onsdag, december 07, 2016

Stora nedskärningar på vuxenutbildningen i Lund 2018?

Lunds kommun har börjat arbeta med budgeten för 2018. Stora nedskärningar är pågång, alla olika nämnder ska göra besparingar på antingen 3 %, 5 % eller 7 %. Det är ganska mycket pengar. Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget för 2018 i juni 2017. 

Min partikamrat Jesper har skrivit om utbildningsnämndens förslag på besparingar:

"Bland dessa besparingar finns minskade möjligheter för människor att läsa på Komvux, stora allmänna ospecificerade effektiviseringar i gymnasieskolan, Komvux och Internationella grundskolan på totalt 18 miljoner. Hur det egentligen är tänkt att dessa effektiviseringar är tänkta och genomföras är ytterst oklart i de handlingar som finns tillgängliga hittills och därmed är det ytterst oklart vilka konsekvenser som dessa kommer att få. Det är därmed också oklart om det faktiskt rör sig om några effektiviseringar eller ifall detta snarare är en vackrare omskrivning av att genomföra nedskärningar i dessa verksamheter."

Läs hela Jespers artikel här, i Vänsterpartiet Lunds nyhetsblad Politiken