tisdag, januari 21, 2014

Spårväg eller motorvägsavfarter, vad vill du ha?

Vänsterpartiet har idag lämnat in följande skrivelse till kommunstyrelsen. Vi föreslår helt enkelt att Lund ska kräva att de pengar som statliga Trafikverket har avsatt för två nya motorvägsavfarter och ombyggnaden av en tredje på E22 mellan Lund och Malmö istället läggs på att bygga en mer miljövänlig och effektiv spårväg från Lund C till Brunnshög. Politik handlar alltid om att välja. Vad vill du ha - spårväg eller motorvägsavfarter?

Finansiera spårväg med slopade motorvägsavfarter!

Den borgerliga majoriteten i Lunds kommun talar med dubbla tungor i spårvagnsfrågan. Å ena sidan vill man ha statligt stöd för att betala hälften av spårbygget. Å andra sidan vill man med statliga och kommunala medel anlägga två nya motorvägsavfarter på E22, en vid Östra Torn och en vid ESS, för att möjliggöra att Ideon och Brunnshög trafikförsörjs med massiv privatbilism.

Kostnaden för de bägge motorvägsavfarterna överstiger 300 miljoner kronor. Lunds kommun vill samtidigt att staten finansierar halva kostnaden för spårvägen med 360 miljoner kronor.

Detta går inte ihop. Trovärdigheten i en kraftfull satsning på kollektivtrafik minskar då kommunen samtidigt vill lägga hundratals miljoner av skattemedel för fortsatt utbyggnad av privatbilismen.

Lunds verkliga vägval står inte mellan spårväg och monsterbussar, utan mellan spårväg och motorvägsavfarter. Brunnshög och den fortsatta utbyggnaden av Ideon innebär ett vägval och Lund måste visa att man är beredd att välja det moderna, smarta och miljömässigt riktiga alternativet.

Vänsterpartiet föreslår att Lunds kommun omedelbart meddelar Trafikverket att man inte är intresserad av att medverka till de bägge motorvägsavfarterna. I stället bör kommunen göra anspråk på att dessa resurser avsätts för att bygga spårväg mellan Lunds C och Brunnshög.