onsdag, oktober 09, 2013

Äntligen! En kvinna!

Idag offentliggjordes vem som kommer vara främsta företrädare för Lundakarnevalen 2014: Futuralkarnevalen! Karnevalsgeneralen leder karnevalskommittén, som styr hela arbetet. Generalen är inte bara en viktig ledare för en otroligt stor organisation, utan också en betydelsefull person inom Lunds studentliv de kommande åren. Den nyss avgångna tidigare generalen, Erik Neppelberg, har förvaltat sitt uppdrag väl och deltagit i debatter, diskussioner och events inom kulturområdet långt utanför studentvärlden.

Generalsvalet betyder att det enorma fantastiska underbara arbetet med nästa Lundakarneval, som kommer involvera 5000 ideella studenter, är igång! 

Men det mest fantastiska är att den nya karnevalsgeneralen är en kvinna! Lundakarnevalen har arrangerats med jämna mellanrum i 146 år. Aldrig tidigare har den främsta företrädaren varit en kvinna. De första hundra åren kanske man kan köpa, men de senaste 46 har kvinnornas andel bland studenterna ökat och idag är majoriteten av grundstudenterna kvinnor. Förra gången en general valdes, för fyra år sedan, stod debattvågorna höga, både före och efter valet. Den här gången känns det otroligt skönt att slippa dessa diskussioner. Det är helt enkelt en otrolig befrielse att en kvinna valdes. 

Man kan tycka att det är en småsak. Vem bryr sig om en studentföreträdare i den lilla staden Lund? Vad betyder det i det långa loppet? Kanske inte jättemycket. Men det är alltid viktigt när den här typen av barriärer bryts, när kvinnor tar sig in på områden där endast män tidigare haft tillträde (och tvärtom, när män tar sig in på områden där kvinnor dominerat). Framför allt är detta viktigt när det gäller ledande positioner, med makt och medialt utrymme. 

Därför jublade jag ett extra stort och högt "wehej!" när det visade sig att Fanny Ramel, eller Fanny Futural som hennes "artistnamn" verkar bli, är karnevalsgeneral 2014!

Wehej! Snart är det vart fjärde år igen!

Foto från Lundakarnevalens facebook-sida, fotograf Lukas Norrsell, tidningen Lundagård