onsdag, juli 04, 2012

Almedalen dag 3, Vänsterpartiets dag

Frukostseminarium: Framtidens skola, Lärarförbundet
Lärarförbundet bjöd in till diskussion mellan personer med olika roller i skolan (elev, lärare, rektor, politiker) om framtidens skola. Rättssäkerhet för eleverna, möjligheten för lärare att få tid att lära av varandra och skolledarens viktiga roll för att skapa detta diskuterades.

Försvarspolitisk utfrägning av vänsterpartiet
Vår representant i försvarsutskottet samt Ung Vänsters ordförande frågades ut om vår syn på försvarspolitiken, mycket lärorikt! Vi har en tydlig åsikt om att värnplikten bör återinföras för att garantera folklig förankring för försvaret. Nu när den inte är kvar kan denna förankring fås genom försvarets ideella organisationer och stor synlighet. I Visby hamn ligger exemeplevis HMS Karlskrona under veckan, med rundvandringar.

Får man vara kristen i Sverige idag? Frälsningsarmén och tidingen Dagen
En panel bestående av bland annat civilminister Attefall (kd) och Lunds universitets rektor diskuterade aspekter på vanliga kristnas synlighet i det offentliga samtalet. Rektor Per har tex fått utstå en del ifrågasättande just pga sin tro. Panelen menade att det finns en nyfikenhet och att det kanske är lite "inne" att berätta att man är kristen troende idag. Dock förstörde Humanisterna det hela lite, som vanligt...

Lunchseminarium: Arbetsmarknadspolitik och anställninsbarhet
Bland annat arbetsmarknadsministern diskuterade, utifrån en presentation om 80- och 90-talisternas värderingar, ungdomars anställningsbarhet. Regeringen har lanserat en satsning på lärlingsplatser tillsammans med arbetsmarknadens parter. Kritik kom från Ylva Johansson (s) om att dagens gymnasieskola är dålig på att koppla ihop praktiska och teoretiska ämnen.

Almedalen - varför är vi här?
Ett av veckans bästa! Södertörns högskola har ett "samtidshistoriskt institut" som forskar på samtiden, genom till exempel "vittnesseminarium", där folk som varit med på olika saker berättar hur de tänkte och gjorde. Några personer, bland annat ekonomen Klas Eklund och Mona Sahlin berättade om starten av Almedalsveckan med Palmes tal 1968, och funderade på veckans roll idag. I alutet av 2000-talet exploderade antalet seminarier, och det hela kanske kan liknas vid en okontrollerad bubbla...