onsdag, juni 13, 2012

Hej näringslivet!

Vad gör ni nuförtiden? Det var alldeles för längesedan vi sågs. 

Jag erkänner att näringslivspolitik inte är mitt starka område, och jag inser att mitt parti inte är det som mest förknippas med näringslivsvänlighet, i sin snäva betydelse. Forskning och utveckling satsar vi däremot mycket på i våra nationella budgetar. Jag är övertygad om att näringslivsfolk och företagare är vanliga människor de också. Vanliga människor som har barn i skola och förskola, blir sjuka, vill åka spårvagn, rida och bada på kommunens anläggningar. De gynnas, precis som alla andra, av de satsningar på välfärd och offentlig sektor som Vänsterpartiets budget innebär. De som vill komma och jobba på forskningsanläggningarna MAX och ESS, som håller på att byggas i  utkanten i Lund kommer att ha god nytta av Vänsterpartiets övriga satsningar som möjliggör byggandet av hyresrätter, fler lärare i skolan och bättre gatu- och parkunderhåll, precis som alla andra lundabor. En god politik för näringslivet är det samma som en god politik för samhället i stort.

Men, politik är att välja. Vi har tidigare i kommunfullmäktige diskuterat ett ganska stort bidrag till Ideon AB, ett företag som samordnar verksamhet på företagsområdet Ideon (granne till MAX och ESS). Vi är övertygade om att näringslivet själva klarar av sitt eget erfarenhetsutbyte och inspirationsträffar, utan den klapp på axeln som en halv miljon kronor från kommunen skulle innebära. Vi tycker att företagarna ska må bra, men de får köpa sitt eget mötesfika.

En halv miljon kronor är jättemycket pengar att satsa på andra områden. Vi har sett hur kommunstyrelsens prioriteringar ser ut. Idrottsföreningar som söker om bidrag på en eller två hundra tusen för att arrangera bra lov- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar får nej, medan företagarna som vill ha "en mötesplats" för lika mycket pengar eller mer, får ja. Politik är att välja.

Så, hej då näringslivet. Vi tycker om er och vill gärna träffa er oftare framöver. Men vi vill prioritera kommunens pengar på ett lite annat sätt. Fler idrottsföreningar - färre kanelbullar till näringslivsträffarna.

En idé: Kanske skulle vi kunna åka på näringslivs-safari i Lund? Från Gastelyckan, genom centrum och avslutning på Ideon!