onsdag, juni 13, 2012

Budgetanförande: Tillsammans satsar vi på Lunds framtid!

Vänsterpartiets inledande budgetanförande, som jag höll i Lunds kommunfullmäktige idag. 

Lund är en fantastisk stad. Jag flyttade hit som ung student för tio år sedan med romantiserade drömmar om lärdomsstaden, och har inte ångrat det en sekund. Lund är en underbar blandning av beprövade metoder och nya intryck, en kreativ plats, som iallfall till stora delar är i ständig förändring. Men samtidigt en bubbla, där man lätt kan fastna i en viss del av stadens liv och utbud.

Trots att Lund är verkligen ett av de bästa ställena att bo på, tornar mörkare moln upp sig vid horisonten. Fler och fler vattendroppar har samlat sig, några extra för varje år sedan de borgerliga majoriteten tog makten för sex år sedan. Molnen som svävar där borta över Revingehed där jag bor är farligt tunga idag. När som helst kommer det en störskur.

Vi upplever ett hot mot den välfärd som finns i Lund. Inom skolor, äldreomsorg och socialt arbete, men även park- och gatuskötsel, står verksamheten inför hot om försämringar. Den borgerliga majoriteten har gjort ett aktivt val: Varje nämnd får en ökning i sin budget på 2 %, trots att vi alla vet att det inte räcker. Officiella siffror visar att en generell ökning på 2,73 % behövs för att kunna hålla samma nivå på verksamheten genom de pris- och löneökningar som kommer ske 2013. Den skillnad som finns mellan verkligheten och den borgerliga budgeten betyder mellan ett par hundra tusen och ett par miljoner för område, beroende på hur stor en nämnd är. Pengarna är en sida av det samtal vi kommer ha idag – vilket budskap som sänds ut är ett annat. Budskapet i den borgerliga budgeten till verksamheterna i Lunds kommun är: Ni får inte tillräckligt mycket pengar till lönehöjningar och för att täcka prisökningar på de varor ni köper in – ni får lösa det på något annat sätt. Var kreativa! Fixa det! Och detta sägs i en tid då vi vet att en av de största personalgrupperna i kommunen, lärarna, inte ännu är klara med en löneförhandling där stora och rättmätiga krav ställs på den välbehövliga uppvärdering av lärarnas arbetsinsatser. Vi vill inte ens tänka på vad en lyckosam löneförhandling ur lärarnas synvinkel, skulle innebär för Lunds skolor vars budgetar redan är pressade av den borgerliga majoritet.

Inom den rödgröna oppositionen förstår vi den ångest som detta förmodligen förorsakar hos de kommunala cheferna – för vi känner likadant själva. Hur ska vi kunna satsa på att utveckla och göra skolorna, äldreomsorgen och parkerna bättre när vi inte ens har pengar att kunna göra de lönehöjningarna som har, eller snart kommer att beslutas, för den personal som vi redan har? Hur ska vi kunna förbättra maten i skolan och äldreomsorgen när vi inte ens får resurser att kunna fortsätta köpa in det vi redan köper, när 2013 års prishöjningar är gjorda? Jag vet att alla här inne månar mycket om verksamheten inom Lunds kommun, att vi alla vill att den ska vara bäst – inte bara bra. Men ibland får man inte ihop det, och jag hoppas att vi under dessa två dagar mer än tidigare kan mötas i de höga ambitioner vi alla har för alla delar för Lunds kommun.

Vi i den rödgröna oppositionen ser oss runt omkring, på den verklighet som vi har i Lund och utgår från att den fina verksamhet vi har idag måste kunna fortsätta. För att den ska kunna fortsätta på samma nivå som idag måste vi tillsätta mer pengar till välfärden i Lund. Vi fullföljer tillsammans den återställning av kommunalskatten som vi har drivit de senaste sex åren, vilket innebär en höjning med 40 öre. Samma summa som den borgerliga majoriten har sänkt skatten med. En sådan höjning ger oss rödgröna ungefär 80 miljoner mer att satsa på all fantastisk verksamhet som finns i Lund.

Men vi i vänsterpartiet är samtidigt lite rastlösa. Vi tar på oss rollen som de som tänker utanför boxen och de som vågar slänga fram nya idéer. I möten med lundabor och anställda i kommunen, och genom att läsa de enskilda nämndernas sammanställningar inför budgetarbetet - ser vi hur många idéer som finns och hur stor viljan är att lyfta Lund och lundaborna till högre höjder! Vi nöjer oss inte med att konstatera att vi kan hålla nivån – vi vill längre, snabbare, högre och bättre. Vi vet att lundaborna vill det också och vi vet att lundaborna kan det. Vi upplever en ständigt ökande efterfrågan på och behov av konsumtion av välfärdstjänster, som vi i vänsterpartiet vill möta med ett ökat utbud, och produktionen av fler väfärdstjänster kräver ett inflöde av kapital. Vi vill helt enkelt satsa!

Därför har vi beslutat att i vårt förslag till budget för Lunds kommun 2013 och framåt föreslå att vi alla tillsammans bidrar till att stärka och förbättra välfärden i Lund. Totalt vill vi att varje ska bidra med ungefär 150 kronor mer varje månad. För det kan vi på andra sidan plocka ut fler lärare i skolan och mer personal i äldreomsorgen, mer resurser till parkskötsel och högre ambition för att avskaffa hemlösheten. Vi investerar helt enkelt, alla tillsammans, i Lunds framtid.

I vänsterpartiets budget finns 160 miljoner mer än i de borgerliga partiernas version. För dessa pengar kan vi ta ett steg längre för att stärka Lunds välfärd. Trots att vi inte är experter på allt som händer i Lund, har vi i Vänterpartiet gjort ett förslag, en viljeinriktning, på hur dessa pengar kan användas. Första halvan av lundabons extra 150-lapp behövs för att säkra den nivå av välfärd vi har idag. Av de resterande ungefär 80 kronorna kommer varje lundabo kunna satsa 40 kronor på utökning inom äldreomsorgen och 30 kronor på förbättringar i skolan. Många tillsammans gör att det blir rejält mycket pengar: 44 miljoner till äldrevården och nästan 30 miljoner till skolan. Resterande pengar föreslår vi att lundaborna satsar på att ge ytterligare resurser till bland annat arbetet med att avskaffa hemlösheten och på att ta bättre hand om kommunens fastigheter. Vi är övertygade om att dessa satsningar kommer att ge lundaborna utdelning i fler arbetstillfällen, bättre hjälp till personer som är utsatta och ett starkt bidrag till att lösa våra gemensamma klimat- och miljöproblem.

Det finns tre olika linjer bland de förslag som har lagts fram inför denna budgetdebatt. Alla handlar om att tackla utmaningar och önskemål, för politik handlar som vi alla vet om att både vilja och välja. Vi i vänsterpartiet har valt att se framåt och att satsa, genom att alla lundabor tillsammans bidrar till att utveckla och stärka skolan, äldreomsorgen, det sociala arbetet och den gröna utvecklingen av Lunds kommun. Att bidra till en bättre framtid för vårt uppväxande släkte och en riktigt värdig ålderdom för våra äldre, kostar lundabon med medelinkomst motsvarande en och en halv utelunch mindre i månaden. Samtidigt ger det möjligheten att få vara med och göra en investering i framtiden.