torsdag, november 06, 2014

Avskaffa delade turer i Lund - vänsterns motion bifallen!

I slutet av våren la vi i Vänsterpartiet en mycket viktig motion till Lunds kommunfullmäktige: Att avskaffa de ofrivilliga delade turer i Lunds kommun. Tack vare stort stöd från flera partier i kommunfullmäktige blev den idag bifallen!

Delade turer är arbetspass som är uppdelade på förmiddag och eftermiddag, men en lång paus däremellan. I värsta fall kan pauserna vara flera timmar långa, tid som den som jobbar inte får betalt för. Sådana delade arbetspass innebär att den som jobbar får jobba ett par timmar en tidig morgon och sedan ett par timmar en sen eftermiddag eller kväll. Delade turer förekommer i vården och kollektivtrafiken, där arbetsbelastningen är högre vissa tider på dygnet.

Att avskaffa de delade turerna skulle vara en stor arbetsmiljöförbättring för många anställda inom dessa områden. Istället för att ha dötid mitt på dagen får man då istället en vanlig åtta (eller sex!) timmar lång arbetsdag med sammanhållen fritid antingen på förmiddagen eller på eftermiddagen/kvällen.

Delade turer finns idag för att spara pengar. Det är billigare att betala de anställda lön precis bara den tiden då de behöver utföra sitt arbete, och kunna styra deras arbetstid precis hur man vill. Men så ska inte en bra arbetsmarknad fungera. En bättre arbetsmiljö för de som jobbar måste få kosta pengar, genom till exempel att vi delar på jobben och jobbar kortare arbetsdagar och att fler anställs för att täcka upp alla timmar under dygnet. Jag tror inte att det finns arbetsplatser som har helt slut på arbetsuppgifter vissa timmar under dagen, och skulle det mot förmodan vara så är det ju ett ypperligt tillfälle att erbjuda de anställda till exempel fortbildning eller friskvård.

I Lunds kommuns nu gällande budget för 2015 finns två miljoner för att avskaffa delade turer, som de borgerliga la in i juni. I den budget som vi rödgrönrosa kommer lägga i november finns ytterligare 4 miljoner för detta arbete. Så vi kommer kunna komma en bra bit på vägen i detta viktiga feministiska arbete framöver!