tisdag, september 02, 2014

Skolan i Lund, inte längre en av de bästa

Idag kom Lärarförbundets årliga kommunrakning, "Bästa skolkommun". Den kommer i början av hösten varje år och är såklart extra intressant såhär under ett valår. Lunds kommun har under lång tid varit topp 5. Förra året var vi på tionde plats, vilket var en besvikelse. Detta året är vi på plats 18. I lundensiska mått mätt är det att betrakta som en katastrof.

Man ska alltid ta rankingar och statistik med en stor nypa salt. Jag är inte särskilt bra på siffror och är inte en av dem som detaljstuderar statistiken. Siffrorna går såklart alltid att vrida och vända på, och säkert till viss mån diskutera bort genom att säga att rätt saker inte mäts eller att siffrorna inte speglar verkligheten. Det finns ju alltid en verklighet bakom siffrorna som är mer intressant att studera.

Idag bjöd Lärarförbundet i Lund kommunens skolpolitiker och kommunalråd på lunch för att presentera och ge sin bild av hur Lund klarar sig i Bästa skolkommun-rankingen. Det ger en mycket värdefull landning i verkligheten. En sak är speciellt viktig att diskutera i ljuset av Lunds kommuns resultat i rankingen: Lärarnas sjukskrivningar.

Det som gör att Lund sjunker i mätningarna är siffrorna i kategorin "Friska lärare", där vi är riktigt dåliga. Lärarförbundet beskrev under lunchen hur Lund verkligen måste jobba med frågan om lärarnas arbetsbelastning, stress och sjukfrånvaro. Lärarna får fler och fler arbetsuppgifter, men det anställs inte fler lärare som kan vara med och dela på dessa uppgifter. Hur kan vi arbeta, som kommun och arbetsgivare, för att lösa denna situation? Under lunchen diskuterades behovet av elevhälsopersonal och pedagogiskt stöd till elever i behov av stöd, möjligheten att ha tjänster som koordinator/samordnare på skolorna och problemet med att inte veta när lärarnas arbetsdagar slutar (måste man svara på ett telefonsamtal efter kl 17.30?).

Lunds skolor har de bästa förutsättningarna att vara bäst i landet med Sveriges gladaste och friskaste lärare (och ta sig uppåt i rakningen igen, om man tycker det är viktigt). Men då krävs det att vi jobbar på det. Skolan behöver mer resurser, framförallt när det gäller elevhälsa och pedagogiskt stöd, och lärarnas arbetsvillkor måste förbättras. Det är fullt möjligt att genomföra.