måndag, oktober 21, 2013

Äntligen en borgerlig skattehöjning i Lund

Idag lanserade den borgerliga majoriteten i Lund sin nya budget. Att så skulle ske aviserades redan i juni när den liggande budgeten för 2014 beslutades, och det kom då klara tecken på att det även skulle komma förslag på en skattehöjning från borgerligt håll.

Kommunen beslutar vanligen om sin budget i juni året innan den ska gälla. 2014 års budget beslutades alltså i juni i år. Enligt kommunallagen måste en kommun fatta beslut om sin skattesats, vilket ju påverkar budgeten helt och hållet, innan november månads slut. Efter budgetbeslutet i juni har sedan nämnder och styrelser hösten på sig att ta fram sina egna internbudgetar utifrån kommunfullmäktiges beslut om hur stora resurser varje nämnd får, och internbudgetarna ska sedan presenteras senaste februari det året då de ska gälla (oftast tas beslut om internbudgetarna i november-december).

När budgeten beslutades i juni var det givet att det fanns saker som vi inte riktigt visste hur mycket de skulle kosta, men som vi då trodde skulle behöva finansieras under 2014. Det var framförallt tre saker:

- nya regler från socialstyrelsen som skulle innebära stora förändringar när det gäller personal på äldreboenden, framförallt boenden där äldre med demens bor och vårdas
- lärarnas löner 2014, efter kommande löneförhandlingar
- statens nya skatteutjämningssystem mellan kommuner (rika kommuner får bidra med resurser till fattigare kommuner)

Nu har det hela fallit ut så att socialstyrelsens nya regler och skatteutjämningssystemet har skjutits på framtiden. Men däremot har en ny stor kostnad "tillkommit" (dock känd sedan många år):

- underhåll av fastigheter som har drabbats av mögel- och fuktskador.

Borgarna föreslog idag en skattehöjning på 40 öre för att täcka framförallt ökat fastighetsunderhåll, men också för att stärka upp på några andra områden. Den borgerliga majoriteten röstade i juni ner tre olika förslag på skattehöjningar och därmed större resurser till kommunens olika verksamheter. I november väljer de själva att föreslå en skattehöjning. De har alltså tänkt om. Bra så. Nu har vi i oppositionen en månad på oss att fundera på hur vi ska förhålla oss till borgarnas nya budget.

Vänsterpartiets budget från i juni innehöll en skattehöjning på 70 öre, vilket ger 173 miljoner extra till kommunens verksamheter (mot borgarnas nu 91 miljoner som 40 öre innebär). Vår budget innehöll redan då större satsningar på vården, skolan, sociala verksamheter, kultur och fritid än den borgerliga budgeten.

Under sju år har den borgerliga majoriteten i flera steg sänkt skatten i Lunds kommun med 40 öre. Det har gett en vanlig lundabo lite mindre än en hundralapp mer i månaden. Verksamheterna har naggats i kanten, skolorna går back, barngrupperna i förskolorna ökar och sociala satsningar har lagts ner. Ett år innan valet har borgarna tänkt om, och återställer hela sin skattesänkning på ett bräde. Man blir ju lite förvånad. Men samtidigt också lite glad över att den borgerliga majoriteten nu ser klart och vill vara med och ta ansvar.