk nedgång är att investera. Vi har därför valt att lägga en budget som innebär att kommunen kan göra rejäla satsningar, och hamnar därför på ett minus på 95 miljoner. Borgarnas budget hamnar på minus 27 miljoner.

Vi har nu inlett med allmän budgetdebatt.