onsdag, juni 13, 2012

Det är budgetfullmäktige!

Det är budgetfullmäktige. Den årliga drabbningen mellan höger och vänster i Lunds kommunpolitik, när vi under två dagar vaskar fram en budget för Lunds kommun på totalt fem miljarder. Ja, det tar två dagar. 08.30-22.30 varje dag. Vi gör skäl för arvodet dessa dagar...

Budget-fullmäktige är slutmålet på det budgetarbete som kommunen har haft under hela våren. Vi började med att varje nämnd, varje sakområde, fick presentera sina önskemål inför kommunstyrelsens arbetsutskott (där jag sitter med). Efter det vidtog diskussioner och förhandlingar, och vi har idag fem budgetförslag på bordet: ett borgerligt, ett socialdemokratiskt, ett miljöpartistiskt, ett från vänsterpartiet och demokratisk vänster tillsammans och ett från sverigedemokraterna. Med största sannolikhet kommer det borgerliga förslaget att gå igenom i sin helhet. Tyvärr.