måndag, april 18, 2016

Det finns ingen bra plats för en ny gymnasieskola i Lund. Låt bli att bygga!

Lunds kommun har fattat beslut om att bygga en ny gymnasieskola. Vänsterpartiet är motståndare till ett sådant bygge, eftersom skolan inte behövs. Ytterligare en stor kommunal gymnasieskola i Lund med 1400-2000 elever kommer fortsätta ta elever från skolor i andra kommuner. Därmed riskerar vi att gymnasieutbildning centreras till Skånes största städer. Det ger långa pendlingstider för eleverna och sämre utvecklingsmöjligheter för Skånes mellanstora orter.

Att bygga en gymnasieskola med plats för 2000 elever (fullt utbyggd) för flera hundra miljoner görs inte på en eftermiddag. Det har visat sig svårt att hitta en bra plats för att bygga en så stor fastighet. Ett av de viktigaste kraven är att gymnasieskolan ska ligga centralt i staden, så nära centralstationen som möjligt. Det kan låta lyxigt, men är en förutsättning för att eleverna ska vilja gå på just denna skola. En mycket stor del av Lunds gymnasieelever pendlar till Lund från andra orter, och hamnar därför på Lund C. Att byta till stadsbuss (eller spårväg) för att ta sig vidare förlänger elevernas restid och innebär dessutom ett stor problem på en redan överbelastad centralstation.

Ingen av de fyra platser kommunen har pekat ut som möjliga att bygga på är bra. Alla har fler negativa än positiva konsekvenser. Ett bygge på flera hundra miljoner riskerar att bli ett misslyckande redan från början:

1) Svaneskolans tomt. Detta innebär att Svanes 357 elever måste flyttas någon annanstans, och ytterligare en ny högstadieskola måste byggas. Det är både dumt, dyrt och svårt. Läs mer om Svane här.

2) I anslutning till Lerbäckskolan. Ett alternativ som avfärdas av många. Lerbäck är Lunds stads största grundskola, och en gymnasieskola precis bredvid skulle innebära ett väldigt stort skolcampus med väldigt många elever på samma plats. Dessutom finns andra planer för marken runt Lerbäck, framförallt bostadsbyggande.

3) CC House är det rimligaste alternativet, men riskerar att bli väldigt dyrt. Marken måste köpas av kommunen och befintlig fastighet måste byggas om rejält (eller rivas) innan nytt kan byggas.

4) Biologihuset på Tornvägen anses vara för långt bort från Lund C. Det är visserligen inte jättelångt med cykel, men utifrån den kunskap om gymnasieeleverna som utbildningsnämnden har bedöms detta som ett dåligt alternativ.

Vänsterpartiet vill att det ska finns bra gymnasieutbildning på många olika orter i Skåne. Det är bra för ungdomarna, som slipper pendla, och för städerna, som har kvar sina gymnasieungdomar på orten under dagarna, vilket främjar näringsliv och ortens utveckling. Vi vill se ett bättre samarbete mellan de skånska kommunerna så att gymnasieutbildningen kan planeras mer tillsammans. På så sätt möter vi elevernas behov och önskemål av utbildningar. Att Lund bygger en ny gymnasieskola gynnar varken Lund eller Skåne.