söndag, december 16, 2007

Ta inte bort T+-tillägget!

Debattartikel från två av vänsterpartiets regionpolitiker, angående det uppmärksammade beslutet att ta bort "T+"-tillägget på Skånetrafikens gymnasiekort, och införa ett dyrare "fritidskort". Killen som har startat Facebook-uppropet är aktiv i miljöpartiet, som är ett av de partier som har drivit igenom denna försämring i region Skåne... Så går det för mp när de bildar majoritet med borgarna i regionen.

"Det är klart att skolungdomar som Alexander Lindskog är upprörda över Skånetrafikens kommande taxor. De har nu betalat ”T plus” som kostar 450 kr i tillägg till sitt skolkort och gör det möjligt att resa i hela Skåne utanför skoltid och därmed gör det praktiskt möjligt att bo kvar på hemorten trots att man går i gymnasiet på annan ort. Låt hela Skåne leva!!! Hur man kan blanda in begreppet ”rättvisa” när det innebär att man gör det 5 gånger dyrare för elever som bor utanför sin gymnasieort att kunna stanna kvar några timmar och göra läxor med sina kamrater eller helt enkelt koppla av efter skolan med en kopp kaffe innan de senare på kvällen åker hem är obegripligt.

Först vill vi påpeka att vänsterpartiets representat i kollektivtrafiknämnden reserverade sig mot taxeökningar med särskilt påpekande att ”Allra mest allvarligt är den drastiska höjningen på barn- och ungdomsbiljetter....”

Att erbjuda en termins fritidskort för 2200 kr är ett hån eftersom det nu föreslagna
30dagar-ungdomskortet för hela Skåne kommer att erbjudas för 370 kr (370*6 = 2220 kr)

Hur ska t ex elever på estetiska program eller andra program som har obligatoriska skolaktiviteter på kvällstid eller helger, som orkesterrepetitoner, ensemble och annat, kunna ta sig till detta och hem igen? Deras hemkommun betalar nu ”T plus” för dem. Ska de nu betala 2200 kr per termin för dem i fortsättningen?

Det är mycket allvarligt att man i skuggan av en låtsasförbättring för alla ungdomar har beslutat om att ta bort en möjlighet för ungdomar att bo kvar hemma i på de mindre orterna och samtidigt hålla kontakt med sina nya klasskamrater och därmed bredda sin vänskapskrets. En bra och utvecklande fritid är en förutsättning för ett bra skolarbete.

Vi får hoppas att det här med att ta bort ”T plus” möjligheten är en misstag och att alla politiker i kollektivtrafiknämnden beslutar att låta ”T plus” leva vidare på nuvarande villkor!

Nita Lorimer – vänsterpartiet ledamot i Regionfullmäktige
Sven-Erik Sjöstrand – vänsterpartiet ledamot i Kollektivtrafiknämnd"