tisdag, maj 06, 2014

Lund ska vara bäst för företagarna! Men hur? Och enligt vem?

Idag släpptes Svenskt näringslivs årliga företagsklimatsmätning. Alla kommuner i Sverige rankas utifrån ett antal olika kriterier, baserade på enkäter till företagare, politiker och tjänstemän. Man ska oftast akta sig för rankingar, då de i allmänhet är av ondo. En ranking säger sällan särskilt mycket om vad som finns bakom siffrorna och statistik plockas ofta ur sitt sammanhang.

Som vänsterpartist är det dessutom lite svårt att förhålla sig till företagsklimatsmätningen. Den part som står bakom, Svenskt näringsliv, är ju en organisation med en tydlig agenda, som oftast inte går hand i hand med vänsterpolitik. Det är inte helt lätt att svara på enkäten som skickas ut och dessutom har vi som är vänster ofta lite svårt att förhålla oss till näringslivspolitik och företagsamhet (det och försvarspolitik står på min lista över saker jag måste lära mig mer om).

Svenskt näringslivs årliga företagsmätning har några kriterier som är politiskt problematiska:

1. "Marknadsförsörjning". Kategorin mäter andelen av befolkningen som får sin försörjning från det privata näringslivet, alltså är anställda i företag. En kommun som har flera stora statliga, kommunala eller regionala myndigheter/offentliga institutioner missgynnas direkt i denna kategori. Lund är en sådan. Vi har ett stort universitetssjukhus och ett stort universitet, som gör att en stor andel av kommunens invånare får sin försörjning från den offentliga sektorn. Som någon uttryckte sig lite spetsigt: "Om vi flyttat universitetet till Lomma hade Lund klättrat i rankningen". Genom att "ranka ner" en kommun som har stora offentliga arbetsplatser bortser Svenskt näringsliv på ett väldigt konstigt sätt från betydelsen av offentligt ägd sjukvård och utbildning, både för befolkningen och för näringslivets möjlighet att utvecklas och vara innovativt. Om vi istället bara hade haft privata vårdcentraler och skolor hade vi toppat mätningen. Kategorin är alltså klart politiskt färgad.

2. Kommunskatten. Det är ganska enkelt. En kommun med låg skatt får bäst ranking av Svenskt näringsliv, enligt principen: "låg skatt gör att folk kan handla mer saker och det är bra för företagen". Vi vet ju att detta är 1) ett borgerligt sätt att tänka 2) inte gynnar kommuninvånarna i stort och framförallt inte de som har lägst inkomst. Låg skatt riskerar nämligen att avgifter för fritid, kultur, kommunikationer, renhållning m.m. höjs. (pengarna måste ju in någonstans). Den kommun som får högst ranking när det gäller kommunskatt är Vellinge, som har lägst skatt i landet. Kategorin är alltså klart politiskt färgad.

3. Entreprenader. Kategorin mäter andelen entreprenader i den kommunala verksamheten, alltså delar av kommunens verksamhet som kommunen inte driver själv utan köper in från privata företag. Hög andel entreprenader räknat av kommunens totala omsättning = hög ranking. Företagen kan finnas i kärnverksamheten, som vård och skola (genom olika typer av peng- och valfrihetssystem) eller genom upphandling inom exempelvis renhållning, färdtjänst, skolmat, IT-system med mera. Att göra upphandlingar är svårt och tidskrävande, blir ofta överklagat och är svårstyrt eftersom kommunen inte kan påverka verksamheten när avtal väl är skrivet. En borgerlig kommun har ofta fler entreprenader än en rödgrönt styrd kommun. Det finns alltså en del politik i den här kategorin.

Lund ökade i dagens mätning med hela 34 platser, till plats nummer 65 (av Sveriges 290 kommuner). Att klättra på listor är såklart roligt, och speciellt roligt är det för näringslivsavdelningen som bjöd in på fika för att fira. Men med tanke på ovanstående politiskt färgade kategorier - vill vi verkligen att en kommun ska klättra på Svenskt näringslivs ranking (förutom att det ser snyggt ut på pappret att ha en bra siffra)? Ytterst tveksamt. Dessutom är två av åtta tips på åtgärder för förbättring rakt av borgerlig politik: införa valfrihetssystem och utmaningsrätt.

Men Lund ska såklart ändå vara bäst för företagarna!

Å andra sidan, och här kommer det positiva, så vill vi självklart att Lund ska vara den bästa kommunen för företagarna, precis som Lund ska vara den bästa kommunen för alla andra. En företagare är ju precis som alla andra, vill ha bra skolor och sjukvård, bostäder med rimlig hyra och utan alltför lång kö, billig kollektivtrafik och fritidssysselsättning till en låg kostnad. I en bra kommun mår företagarna, och företagen, bra.

Det mest intressanta som kom fram på fikat med näringslivsavdelningen idag är kontakter med företagen och mötesplatser där företagare kan träffas. Företagare, precis som alla andra, tycker om att träffa både tjänstemän och kommunpolitiker, för att föra fram sina åsikter och diskutera lösningar på eventuella problem. Sådana möten är viktiga och uppskattas. Företagare tycker också om att träffa varandra, genom till exempel företagsfrukostar, som Lunds kommun anordnar under namnet "Godmorgon Lund". Mer frukost till företagarna!