torsdag, januari 28, 2010

Kommunfullmäktige 28 januari: trygghetslarmSD har lagt en motion om att avskaffa kostnaden för trygghetslarm. Trygghetslarmen används för att larma till hemvården när det händer akuta saker, exempelvis vid fall. Ibland sitter larmet kring armen. Det kommer in 90 000 larm om året, 22 000 av dem bedöms akuta och uttryckning av hemvården sker. Eftersom detta är något som är otroligt viktigt, och säkert kan spara liv eller långvarig sjukhusvistelse, håller vi med. Vi i vänsterpartiet tidigare har tidigarea lagt en liknande motion. Och då blir det ju lite kruxigt. Hur gör man när sd lägger en motion som innehåller något bra och vettigt. Jo, man trixar till det lite. Vi yrkar att motionen ska besvaras med ett nytt yrkande som lyder

att avskaffa avgiften för trygghetslarm inom äldre- och handikappomsorgen, oavsett brukarens nationalitet och etniska härkomst.

På så sätt kan vi bifalla en bra tanke men komma runt att det är ett parti med i övrigt rasistiska åsikter som lägger motionen. Borgerligheten yrkar avslag, de vill inte ha gratis trygghetslarm.