onsdag, juni 15, 2016

Mer vänsterpolitik varje dag, hela tiden - inledningsanförande i budgetdebatten

Inledningsanförande budgetdebatten 15 juni 2016
Det talade ordet gällerKära lundabor och kommunfullmäktige!

Vänsterpartiet kommer idag att lägga fram en egen budget i Lunds kommun. Det är en budget som bygger på att stärka välfärden i Lund och att förbättra arbetsmiljön för en stor del av kommunens anställda, framförallt för alla som jobbar inom omsorgen där arbetsbelastningen idag är väldigt hög. En stor del av de som jobbar inom omsorgen är kvinnor. Vänsterpartiets budget är en stark feministiskt budget som omfördelar resurser och utjämnar klyftor i samhället.

Grunden för Vänsterpartiets budget är i år, som alla andra år, att först och främst ge kommunens olika verksamheter kompensation för ökade priser och löner. Det kan låta som en liten fråga, men för varje år ökar kostnaderna för nämnderna med runt 2 %, och finns det inte tillräckligt med pengar för att täcka detta riskeras nedskärningar för att få budgeten att gå ihop. Det är otroligt glädjande att flera partier, framförallt de styrande partierna S och Mp, nu har valt att göra likadant. Det gör att de indirekta nedskärningarna i kommunens verksamhet, som vi sett i tio år, stoppas.

Den andra grundstenen i Vänsterpartiets budget är de Vänstermiljarder som regeringen tillsammans med Vänsterpartiet kommer skicka ut till kommunerna. Det är nya friska pengar som ska göra välfärden bättre, med fler anställda, mindre barngrupper och mer tid för varje äldre eller brukare. I Vänsterpartiets budget i Lund är detta just nya friska pengar som ger möjligheter att förbättra. Och det är inga små pengar. Av Vänstermiljardernas 42 miljoner till Lund lägger Vänsterpartiet 27 miljoner på skolan och 15 miljoner på vård- och omsorg. Det är satsningar som kommer göra skillnad.

I Vänsterpartiets budget finns utöver detta ytterligare rejäla satsningar på att minska barngrupperna i förskolan och att förbättra arbetsmiljön för anställda inom det sociala arbetet samt att på riktigt lösa problemen inom färdtjänsten med en egen beställningscentral.

Men det kanske viktigaste i Vänsterparitets budget är våra feministiska satsningar på att förbättra arbetsmiljön för de anställda, oftast kvinnor, inom äldreomsorgen. Vi går från ord till handling med tre viktiga förbättringar. Vänsterpartiet arbetar för att avskaffa de ofrivilliga delade turerna i kommunen. Kommunfullmäktige har redan sagt ja till att avskaffa de delade turerna genom att bifalla en motion från Vänsterpartiet. I vår budget finns också pengar att genomföra detta. Att avskaffa de delade turerna är inte bara en förbättring för de som arbetar i Lunds kommun nu utan också en satsning som kommer göra det enklare att rekrytera personal och behålla den personal som vi redan har.

I Vänsterpartiets budget finns också en satsning på att sänka arbetstiden inom äldreomsorgen, den del av kommunen där arbetsbelastningen kanske är högst. Att sänka arbetstiden till 6 timmar är inte en fråga om att det vore skoj att ha fler lediga timmar varje dag, utan en fråga om arbetsmässig överlevnad. Inom äldreomsorgen är det idag en stor risk att personalen inte orkar arbeta hela arbetsdagar och tvingas gå ner i arbetstid för att orka med sitt jobb. Det ger lägre lön och lägre pension. Runt om i landet, i både offentlig och privat verksamhet, har 6 timmars arbetsdag provats med goda resultat, framförallt för arbetsmiljön och i minskning av sjukskrivningar, men också genom mer effektivt arbete under de timmar som man jobbar. Vi tror att detta är framtiden och Vänsterpartiet vill att Lund sällar sig till kommuner som provar detta.

Sista men inte minst, bland våra feministiska satsningar, fördubblar Vänsterpartiet budgeten för att jämställa lönerna. Vi är väldigt glada över att S och Mp har med den här satsningen i sin budget, men vi ser att budgetposten är lite i det minsta laget. Kommunens lönekartläggningar visar att lönegapet mellan yrken som domineras av kvinnor respektive män med likartad utbildningsnivå ökar. Vi måste stoppa denna ökning och jämställa lönerna genom att aktivt satsa på löneökningar inom de branscher som har lägst löner idag. Dessa arbetsplatser domineras av kvinnor.

Förra året infördes i Lunds kommun en extra vinstutdelning från kommunens helägda bostadsbolag LKF. Kommunen har i år tagit ut 10 miljoner kronor extra ur LKFs överskott och lagt in det i kommunkassan. Detta är pengar som kommer direkt från hyresgästernas hyresinbetalningar, och är pengar som skulle gå till renoveringar och upprustningar i LKFs områden. Att ta ut så mycket pengar ur vårt kommunala bolag är en dubbelbeskattning av oss som bor i hyresrätt. Vi betalar den vanliga skatten till kommunen men utöver det tar kommunen en extra del av de pengar vi har betalt in i hyror. Vi som bor i hyresrätt betalar för välfärden dubbelt: Genom skatt och extra vinstutdelning från LKF. Vänsterpartiet anser att detta är riktigt dåligt och vi föreslår att detta extra vintstuttag stoppas. LKFs överskott ska investeras i LKFs lägenheter, inte tas till någon annan del av kommunen. Ett extra vinstuttag drabbar hyresgästerna och gör kommunen mindre jämlik.

Kommunpolitiken handlar om det som ligger allra närmast människor. Det är här i kommunfullmäktige vi pratar om skolan och äldreomsorgen, om att motverka utsatthet och hemlöshet, om bättre cykelvägar och ökat bostadsbyggande. Det är i kommunpolitiken som vi kan se de största skillnaderna mellan de politiska partierna och de ideologiska skiljelinjerna i samhället. Det spelar roll vilka partier man röstar på och vilka partier som styr. Vänsterpartiet är i opposition i Lunds kommunpoltik. Vi lägger en egen budget och vi lägger den budget som har det tydligaste vänsteralternativet i Lunds politik. Vi vill att kommunens verksamheter ska styras av lundaborna tillsammans, utan vinstintressen för privata företag och där resurser fördelas efte behov, inte efter plånbokens storlek eller till den som skriker högst.

Att bygga ett Lund som i all sin fantastiskhet genomsyras av feminism, antirasism och till och med socialism, gör vi inte på en dag och inte heller med en enda kommunal budget. Från vänsterpartiets sida lovar vi att vi i alla sammanhang ska arbeta för en stärkare välfärd, mer makt och inflytande för lundaborna och en hållbar politik på alla plan - helt enkelt mer vänsterpolitik, varje dag och överallt.