tisdag, april 28, 2009

EU-parlamentsdebatt i LundFörsta (?) EU-parlamentsvalsdebatten i Lund pågår. LUPEF (pol.mag-studenternas förening) har bjudit in kandidater från alla partier som sitter i EU-parlamentet idag. Erik Berg, femma på listan, representerar vänsterpartiet, och säger otroligt bra saker. Debatten rör sig mellan ämnen som Lissabonfördraget, säkerhetspolitik, bistånd och upphovsrätt.

"Lissabonfördraget är en kompromiss mellan Stalin och Ayn Rand" Erik Berg (v)

"Varför är ni emot EU när era systerpartier i Europa är för?" - folkpartiets inledningsargument. I det sammanhanget kan man säga att vänsterpartiets grupp i parlamentet har fri rösträtt, parlamentarikerna och partierna bestämmer själva, tillskillnad från sossarnas och moderaternas grupper. Vänsterpartiet låter inte folk i andra partiet i Europa bestämma vad vi ska tycka.

Utan EU är vi tillbaka i 30-talet och förintelsen, svält, diktatur och åsiktsförtryck - fri tolkning av (fp). Det är inte relevant att börja i förintelsen och sluta med Dawit Isaak när det handlar om EU-parlamentet.

"EU har en militär och mörk historia. Strävan efter demokrati är inte specifik europeisk. När stormakter har fått militära muskler vill de flexa dem på den internationella scenen. Det är farligt när EU börjar värna 'europeiska intressen'. Vi behöver stärka FN och arbeta emot militariseringen av EU" E. Berg (återigen)

"Vad har EU för internationell profil? Svaret är hönsgård. En fråga ger 27 olika svar" Fjellner (m).

"Vi får hitta ett system som fungerar..." (s) om upphovsrätt
"... som socialism" sista ordet i debatten från Erik Berg (v)