torsdag, november 28, 2013

Vänsterns budget ger rejäla satsningar på vård och skola

Idag har kommunfullmäktige i Lund beslutat om en tilläggsbudget, utöver den ordinarie budgeten för kommunen för 2014 som vi beslutade om i juni. Detta är ett väldigt ovanligt förfarande, att ta om budgeten i november när det redan finns en från juni. (Jag har skrivit lite mer om budgetprocessen och den nya borgerliga budgeten här).

Anledningen till den nya budgeten är att den borgerliga majoriteten i Lund har valt att höja skatten med 40 öre, för att täcka framförallt de stora och ökande kostnaderna för fastighetsunderhåll. En sådan skattehöjning är väldigt välkommen och behövlig, men det är samtidigt väldigt modigt av den borgerliga majoriteten att genomföra. Det måste ha varit svårt att konstatera att skattesatsen behövde återställas, och att hela den sänkning borgarna har gjort de senaste sju åren i Lund nu måste raderas i ett enda beslut.

För lite och för sent 
Vi i vänsterpartiet tycker att en skattehöjning är mycket välkommet, men det är för lite och för sent. 40 öre räcker en bit, det ger cirka 90 miljoner till kommunen kassa. Av dessa pengar lägger majoriteten 60 miljoner på fastighetsunderhåll. Fastighetsunderhållet i Lund, alltså löpande årliga renoveringar av byggnader (framförallt skolor, förskolor och idrottshallar) är eftersatt. I många skollokaler har det konstaterats fuktproblem och mögel, evakueringar har behövt göras och skollokaler har till och med rivits. Nedskärningar på underhållet under många år har nu visat sig vara dyrt. Dagens lärdom är: Gör inte så! Strunta inte i de små kostnaderna som behövs för att hålla uppe nivån - det kommer bli betydligt dyrare när renoveringsbehovet blir akut.

Rejäla satsningar på skola och äldreomsorg - och mer!  
Vänsterpartiets och Demokratisk vänsterns gemensamma budget innehåller det som borgarna förslår, plus ytterligare rejäla satsningar på skolan och äldreomsorgen, det som är kommunen kärnverksamheter och där vi har flest personal anställd. En del av de pengar vi satsar här behövs för att säkerställa att löner kan höjas och för att möta prishöjningar på mat och andra produkter, men utöver det kan vi satsa på fler anställda och nya saker som behövs. Förutom vård och äldreomsorg föreslår vi förstärkningar på stadsbyggnadskontoret för att öka bostadsbyggandet, förbättrat underhåll av gator och parker, en satsning på Kulturskolan, inklusive taxesänkning, att skolornas simundervisning blir fri från och med 2014 samt att bidragen till barn och ungdomars idrotts- och föreningslivet räknas upp. Dessutom en satsning på arbetet mot hemlöshet. Till slut tar vi bort vårdnadsbidraget ur Lunds budget (vårdnadsbidraget har utretts i åtta år och ännu inte genomförts).

Vänsterpartiets och Demokratisk vänsterns budget i siffror - utöver det borgerliga förslaget:
Skola, förskola, vuxenutbildning: + 65 miljoner
Äldreomsorgen: + 38 miljoner
Bostadsbyggande: + 2 miljoner
Gator och parker: + 2 miljoner
Fri simundervisning, höjda föreningsbidrag, taxesänkning kulturskolan: + 5 miljoner
Ökat arbete mot hemlöshet: + 2 miljoner
Inget vårdnadsbidrag: - 2 miljoner (kommunen tjänar två miljoner på att inte genomföra vårdnadsbidraget)

Skattehöjning behövs, men vi vill hellre sänka i Lund! 
För att finansiera våra satsningar föreslår Vänsterpartiet och Demokratisk vänster en total skattehöjning på 85 öre (borgarnas 40 och så 45 öre till). I en tid med borgerlig regering har samhället förlorat många miljarder kronor i inkomster på grund av skattesänkningar på statlig nivå (förmögenhetsskatten, arbetsgivaravgifter, fastighetsskatt m.m.). Kommuner och landsting/regioner tvingas då att höja sina skatter för att matcha detta. Vi skulle hellre se sänkta skatter i kommunen och landstinget, och höjda skatter på riksnivå. Totalt betalar lundaborna idag 1,3 miljarder kronor mindre i skatt än 2006, på grund av skattesänkningar på nationell nivå. Det är massor med pengar som vi hade kunnat göra bättre skola och bättre äldrevård för.