fredag, januari 10, 2014

Inga ytterligare pengar till mötesmarknadsföring!

Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen 2014-01-08

Inga ytterligare pengar till mötesmarknadsföring!

Vänsterpartiet röstade i kommunstyrelsen mot att kommunen skulle satsa ytterligare 900 000 kronor på ”Lund Convention Bureau”. 


Lund Convention Bureau arbetar med att marknadsföra Lunds kommun som en stad som passar för stora möten, kongresser och konferenser. Convention Bureaun hjälper även mötesanordnare, som ofta är organisationer, företag eller samarbetsorgan, att boka hotell, sociala aktiviteter m.m.

Vänsterpartiet tycker att Lund är en mycket passande stad för stora möten och konferenser, framförallt med tanke på att vi har ett stort universitet, sjukhus och många stora och små företag i staden, och välkomnar möten, evenemang och konferenser. Men vi menar också att kommunen måste hushålla med sina pengar och använda sina ekonomiska resurser på det sätt som kommer kommuninvånarna till nytta på bästa sätt.

Vänsterpartiet menar att de 900 000 kronor som kommunen vill satsa på att utöka Convention Bureaun skulle komma bättre till nytta i den kommunala kärnverksamheten, i skolan, äldreomsorgen eller som stöd till kommunens föreningar.