tisdag, juli 03, 2012

Almedalen dag 2: massor med politik!

Moderaternas dag i Almedalen, och också den dagen då statistiken säger att flest seminarier hålls. Således massor med folk överallt! Det gäller att komma i tid, de flesta föreläsningslokalerna är ganska små.

Ökat beroende efter frihetsreformen - två år efter kårobligatoriets avskaffande
SFS och SUHF
Frukostseminarium för att presentera en rapport sammanställd efter enkäter till studentkårer och lärosäten. Studentinflytandet fungerar bra, men många farhågor finns inför framtiden: studentkårernas ekonomi, medlemsvärvning och oberoende gentemot sina lärosäten.

Väljarnas värderingar och synen på de poltiska alternativen
United Minds presenterade en statistiktung undersökning om folks inställning till partiernas värderingar. Den alltid så fantastiska Gudrun Schyman och kds partisekreterare efterfrågade båda tydligare värderingar och mer passion från partierna och att politiker inte bara lyssnar och gör vad majoriteten av de tillfrågade tycker. Risk att valrörelsen 2014 domineras av "två förnuftiga farbröder".

Ska välfärden hänvisas till välgörenhet?
stadsmissionen bjöd in socialförsäkringsministern för att diskutera gränsen mellan det offentliga och det ideella när det gäller stöd till människor i fattigdom. De menade att de idag ha fått ta över för många av samhällets uppgifter, som därmed läggs på ideella krafter. En rimlig uppdelning, menade man, är att det offentliga ansvarar för finansiellt stöd och det ideella kan bidra med kontaktskapande, stöd och nätverk för att bryta fattigdom.

ABFs jubileumsseminarium "Bildning i 2000-talet"
ABF fyller 100 år och höll ett mycket trevligt seminarium där några personer, bland annat professorn i idêhistoria Sven-Eric Liedman, samtalade om bildning och folkbildning. Väldigt mysig seminarielokal, soffor, sol och kanelbullar! Jakten på tillväxt och ekonomiskt mätbara mål i dagens skola och samhälle kritiserades, till förmån för mer eftertänksamhet och strävan efter livslång bildning.

Därefter vidtog statsministerns tal samt mingli på Öresundshuset och hos fackförbundet Vision!