måndag, september 03, 2012

Och serviceförvaltningen vet fortfarande inte vad de ska göra...

För en vecka sedan skrev jag om sparkravet på kommunens servicenämnd, som främst har hand om kommunens fastigheter. Nämnden prognostiserar 15 miljoner minus, vilket kan lösas på tre sätt:

1. Minska på fastighetsunderhållet ännu mer - så att husen riskerar falla sönder ännu mer
2. Höja hyrorna och lägga över mer kostnader på skolnämnderna, som hyr skollokaler av serviceförvaltningen - vilket bara gör att kostnaderna flyttas runt
3. Sälja fastigheter - som skulle göra att kommunen gör sig av med en stor del av sitt kapital

Servicenämnden hade möte förra veckan, för att ta ställning till alternativen och göra en åtgärdsplan. Vi i oppositionen, vänsterpartiet längst fram och tydligast, har under många år kritiserats borgarnas krav på att servicenämnden ska gå med vinst ("ett högre avkastningskrav"). För att göra detta måste man skära i sina kostnader. Och skära i sina kostnader kan man nästan bara göra genom att minska på fastighetsunderhållet. Och då blir allt bara värre.

Så vad gjorde den borgerliga majoriteten i servicenämnden? 

Gissa! 

Svar: Absolut ingenting! Man hade förslagen framför sig, man vet precis hur det ser ut ute i verkligheten. Men man valde att återremittera ärendet. Skicka tillbaka det för omskrivning. Ett både svagt och fegt agerande.